Home Intervjuer Enzymaticas vd förutspår en spännande framtid

Enzymaticas vd förutspår en spännande framtid

2022

Enzymaticas vd förutspår en spännande framtid

26 november, 2021

Nu är det drygt två månader sedan Claus Egstrand tillträdde rollen som vd för Enzymatica. Sedan dess har bolaget kommunicerat att de har som mål att omsätta minst 600 Mkr med en EBIT-marginal på minst 28 procent år 2026. BioStock kontaktade Egstrand för att få veta mer om hans framtidsvision för Enzymatica.

Lundabolaget Enzymatica utvecklar och säljer produkter för egenvård mot framförallt övre luftvägsinfektioner. Bolagets första produkt är ColdZyme, en munspray som skyddar mot förkylningsvirus och lindrar förkylningssymptom. ColdZyme har lanserats på ett 30-tal marknader världen över och det finnsdistributörsavtal för ytterligare cirka 30 marknader, där man arbetar aktivt för kommande produktlanseringar. I Sverige är ColdZyme ett av de största varumärkena inom förkylningskategorin på apoteksmarknaden, räknat i värde.

Tillförsikt inför framtiden trots utmanande tider

De senaste 18 månaderna har varit utmanande för Enzymatica, särskilt eftersom covid-19-pandemin har resulterat i en kraftig minskning av förkylningar, vilket i sin tur haft negativ inverkan på försäljningssiffrorna för ColdZyme.

Färska bedömningar menar dock att förkylningsmarknaden är på väg att återhämta sig och således väntar sig bolaget att även försäljningen av ColdZyme ska ta fart på nytt. Dessutom planerar Enzymatica att genomföra flera marknadslanseringar fram till 2023. Därmed räknar bolaget med en betydande omsättningstillväxt, vilket gjordes uppenbart då bolaget kommunicerade nya finansiella mål som sa att man år 2026 siktar på en nettoomsättning om minst 600 Mkr, med en EBIT-marginal på minst 28 procent.

Claus Egstrand
Claus Egstrand, vd Enzymatica

Claus Egstrand blickar framåt

I början av september tillträdde Claus Egstrand som vd för bolaget efter att ha varit bolagets Chief Operating Officer under en längre tid. Egstrand kom till Enzymatica som Chief Commerical Officer år 2017 och övergick sedan till rollen som COO. Egstrand har tidigare haft ledande roller i ett antal stora life science-bolag, däribland Merck, J&J, Pharmacia, Pfizer, Stryker och Hologic.

På Enzymatica har hans huvudsakliga fokus sedan start legat på bolagets internationella expansion, något som han kommer fortsätta arbeta aktivt med på vd-posten. BioStock har pratat med Claus Egstrand angående hans syn på Enzymatica och planerna framåt.

Du har ju arbetat på Enzymatica sedan 2017 och har dessutom varit starkt bidragande till bolagets kommersiella och geografiska tillväxt. Hur skulle du beskriva Enzymaticas tillväxtresa?

– Vi har gjort en klassisk tillväxtresa från en briljant idé till att nu finnas på många marknader i världen. Det som varit helt avgörande för oss är våra nära samarbeten med STADA och Sanofi som är två världsledande bolag inom consumer health care. Det är via dem som vi har fått tillgång till nätverk och lokal kompetens på över 30 marknader.

Hur skulle du vilja summera de första månaderna som vd för Enzymatica?

– De har varit mycket intensiva och mycket positiva. Ledningen och styrelsen har arbetat nära tillsammans med att uppdatera vår strategi och ta fram våra finansiella mål. Det finns ett entreprenöriellt tankesätt i bolaget som det är viktigt för mig att vi behåller medan vi expanderar.

Vad anser du är de största styrkorna hos Enzymatica som bolag och ColdZyme som produkt?

– ColdZyme är en fantastisk produkt. Åtta av tio som testar den köper den igen inom 12 månader. Vi får höra många berättelser från konsumenter om hur ColdZyme hjälper dem i vardagen genom att skydda och lindra mot förkylningsvirus. När det gäller själva bolaget har vi trots att pandemin påverkat vår försäljning fortsatt att bygga vidare enligt vår strategi. Vi har anställt ytterligare sex medarbetare, lagt en tydlig strategisk plan, byggt ut vår produktionskapacitet och fortsatt våra planer för expansion. Bland annat har vi fått patentgodkännande i USA, Kina och Japan för en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. När förkylningsmarknaden nu sätter fart har vi en utmärkt produkt och ett välskött bolag som står redo att expandera vidare.

»Vi får höra många berättelser från konsumenter om hur ColdZyme hjälper dem i vardagen genom att skydda och lindra mot förkylningsvirus.«

Hur planerar ni att dra nytta av den återhämtning man nu kan se på förkylningsmarknaden?

– Vi ser det ur två olika synvinklar. Dels ökar nu förekomsten av förkylning igen när den sociala distanseringen och restriktionerna lättas efter att många har fått sitt vaccin. Dels tror vi att det framöver kommer att vara socialt oacceptabelt att visa förkylningssymptom när man rör sig bland folk. Därför blir det ännu viktigare för den som jobbar eller studerar att hålla sig frisk. Vi får alltså en dubbel effekt – förkylningarna kommer tillbaka parallellt med förändringar i beteende som kan gynna oss. Här ska vi se till att synas och sprida kunskapen om vår produkt på alla våra marknader.

Tidigt under pandemin kunde ni se en efterfrågan på ColdZyme som drevs av att konsumenterna ville skydda sig mot virusinfektioner. Märker ni fortfarande av denna effekt?

– Viljan att skydda sig är fortsatt mycket stor. I början av 2020 såg vi en snabb uppgång för många typer av förkylningsprodukter när folk fyllde på sina husapotek. Den utvecklingen är tillbaka på mer normala nivåer igen.

Enligt er Q3-rapport räknar ni med en fördröjning med upp till sex månader i försäljningen till bolagets partners. Kan du utveckla kring vad det beror på och vad konsekvenserna blir?

– När restriktionerna slog till på många marknader hade vi precis lanserat i bland annat Italien och Frankrike. Hyllorna på apoteken var fyllda med våra produkter men få konsumenter kunde bege sig ut och handla. Samtidigt sjönk förekomsten av förkylningsvirus radikalt. Det innebär att när förkylningarna nu ökar igen finns redan produkter i butik och hos våra distributörer. Därför får vi en fördröjning i försäljningen från fabrik.

Vid en första anblick verkar era långsiktiga finansiella mål om en nettoomsättning på 600 Mkr, med en EBIT-marginal på 28 procent, vara ambitiöst satta. Hur kommer ni arbeta för att skapa gynnsamma förutsättningar för att nå dessa mål?

– Vi fortsätter enligt vår strategiska plan som handlar om att bygga vidare på vår befintliga affärsmodell, fortsätta vår geografiska expansion och arbeta vidare med produktutveckling. Som jag berättade har vi under det senaste året fortsatt att bygga ett bolag som står redo för snabb internationell expansion. Det handlar om att vi har höjt vår interna kompetens men också att vi har leverantörer och distributörer som står redo när marknaden sätter fart. Det kan låta som väldigt ambitiösa mål, men de är fullt realistiska utifrån de trender vi ser i marknaden och de projekt som vi har igång.

»Det kan låta som väldigt ambitiösa mål, men de är fullt realistiska utifrån de trender vi ser i marknaden och de projekt som vi har igång.«

Slutligen, vad kommer Enzymaticas fokus ligga på under det kommande året och vilka milstolpar har vi att se fram emot?

– Vi har distributionsavtal på ytterligare 30 marknader där vi inte finns i dag och vår ambition är att lansera på dessa marknader fram till senast 2023. Parallellt ska vi öka synligheten och kännedomen på våra befintliga marknader, bland annat genom rejäla marknadsföringssatsningar i digitala kanaler. Eftersom vi är börsnoterade är det svårt för mig att vara mer precis än så, men jag hoppas och tror att vi passerar flera viktiga milstolpar under 2022.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev