Home Nyheter WntResearchs Foxy-5 visar potential i leukemi

WntResearchs Foxy-5 visar potential i leukemi

WntResearchs läkemedelskandidat visar potential i leukemi

WntResearchs Foxy-5 visar potential i leukemi

4 januari, 2022

Parallellt med den pågående fas II-studien i koloncancer utvärderar WntResearch även andra potentiella målindikationer för läkemedelskandidaten Foxy-5. I samarbete med ett brasilianskt forskarlag pekar man nu ut akut myeloisk leukemi som en möjlig breddningsindikation, samtidigt som en patentansökan skickats in. BioStock kontaktade bolagets vd Anders Rabbe för att få veta mer om vad detta betyder för bolaget.

WntResearch utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 med ambitionen att kunna förebygga metastasering av cancertumörer. I ett första steg testas kandidaten i koloncancer och just nu genomförs fas II-studien NeoFox för att studera om Foxy-5 kan motverka återfall av koloncancer efter operation. Du kan läsa den senaste uppdateringen om studien här.

Utöver den kliniska studien undersöker bolaget även vilka andra cancerindikationer som skulle kunna dra nytta av Foxy-5s verkningsmekanismer. Som ett led i detta arbete publicerade nyligen ett brasilianskt forskarlag lovande resultat inom akut myeloisk leukemi (AML).

Vanlig form av leukemi

AML är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna personer. Sjukdomen drabbar främst benmärgen och leder till en kraftigt hämmad blodbildning. I dag behandlas AML-patienter ofta med intensiva cytostatikabehandlingar som är förknippade med allvarliga biverkningar där benmärgen försvagas. Dagens patienter behöver upprepade blodtransfusioner och löper stor risk att drabbas av septisk feber.

Trots den invasiva behandlingen och de betydande biverkningarna är återfallsrisken hög. Mellan 40 och 50 procent av yngre patienter återfaller i sjukdom, liksom den stora majoriteten i den äldre patientgruppen.

WntResearch förväntar sig en kraftig tillväxt i den globala marknaden för AML-behandlingar – från att ha uppgått till 1,4 miljarder USD 2019 till att nå drygt 5 miljarder USD 2029.

Lovande resultat i AML för WntResearch

Bolaget har under en tid bedrivit ett forskningsutbyte med en forskargrupp vid Hematology and Transfusion Medicine Center University of Campinas i brasilianska São Paulo. Forskarna har försetts med Foxy-5 och kunskap om dess användning i utbyte mot att WntResearch erhåller de immateriella rättigheterna baserat på forskargruppens fynd. I sin slutsats konstaterar gruppen att Foxy-5 har potential att hämma celltillväxten och på så sätt motverka många av sjukdomens onkogena processer. Man ser således kandidaten som en lovande framtida behandling av AML.

I samband med att den brasilianska forskargruppens resultat nu publiceras har WntResearch lämnat in en patentansökan gällande Foxy-5 för behandling av AML. Bolaget kommer att fortsätta studera kandidatens potential i sjukdomen och jobba för att hitta rätt partner att ta projektet vidare med.

Vd kommenterar

Anders Rabbe, vd WntResearch
Anders Rabbe, vd WntResearch

BioStock har kontaktat Anders Rabbe, vd för WntResearch, för att få veta mer.

Utöver koloncancer har ni nu identifierat en potential för Foxy-5 som behandling av AML. Vad betyder detta fynd för bolaget?

WntResearch studerar kontinuerligt egenskaperna hos Foxy-5 vid behandling av olika typer av cancer. Vi har nu framgångsrikt identifierat nya egenskaper hos Foxy-5 som indikerar att läkemedelskandidaten skulle kunna användas vid behandling av akut myeloisk leukemi. De resultat som vår nya patentansökan grundar sig på är betydelsefulla för strategin att fortsätta utveckla och utvärdera det kliniska användningsområdet för Foxy-5.

Vad blir nästa steg i arbetet med Foxy-5 i AML?

Vi kommer att fortsätta studera Foxy-5 för behandling vid AML och vi utvärderar nu potentiella forskningssamarbeten med internationellt kända forskargrupper.

I Q3-rapporten skriver ni att ni utforskar möjligheterna att utveckla Foxy-5 inom andra indikationer än koloncancer och vi ser nu ett första resultat av det arbetet. Kommer fokus nu att ligga på att utveckla vidare inom AML eller kan man förvänta sig ytterligare breddning framgent?

WNT5a är ett protein som är involverade biologiska processer relaterade till utveckling av cancer såsom och Foxy-5 speglar vissa av WNT5a:s egenskaper. Just nu fokuserar vi på koloncancer men bolaget har även studerat Foxy-5:s egenskaper vid andra solida tumörer såsom bröst- och prostatacancer. Att Foxy-5 har potential att hämma celltillväxten vid AML öppnar upp för att utveckla Foxy-5 även vid hematologiska cancersjukdomar vilket framförallt är intressant för större pharmabolag som har ett utvecklingsfokus i detta område.

Ni uppger att ni lämnat in en patentansökan gällande Foxy-5 för behandling av AML. Vilka marknader täcker den?

Bolaget har lämnat in en bredare första PCT-ansökan som har en relativt global täckning. När patentansökan går in i nationella faser tar vi beslut om vilka marknader vi bedömer mest relevanta, dvs. en strategi som bolaget har för samtliga patentansökningar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev