Home Intervjuer WntResearchs nya vd kommenterar sin första månad på posten

WntResearchs nya vd kommenterar sin första månad på posten

Per Norlén, vd WntResearch

WntResearchs nya vd kommenterar sin första månad på posten

27 mars, 2024

Utvecklingsbolaget WntResearch rekryterade nyligen den första patienten till expansionsdelen av den pågående fas II-studien NeoFox. Detta sammanföll med att Per Norlén gjorde sina första dagar som vd för bolaget. BioStock kontaktade honom för att få veta hur han ser på potentialen med Foxy-5 och hur han, med en lång karriär som vd i flera bioteknikbolag, vill bidra till att flytta fram positionerna för projektet.

Foxy-5 är en peptidbaserad läkemedelskandidat som har utvecklats för att efterlikna WNT5A, ett kroppseget protein som motverkar cancer. Bland annat har WNT5A visat sig hindra spridning av cancer, både genom att minska cancercellers förmåga att lösgöra sig från modertumörer, och genom att motverka deras förmåga att etablera sig i frisk vävnad. WntResearch vill med Foxy-5 återskapa denna effekt, för att kunna erbjuda en ny sorts behandling för patienter som lider av tjocktarmscancer.

Bolaget fick mycket uppmärksamhet 2022 efter ad hoc-observationer från en fas II-studie som pekade på en hämmande effekt på lokal spridning redan efter tre veckors behandling. Efter detta pausades studien och designades om för att optimera möjligheterna att studera just denna effekt, varefter studien startades upp igen.

Rekryterat första patienten

Nyligen tillkännagav bolaget att den första dosfinnande delen av studien har slutförts, att man fått stöd för att gå vidare med en betydligt högre dos, och strax senare även att den första patienten i den efterföljande expansionsdelen har rekryterats. Planen är att rekrytera totalt 80 patienter varav hälften på aktiv behandling och att genomföra en första effektanalys när ett tillräckligt antal patienter har behandlats, vilket man bedömer kommer att ske i slutet av 2024.

Per Norlén tar över som vd

Det är inte enbart i patientledet som bolaget har rekryterat. Vid rodret under den här spännande perioden kommer WntResearch att ha Per Norlén, som tog över som ny vd efter Pernilla Sandwall vid ingången av mars. Med sig in i bolaget tar Per en gedigen erfarenhet inom läkemedelsutveckling, bland annat som vd för Alligator Bioscience, Targinta och Evaxion Biotech. BioStock kontaktade Norlén för att få veta mer om hans bakgrund, hur han ser på projektet med Foxy-5, samt för att få hans intryck av BIO-Europe Spring som nyligen gick av stapeln i Barcelona.

Först och främst Per, för de som inte känner dig sedan tidigare, kan du börja med att berätta lite om din bakgrund?

– Jag har under de senaste 10 åren varit vd för flera olika bioteknikbolag, däribland Alligator Bioscience som jag tog till Nasdaq Midcap 2016, men senare även på Targinta och Evaxion Biotech. Jag är läkare i botten, specialistutbildad i klinisk farmakologi och med en docentur i farmakologi. Under de senaste 20 åren har jag varit engagerad i klinisk läkemedelsutveckling, inom landsting, big pharma, och de senaste snart 15 åren inom biotech.

Vilka ser du som dina främsta styrkor och hur kommer de bäst till användning där WntResearch står just nu?

– Jag tror att kombinationen av en gedigen vetenskaplig och klinisk expertis, och en bred erfarenhet från IR och affärsutveckling kan skapa värde åt WntResearch. Bolaget befinner sig i en kritisk fas där den pågående studien kommer att avgöra allt och där målet är att positiva data ska leda till ett avgörande partnerskap.

– Jag tror att min erfarenhet av att ingå betydande partnerskap med både big pharma och bioteknikbolag kommer att vara positivt i detta avseende.

Om vi vänder blickarna mot projektet med Foxy-5 – hur ser du på det?

– Det mest avgörande med Foxy-5 är att de pre-kliniska fynden nu stärks av kliniska data som visar en tydlig effekt på lokal spridning av tjocktarmscancer. Effekten är både påtaglig och statistiskt säkerställd i en randomiserad kontrollerad studie, baserat på ett underlag på 110 patienter.

– Den tidigare studien visade sig vara underdimensionerad för att visa effekt på kliniska utfall som t.ex. sjukdomsfri överlevnad. Huvudskälet till detta var att det var färre patienter som fick återfall än förväntat. Vilket troligen beror på att diagnostik, kirurgi och behandling har förbättrats under senare år. Men, samtidigt sågs kraftfulla effekter på lokal spridning, redan efter 3 veckors behandling före operation, vilket indikerar att Foxy-5 har stor potential vid tjocktarmscancer.

– Nu gäller det i den pågående studien att visa att denna positiva effekt är så stor att Foxy-5 kan bli ett verkligt värdeskapande läkemedel.

Bolaget befinner sig i ett väldigt viktigt skede. Hur går dina tankar kring den pågående fas II-studien?

– Det är viktigt att förstå den kontext som Foxy-5 utvecklas i. Läkemedelskandidaten ges till patienter med lokaliserad tjocktarmscancer omedelbart efter diagnos. Dessa patienter har alltså ännu inte spridd sjukdom, såvitt man kan bedöma med dagens diagnostiska metoder.  Behandlingen fortgår sedan fram till att tumören opereras bort, vilket normalt sker inom 3 – 5 veckor. Ungefär 20 procent av dessa patienter kommer dock att få återfall med spridd cancer inom ett par år, och då är prognosen ytterst dålig.

– Syftet med Foxy-5 är att minska antalet patienter som återfaller i sin sjukdom efter initial kirurgi. Sjukdomsåterfall studeras dock inte i den nuvarande studien, utan där fokuserar vi helt på att visa att Foxy-5 minskar den lokala utbredningen under den korta behandlingsperioden inför kirurgi. Detta kan vi göra mycket precist eftersom vi gör vävnadsanalys på det material som opereras bort och jämför mellan behandlade och obehandlade patienter.

– I den tidigare studien observerade vi en tydlig minskning av lokal spridning, trots att patienterna bara fått en del av den totala behandlingen vid den tidpunkten. I den nya designen intensifieras behandlingen under de första 3 veckorna, där vi både har ökat dosen och ökat antalet doser, så att den totala exponeringen med läkemedelskandidaten ökar drygt 7 gånger. Förhoppningen är naturligtvis att detta ska förstärka effekten ytterligare.

Ni tog nyligen in 31,4 Mkr i er företrädesemission. Hur påverkar detta era planer framåt?

– Detta gjordes för att kunna genomföra den pågående studien, och är helt avgörande för att vi ska kunna dokumentera effekterna av Foxy-5 i tjocktarmscancer. De observationer vi sett tidigare är mycket lovande, men behöver bekräftas för att det ska vara möjligt att ingå ett större partnerskap. Den nuvarande studien är alltså helt avgörande för bolaget, och vi hoppas kunna presentera initiala effektdata från de inkluderade patienterna redan mot årets slut.

Du deltog vid BIO-Europe Spring. Vilka intryck tog du med dig därifrån och hur skulle du beskriva intresset kring ert projekt?

– Det är helt avgörande för framgångsrik affärsutveckling att långsiktigt bygga relationer med de bolag som vi hoppas ingå partnerskap med, och BIO-Europe Spring är ett av de många evenemang som vi deltar vid i just detta syfte. Förberedelse för partnerskap är ett kontinuerligt arbete som syftar till att så många intressenter som möjligt ska lära känna bolaget och vår produktkandidat, så att de vill utvärdera vår kliniska data så fort vi kan dela denna.

– Våra positiva ad hoc-observationer har gjort att många vill prata med oss, och de flesta är intresserade av att gå vidare i dessa diskussioner så fort vi kan bekräfta våra tidigare fynd.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev