Home Intervjuer Cereno Scientific erhåller IND-godkännande för fas II-start

Cereno Scientific erhåller IND-godkännande för fas II-start

Cereno Scientific IND acceptance

Cereno Scientific erhåller IND-godkännande för fas II-start

21 september, 2021

FDA har godkänt Cereno Scientifics IND-ansökan för bolagets ledande läkemedelskandidat CS1. Detta gör det möjligt för Cereno att starta den planerade fas II-studien på patienter med pulmonell arteriell hypertension på kliniker i USA. BioStock satte ihop en paneldiskussion för att lära sig mer om vikten av denna milstolpe. I panelen ingår Cerenos vd Sten R Sörensen, CMO Björn Dahlöf och studiens huvudprövare, dr Raymond Benza.

CS1, en innovativ formulering av en lovande histondeacetylashämmare kallad valproinsyra (VPA), är Cereno Scientifics ledande kandidat och har i både preklinisk och fas I-studier uppvisat förmågan att behandla ett brett spektrum av hjärt-kärlsjukdomar (CVD). CS1 beviljades särläkemedelsklassificiering (Orphan Drug Designation, ODD) av  FDA i mars 2020 för behandling av den sällsynta hjärt-kärlsjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), och i augusti 2021 lämnade bolaget in en s.k. Investigational New Drug (IND)-ansökan till FDA för godkännande att inleda en fas II-studie i PAH.

IND-ansökan godkänd

I förra veckan meddelade Cereno Scientific att FDA har godkänt IND-ansökan, vilket innebär att slutgiltiga studieförberedelser och patientrekrytering kan initieras. Syftet med studien kommer främst att vara att påvisa CS1:s säkerhet och tolerabilitet men studien kommer även göra en validerad riskbedömning samt utvärdera dos, farmakokinetik och explorativa effektmått hos PAH-patienter. Studien kommer att bedrivas på cirka sex olika klinisker i USA och omfatta cirka 30 patienter.

»This is a very important milestone for Cereno. The team has been working tirelessly throughout this year including over the summer together with our partners to prepare the documentation required to submit the IND application and we are very happy that we are now able to initiate the phase II trial. Importantly, this is also a great step for patients living with PAH as CS1 has the potential to completely change how these patients are treated« — Sten R Sörensen, CEO Cereno Scientific

Förberedelserna inför fas II-studien har gjorts i samarbete med Worldwide Clinical Trials, en global CRO som Cereno inledde ett samarbete med tidigare i år. Worldwides expertis har spelat en nyckelroll i att stödja och vägleda Cereno i de sista förberedande stegen mot fas II-studien, och CRO:n kommer att fortsätta att stödja genomförandet av studien.

Nyckelpersoner i studien

En nyckelperson i den kommande studien är Dr Raymond Benza, som kommer att vara huvudprövare i studien. Dr Benza, det senaste tillskottet i Cerenos Scientific Advisory Board (SAB), är en global opinionsledare inom PAH, och har arbetat som rådgivare till Cereno för att planera de kliniska aspekterna av det kommande fas II-studieprogrammet med CS1.

»It is very satisfying that we can now move forward with the phase II study. I believe CS1 has the potential to drive a paradigm shift in PAH due to its unique mechanisms of action and I am very much looking forward to supporting the execution of the trial« — Dr Raymond Benza, SAB Cereno Scientific

En annan nyckelspelare, både inför och under studien är Cerenos partner, det globala life science-bolaget Abbott. Tidigare i år samarbetade Abbott med Cereno för att sätta ihop IND-ansökan. Dessutom kommer Abbott att förse Cereno med  sitt system för övervakning av blodtrycket i lungartärerna, CardioMEMS HF System, i den kommande studien. Systemet har tidigare godkänts för användning vid svår hjärtsvikt och kan hjälpa vårdpersonal att på distans och proaktivt övervaka lungornas och högerhjärtats hemodynamik inklusive lungartärens blodtryck. Det kommer också att vara möjligt att utvärdera tillståndet hos högerhjärtat, som i slutändan sviktar hos många PAH-patienter. Samtidigt ger studien Abbot möjlighet att testa sitt CardioMEMS HF System i en ny indikation, PAH.

»For dose finding, the CardioMEMS will be key with its remote continuous monitoring of pulmonary arterial blood pressure. The numerous exploratory efficacy parameters, including those that have been used in previous PAH studies and a validated riskscore, will give a good estimation of potential effect sizes on important parameters. This will enable us to calculate the number of patients needed in a next study« — Björn Dahlöf, CMO Cereno Scientific

Paneldiskussion

BioStock satte ihop en panel bestående av Cerenos vd Sten R Sörensen och CMO  Björn Dahlöf, samt Dr Benza för att diskutera detaljerna kring den kommande fas II-studien och dess konsekvenser.

Sten R Sörensen, how important is this milestone for Cereno Scientific?

– This is a very important milestone for Cereno. The team has been working tirelessly throughout this year including over the summer together with our partners to prepare the documentation required to submit the IND application and we are very happy that we are now able to initiate the phase II trial. Importantly, this is also a great step for patients living with PAH as CS1 has the potential to completely change how these patients are treated. 

Sten R Sörensen, CEO Cereno Scientific

Would you say this acceptance is a form of validation for your rare disease strategy?

– Obtaining FDA’s clearance is an important step in further realizing our rare disease strategy for CS1. With the ODD which was granted to us by the FDA in 2020 we see great potential in the business opportunity for our investors while at the same time fulfilling some of the serious unmet needs for PAH patients.

Björn Dahlöf, could you speak to the work put into preparing the necessary documentation and steps needed to start the clinical phase II study? 

– It all starts with the design of the study and the protocol development. The protocol is the core document for the IND application to the FDA and basically all other documents necessary for the  application relates to different parts of the protocol. To develop a clinical study protocol is an elaborate process since the protocol needs to include background rationale, all relevant questions to be answered, which patients can be included in the study and which should be excluded, relevant safety information, all clinical investigations to be made, a detailed step by step schedule of events for each patient, all relevant aspects of documentation of laboratory parameters and clinical investigations.

– In addition, detailed documentation of every part of the protocol is provided all the way from patient informed consent to all previous preclinical and clinical documentation of the medication as well as documentation of all previous safety information, documentation of formulation and production of the medication. Everything is provided to FDA in a special electronic format where all parts are cross referenced. After the IND application eventually has been submitted the FDA has 30 days to respond.

Björn Dahlöf, CMO Cereno Scientific

What implications will this study have on future studies with CS1? 

– This study has the primary goal of looking at safety and tolerability since this is the first time CS1 is given to patients with PAH. However, we will also be able to determine the best dose(s) and relevant pharmacokinetics for future studies. For dose finding, the CardioMEMS will be key with its remote continuous monitoring of pulmonary arterial blood pressure. The numerous exploratory efficacy parameters, including those that have been used in previous PAH studies and a validated riskscore, will give a good estimation of potential effect sizes on important parameters. This will enable us to calculate the number of patients needed in a next study.

Dr Benza, as scientific advisor to Cereno and principal investigator to the upcoming phase II trial, how does it feel to be able to initiate this study? 

– It is very satisfying that we can now move forward with the phase II study. I believe CS1 has the potential to drive a paradigm shift in PAH due to its unique mechanisms of action and I am very much looking forward to supporting the execution of the trial.

Dr Raymond Benza, SAB Cereno Scientific

What will be the overall timeline for this study?

– Now that we have clearance from the FDA, we are looking forward to initiating patient recruitment across our US clinical sites. We expect to have top-line results from this phase II trial ready during the second half of 2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev