Home Analyser Statusrapport – BioInvent bryter ny mark inom immunonkologi

Statusrapport – BioInvent bryter ny mark inom immunonkologi

Statusrapport BioInvent 2021

Statusrapport – BioInvent bryter ny mark inom immunonkologi

26 november, 2021

BioInvent identifierar och utvecklar first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerterapier som aktiverar och stimulerar immunsystemet, eller förstärker effekten tillsammans med godkända immunaktiverande läkemedel. Ambitionen är att skapa effektiva behandlingar för att bättre bekämpa cancersjukdomar och minimera risken att återfalla i sjukdom. Med en stark kassa, en stabil ägarbas, samarbeten med bolag som Pfizer, Merck och Transgene, läkemedelstillverkning in-house, ett antikroppsbibliotek med fler än 30 miljarder antikroppsgener och en plattform för läkemedelsupptäckter, siktar BioInvent på att inleda sitt femte kliniska program i år. ​BioStock har publicerat en statusrapport som kan laddas ner nedan.

Ladda ned statusrapporten om BioInvent nedan.

Disclaimer

Detta är en statusrapoort utförd av BioStock på uppdrag av det analyserade Bolaget. BioStocks ersättning för analysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig analysens innehåll och slutsatser. Innehållet i denna rapport baseras på offentlig information inhämtad genom egen research och källor som t.ex. finansiella rapporter, Bolagets hemsida, publika presentationer samt via kontakt med Bolagets representanter. Informationen om Bolaget har faktagranskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Eventuella värderingar av Bolag, produkter och marknad har utförts av BioStocks analytiker. Analytikern äger ej aktier i Bolaget. Denna rapport skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i Bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i rapporten kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna statusrapport. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev