Home Nyheter Cereno Scientific nominerar två nya prekliniska läkemedelskandidater

Cereno Scientific nominerar två nya prekliniska läkemedelskandidater

Cereno preclinical nominations

Cereno Scientific nominerar två nya prekliniska läkemedelskandidater

6 maj, 2022

Det svenska bioteknikbolaget Cereno Scientific fortsätter att avancera på resan att leverera innovativa behandlingar för hjärt-kärlsjukdomar, den vanligaste orsaken till död världen över. Parallellt med att huvudkandidaten CS1 fortskrider i klinisk fas II med patienter med den ovanliga sjukdomen pulmonell arteriell hypertension, har bolaget nu nominerat CS585 och CS014 som bolagets nästa två kandidater att gå in i klinisk utveckling.

Kardiovaskulär sjukdom är en samlingsterm som syftar på ett brett spektrum av sjukdomar som involverar hjärtat och blodkärlen. Dessa sjukdomar har gemensamma patofysiologiska mekanismer som ofta medför inflammation, fibros och förhöjt blodtryck, vilket kan leda till trombotiska effekter såsom hjärtinfarkt eller stroke. Antalet personer som förväntas drabbas av sådana sjukdomar ökar, och nuvarande behandlingar som syftar till att förebygga blodproppar, t.ex. läkemedel som Warfarin, Heparin eller NOACs, kan leda till blödningar vilket i sig kan vara livshotande.

Fokus på innovativa lösningar för hjärt-kärlsjukdomar

Cereno Scientifics mål är att utveckla innovativa behandlingar för både vanliga och mer sällsynta hjärt-kärlsjukdomar med bättre effekt och färre biverkningar för patienterna jämfört med dagens alternativ. Med denna ambition har det Göteborgsbaserade bolaget tagit huvudkandidaten CS1 till klinisk fas II, riktat mot den sällsynta hjärt-kärlsjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). Läs mer om CS1 här.

Medan CS1 – som är en epigenetisk modulator och baseras på omfattande existerande preklinisk dokumentation – har potentialen att bli kliniskt validerad i andra sällsynta eller vanliga hjärt-kärlsjukdomar, har Cereno Scientific lagt grunden för att utöka sin pipeline genom att diversifiera sin kandidatportfölj. I samarbete med Dr Michael Holinstat vid University of Michigan, ett topprankat offentligt forskningsuniversitet i USA, har Cereno initierat två prekliniska program, Prostacyclin Analog (PCA)-programmet och HDACi-programmet. Syftet är att utvärdera andra potentiella läkemedelskandidater för hjärt-kärlsjukdomar med målet att föra en kandidat från varje program till investigational new drug (IND)-godkännande senast 2023.

Två prekliniska pipeline-program avancerar framåt

HDACi-programmet förvärvades från Emeriti Bio i mars 2019, och sedan dess har programmet utvecklats i samarbete med dem. Potentiella läkemedelskandidater som utvecklas inom detta program är så kallade epigenetiska modulatorer baserade på HDAC (inhibering av histondeacetylas) – ett nytt angreppssätt inom hjärt-kärlsjukdom. Läs mer här.

Rörand det andra prekliniska programmet – PCA-programmet – signerade Cereno ett optionsavtal med University of Michigan i mars 2021 som gav bolaget exklusiva rättigheter att utvärdera den utvalda kandidaten, samt en option att inlicensiera den för fortsatt exklusiv global utveckling och kommersialisering. Omfattande forskning har utförts med ett antal potentiella kandidater inom detta program.

Cereno har nu på mindre än en vecka meddelat att man nått viktiga milstolpar genom nomineringen av två nya läkemedelskandidater, en från varje prekliniskt program. Från PCA-programmet handlar det om CS585 och från HDACi-programmet har kandidaten CS014 valts ut.

Cerenos vd Sten R. Sörensen kommenterade de nomineringarna av de nya läkemedelskandidaterna:

»Det är stort att meddela att vi har gjort goda framsteg i det prekliniska HDACi-programmet, vilket resulterat i nomineringen av läkemedelskandidaten CS014. Detta program, tillsammans med vårt CS1-program, utgör vår växande epigenetiska moduleringsplattform för kardiovaskulära sjukdomar, baserad på HDAC-hämning. På Cereno är vi en av de första att utveckla behandling för kardiovaskulära sjukdomar genom applicering av epigenetisk modulering. Detta ger en väldigt spännande möjlighet att på ett helt nytt sätt utveckla säkrare, bättre och potentiellt sjukdomsmodifierande behandlingar för en rad kardiovaskulära indikationer på ett helt nytt sätt«

Sörensen fortsätter:

»Det gläder mig även att se kandidaten CS585 nomineras i vårt PCA-program eftersom det betecknar framsteg och beprövad vetenskap, om än i tidiga skeden. Nomineringen av läkemedelskandidaten pekar också på en milstolpe halvvägs i det prekliniska PCA-programmet och jag ser fram emot dess fortsatta utveckling. Vårt mål att ha tre kliniska utvecklingsprogram i portföljen inom de kommande två åren fortlöper därmed enligt plan«

Två läkemedelskandidater med klinisk fas som mål år 2023

Nomineringen av en läkemedelskandidat är ett viktigt steg i ett bioteknikbolags resa genom läkemedelsutvecklingen. Nomineringarna av två nya kandidater visar att Cerenos prekliniska program avancerar stadigt framåt. Vid inledningen av dessa utvecklingsprogram under Q2 2021 sades att både CS585 och CS014 vara redo för övergång till fas I efter en 24-månaders preklinisk utvärderingsperiod. Detta innebär att kandidaternas prekliniska utveckling har kommit halvvägs och att de båda potentiellt kan gå in i klinisk fas år 2023, i väntan på fortsatta framsteg i den andra delen av dessa utvecklingsprogram och efterföljande IND-inlämning och godkännande.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev