Home Intervjuer Invent Medic avtalar med tysk inkontinensspecialist

Invent Medic avtalar med tysk inkontinensspecialist

Ny distributör för Invent Medic

Invent Medic avtalar med tysk inkontinensspecialist

14 februari, 2022

Ända sedan produktsläppet i höstas har mycket fokus för Invent Medic legat på lanseringen av Efemia menskopp. Det innebär dock inte att Efemia kontinensstöd är bortglömt och bolaget meddelade nyligen att man slutit distributionsavtal med den tyska inkontinensspecialisten Sayco Europe. BioStock kontaktade Invent Medics affärsutvecklingschef Carina Lindquist för att få veta mer om den nya distributören.

Lundabaserade Invent Medic utvecklar medicintekniska produkter under varumärket Efemia i syfte att öka kvinnors livskvalitet i vardagen. Bolaget släppte nyligen en menskopp, vilket blev den andra produkten i serien. Samtidigt som man är i full gång med det lanseringsarbetet fortsätter även satsningarna på Efemia kontinensstöd när man nu tecknar avtal med Sayco Europe för distribution på den tyska marknaden.

I och med det får man ytterligare en kanal i Tyskland, som pekats ut som en av bolagets fokusmarknader framöver, och där man sedan tidigare finns representerade på bland annat Amazons plattform.

Du kan läsa mer om bolagets strategi här.

Lång erfarenhet av inkontinensprodukter

I Sayco Europe får Invent Medic en partner med lång erfarenhet av kontinens- och urologiprodukter, både vad gäller egna varumärken och tredjepartsprodukter. Bolaget är ett systerbolag till australiensiska Sayco Australia, som beskrivs som en marknadsledande leverantör av kontinensprodukter i sin region.

Saycos produktflora består bland annat av olika prolapsringar och produkter för bäckenbottenträning för kvinnor. Erfarenheten inom området i kombination med ett uppbyggt kontaktnät är enligt Invent Medic det som gör Sayco Europe till en bra partner för att driva försäljningen av kontinensstödet i Tyskland.

»Vi har i företagsledningen omfattande erfarenhet av att distribuera urologiska och gynekologiska produkter, inklusive framgångsrika varumärken från tredjepartsleverantörer. Sayco Europe är stolt över att kunna inkludera Efemia kontinensstöd i vårt erbjudande som en del i vår ambition att bli marknadsledande även i Europa« – Kevin Schultes, vd Sayco Europe.

Affärsutvecklingschef kommenterar

För att få veta mer om samarbetet med Sayco Europe kontaktade BioStock Carina Lindquist, som är affärsutvecklingschef på Invent Medic.

Carina Lindquist, affärsutvecklingschef Invent Medic
Carina Lindquist, affärsutvecklingschef på Invent Medic

Vad är det, utöver Saycos erfarenhet inom inkontinens, som gör att de är en bra partner till Invent Medic?

– Genom att förstå marknaden kommer de in i samarbetet med rätt förväntningar. De har liksom Invent Medic höga tillväxtambitioner och är beredda att tillsammans arbeta upp marknaden.

Hur passar era produkter in i Saycos portfölj?

– Deras produktportfölj är ett komplement till Efemia kontinensstöd och det ger dem en helhet för kvinnor med ansträngningsinkontinens där de redan har en dialog med målgruppen för vår produkt.

Hur kommer Sayco Europe att jobba för att ta marknadsföra Efemia kontinensstöd?

– Till att börja med kommer de att  bearbeta sitt kontaktnät inom vården och det återförsäljarnätverk de arbetar med idag. Detta kommer att ske genom både fysiska besök, brevkampanjer och nätverksträffar. Tillsammans med Invent Medic kommer de även att bygga upp Efemias tyska platform i sociala medier för att nå ut och skapa efterfrågan hos slutkonsument.

– Tanken är att nyttja det material som Invent Medic redan tagit fram för den svenska marknaden genom att översätta och anpassa till det tyska språket.

Storbritannien har också pekats ut som en fokusmarknad i er strategi. Hur ser ni på att etablera liknande samarbeten på den marknaden?

– Vi utvärderar ständigt våra distributörer och de sammarbeten vi har, så även i Storbritanien.  Våra distributörers engagemang i Efemia är mycket viktigt för att vi ska nå en markant ökad försäljning under det kommande året.

– Det vi har sett är hur viktigt det är att man har erfarenhet av kvinnlig inkontinens och redan har produkter för detta område i sin produktportfölj.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev