Home Intervjuer Chordate Medical avslutade 2021 med fokus på Saudiarabien

Chordate Medical avslutade 2021 med fokus på Saudiarabien

Chordate Medical

Chordate Medical avslutade 2021 med fokus på Saudiarabien

3 januari, 2022

Patienter med kronisk nästäppa i Saudiarabien kan få full ersättning för Chordate Medicals K.O.S-behandling, vilket nyligen utfördes för första gången på en privatförsäkrad patient. Dessutom är Chordate Medicals ledning just hemkomna från en affärsresa i Saudiarabien där de besökte flera vårdgivare som använder K.O.S, samt en stor kongress inom öron-näsa-hals. BioStock kontaktade vd Anders Weilandt för att få veta mer om resan och framstegen i Saudiarabien.  

Chordate Medical har utvecklat en nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolagets behandling Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) marknadsförs i Norden, Italien, Saudiarabien och inom kort även i Israel.

Framsteg i Saudiarabien sedan 2020

Saudiarabien är en av de marknader som Chordate Medical har valt ut för att bevisa marknadsmöjligheten med behandlingen K.O.S i syfte att möjliggöra tillväxt samt attrahera köpare av bolaget.

I november 2020 togs ett stort steg i marknadsetableringen i Saudiarabien då Chordate Medical erhöll en försäkringsersättningskod (reimbursement code) som gjorde det möjligt för privata vårdgivare att få full ersättning för utförda K.O.S-behandlingar mot rinit. Detta innebär att patienter med privata sjukförsäkringar inte behöver stå för kostnaden för behandlingen, vilket kan få fler patienter att prova behandlingen.

Ersättningsgiltig behandling hos både privata och offentliga vårdgivare

Strax därefter initierades även en klinisk utvärdering av Chordate Medicals rinitbehandling på tre offentliga sjukhus i Riyadh, Dammam och Jeddah, beordrad av Ministry of Health i Saudiarabien. Samtliga sjukhus godkände utprovningen i juni 2021. Efter en sedvanligt lång tid av myndighetsadministration förväntas nu inom kort att Chordates produkter ska vara listade i de två nationella inköpskatalogerna och bli fullt ersättningsberättigad från den allmänna sjukvårdsförsäkringen i Saudiarabien.

Chordate Medicals distributör har numera tillstånd att erbjuda behandlingen till både privata och offentliga sjukhus. Enligt uppgifter från Business Sweden finns hela 483 sjukhus i Saudiarabien, varav cirka 30 procent är privata sjukhus.

Första privatförsäkrade patienten har behandlats

Nyligen kunde bolaget meddela att den första försäkringsersatta behandlingen har utförts via det privata sjukvårdsförsäkringsbolaget BUPA ARABIA, vilket är en milstolpe för både Chordate Medical och dess distributionspartner:

»Resultatet av detta långa projekt att etablera försäljning på privatsidan och till slut få bekräftelsen att den första behandlingen har ersatts, är en mycket viktig milstolpe för Chordate och för vår hårt arbetande distributionspartner i Saudiarabien. Detta är mycket tillfredställande« – Anders Weilandt, vd Chordate Medical

Vd berättar om besöket i Saudiarabien

MyClinic i Jeddah, en privat klinik ägd av BUPA ARABIA. Fr.vä.: Alain Durante, Marknadschef Al Mothihel, ÖNH-läkare Ammad Al-Noury, Anders Weilandt och Jan Hermansson från Chordate Medical, samt Dr Rajiah Murad, chef ÖNH-avdelningen.

Under 9 dagar i december befann sig Chordate Medicals vd Anders Weilandt och Jan Hermansson, Clinical Research & Medical Director, i Saudiarabien för att bistå med kunskap och stöd till bolagets distributionspartner Al Mothihel Trading.

Dessutom ställde de ut K.O.S vid 26th Saudi Otorhinolaryngology (SORL) Society Conference som hölls i Abha med cirka 500 deltagande läkare och kirurger inom öron-näsa-hals (ÖNH). BioStock kontaktade Anders Weilandt för att få veta mer om besöket i Saudiarabien.

Anders, skulle du först kunna ge oss en uppdatering gällande hur många K.O.S-system som är installerade i Saudiarabien och hur många patienter som har behandlats hittills?

– Sju system har installerats hos kunder som sålda eller under utprovning för försäljning. Hittills har uppskattningsvis cirka 150 patienter förskrivits K.O.S-behandling i Saudiarabien, och genomsnittet är 2–4 behandlingar per patient per år.

 Vad har ni fått för respons under era besök hos vårdgivare som använder K.O.S som rinitbehandling?  

– Vi har besökt ett tiotal prominenta privata och offentliga sjukhuskliniker i Riyadh och Jeddah som rapporterar om mycket tillfredställande resultat från en klar majoritet av en sammantaget stor mängd behandlade patienter.

Har ni fått någon uppfattning om hur utbrett problem kronisk rinit är i Saudiarabien?

– Läkarna vi träffat berättar att prevalensen för kronisk rinit är hög i landet på grund av luftföroreningar i större städer, hög förekomst av kvalster och mögelsporer, i kombination med ständigt växlande mellan höga utomhustemperaturer och kylda inomhusmiljöer. Kronisk rinit betraktas som ett stort hälsoproblem som ges mycket uppmärksamhet. Den samlade bilden är att behandlingen bör ges 2-3 gånger oftare än i Nordeuropa på grund av den påfrestande luftkvaliteten. Alltför långvarigt bruk av nässpray är också mycket vanligt förekommande och ses som ett mycket angeläget problem att få bukt med, även här ses K.O.S-behandlingen som ett värdefullt terapeutiskt verktyg.

»Kronisk rinit betraktas som ett stort hälsoproblem som ges mycket uppmärksamhet.«

Hur såg intresset ut för Chordate Medicals rinitbehandling på SORL-kongressen?

– Intresset för K.O.S-behandlingen från deltagande läkare på ÖNH-kongressen var påtagligt hög. Vår distributör utför ett professionellt arbete med både kundbearbetning och hantering av ersättnings- och inköpssystemen. Det var tydligt att man har lyckats etablera ett imponerande kontaktnät med mycket viktiga läkare och beslutsfattare.

Vilka insikter och erfarenheter bär ni med er från besöket i Saudiarabien?

– Det viktigaste är att omsorgsfullt och professionellt säljarbete på fältet återigen bekräftar sig som helt avgörande för framgångsrik introduktion av nya produkter. Kopplat till detta behövs också taktiskt och uthålligt arbete med myndighetstillstånd och ersättningssystem. Det är en utmaning att få sådant på plats när man arbetar genom en lokal distributör, och det är nästan alltid helt individberoende för aktörer av vår storlek. Jag bedömer att vår lösning i Saudiarabien ser ut att kunna bli framgångsrik.

Hur ser utsikterna ut för K.O.S i Saudiarabien under 2022?

–  Med flera privata försäkringsbolagskoder på plats och våra produkter inom kort införda i de båda offentliga nationella upphandlingssystemen så ser vi fram emot ett intressant 2022. I och med att både privata och offentliga vårdgivare inom kort dels kan få full ersättning för utförda K.O.S-behandlingar, dels att våra produkter kan köpas via de nationella webbaserade inköpskatalogerna så ser vi framför oss att antal installerade system kommer att öka markant.

»Med flera privata försäkringsbolagskoder på plats och våra produkter inom kort införda i de båda offentliga nationella upphandlingssystemen så ser vi fram emot ett intressant 2022.«

Hur kommer försäljningsarbetet se ut i Saudiarabien och på andra marknader under 2022?

– Vi är inriktade mot att på alla upptänkliga vis stötta våra distributörer i deras arbete med att introducera våra produkter. Hur och vad vi gör är anpassat för respektive marknad, eftersom förutsättningarna och utmaningarna skiljer sig radikalt från land till land. Den här resan med ett stort antal kundbesök och en specialistkongress är ett typexempel där vi får bra effekt på våra insatser. Dels fick vi möjlighet att arbeta tillsammans med distributörens säljare på fältet och dels fick vi chansen att lyssna på slutanvändare – och möjligen ge lite extra tyngd åt vad Chordate och våra produkter står för.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev