Home Nyheter Ny vd och fortsatt patientrekrytering för WntResearch

Ny vd och fortsatt patientrekrytering för WntResearch

WntResearch fortsätter rekrytera, bland annat ny VD

Ny vd och fortsatt patientrekrytering för WntResearch

22 februari, 2022

Samtidigt som cancerterapibolaget WntResearch bedriver sin NeoFox-studie, pågår flera aktiviteter för att bygga värde i utvecklingsprojektet med Foxy-5. I bokslutsrapporten för 2021 är det tydligt att bolaget har ett framåtriktat fokus, i synnerhet vad gäller den fortsatta patientrekryteringen och ett vidgande av möjligheterna med Foxy-5. Därutöver har man rekryterat en ny vd i Pernilla Sandwall, som tillträder tjänsten i slutet av april.

WntResearch utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5, en peptid som efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A. Tidigare forskning har visat att höga nivåer av proteinet minskar risken för spridning av cancerceller som kan bilda metastaser och bolagets målsättning är att Foxy-5 ska kunna replikera denna effekt. Prekliniska studiedata har visat att kandidaten har en god förmåga att motverka metastasering i olika cancertyper och just nu pågår fas II-studien NeoFox med målet att minska risken för sjukdomsåterfall i patienter med tjocktarmscancer.

Läs mer om de senaste uppdateringarna rörande NeoFox-studien här.

Fokus på patientrekrytering och affärsutveckling

I bokslutskommunikén för 2021 konstaterar tillförordnade vd Anders Rabbe, som lämnade sin tjänst den 15 februari, att bolaget under förra året kunde genomföra flera nödvändiga aktiviteter för att överbrygga utmaningarna med Covid-19-pandemin. Man har därtill byggt vidare på bolagets kliniska och kommersiella utvecklingsplan med syfte att på sikt nå ett marknadsgodkännande av Foxy-5.

Därutöver har bolaget finansiering fram till våren 2023 samt säkrat tillgången till studieläkemedel för att genomföra den pågående fas II-studien.

Då pandemin har medfört en långsammare patientrekrytering genomförde WntResearch ett antal åtgärder för att öka patienttillströmningen, bland annat inkluderades fler sjukhus och mer frekventa fysiska besök hos behandlande läkare. Åtgärderna har gett effekt och 105 patienter har nu randomiserats i studien, med målsättningen att kunna genomföra en interimsanalys av 120 patienter i december 2022.

Strategiskt arbete för att undersöka potentialen i Foxy-5

Men det är inte bara NeoFox som ligger i fokus för WntResearch. Parallellt med studien pågår ett strategiskt arbete i syfte att ta fram ett bredare underlag för den kliniska och kommersiella potentialen hos Foxy-5. Under 2022 är planen att utvidga detta arbete och ingå flera forskningssamarbeten med internationellt kända forskargrupper för att bland annat utforska möjligheterna att utveckla Foxy-5 i nya sjukdomsindikationer.

Ett tydligt exempel på ett forskningssamarbete som redan burit frukt meddelades nyligen i form av lovande resultat från ett projekt där en forskargrupp vid Hematology and Transfusion Medicine CenterUniversity of Campinas i São Paulo undersökte kandidatens potentiella roll vid behandling av akut myeloisk leukemi (AML).

Baserat på dessa resultat har bolaget skickat in en patentansökan gällande användningen av Foxy-5 som en potentiell behandling av AML. Du kan läsa mer om bolagets syn kring denna nyhet här.

Bättre löslighet för Foxy-5

Parallellt med detta pågår arbetet med att hitta en ny doseringsform för Foxy-5, som i dag har en begränsad löslighet. WntResearch meddelade nyligen att man nu har identifierat flera nya kompositioner med läkemedelskandidaten som alla har en bättre löslighet än den som för närvarande testas i NeoFox-studien. Bolaget konstaterar att samtliga kompositioner har en utmärkt stabilitet.

Utvärderingen av kompositionerna kommer att rulla vidare under året, varefter man ska välja ut en som är bäst lämpad att ta vidare och gå vidare med hur produktionen kan skalas upp. I samband med utvecklingen har bolaget skickat in en patentansökan som man menar erbjuder ett brett skydd för de nya kompositionerna. Om ansökan godkänns skulle det, utöver det breddade skyddet, även förlänga patentskyddet för Foxy-5 fram till år 2041.

Förhoppningen är att de nya kompositionerna i slutändan kommer att medföra fördelar för såväl vårdgivare som för cancerpatienter, samt utöka den kommersiella potentialen för Foxy-5.

Pernilla Sandwall ny vd för WntResearch

Den kanske viktigaste aktiviteten den senaste tiden har dock varit att hitta en ny vd att efterträda Anders Rabbe. Under förra veckan kunde WntResearch tillkännage att Pernilla Sandwall ansluter till bolaget i slutet av april. Pernilla kommer närmast från en roll som operativ chef på InDex Pharmaceuticals, där hon varit en viktig kugge i att utveckla bolaget och ta dess läkemedelsprojekt från fas II till fas III.

»Jag ser verkligen fram emot uppdraget att som VD fortsätta utveckla bolaget och genomförandet av den pågående studien med Foxy-5 för att förhindra spridning av metastaser. Både bolaget och projektet har stor potential och det är med stor entusiasm jag börjar som vd.« — Pernilla Sandwall, tillträdande vd WntResearch.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev