Home Nyheter Enzymatica ska omsätta 600 Mkr år 2026

Enzymatica ska omsätta 600 Mkr år 2026

Enzymatica ska omsätta 600 Mkr år 2026

4 november, 2021

I Enzymaticas rapport för det tredje kvartalet redovisades lägre omsättning jämfört med samma period förra året, ett försäljningstapp som bolaget tillskriver pandemins effekter på förkylningsmarknaden. Nu börjar dock en återhämtning i förkylningskategorin skymma och man förväntar sig en god försäljningstillväxt under 2022. Dessutom sätter Enzymatica upp ambitiösa finansiella mål om en nettoförsäljning på minst 600 Mkr år 2026, med en EBIT-marginal på minst 28 procent.

Life science-bolaget Enzymatica utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar, främst övre luftvägsinfektioner. Bolagets mest framstående produkt är ColdZyme, en munspray som förebygger, behandlar och lindrar förkylning. Produkten skapar en skyddande barriär i munhåla och svalg som fångar och deaktiverar förkylningsvirus. Idag saluförs ColdZyme på ett 30-tal marknader och distributörsavtal finns för ytterligare cirka 30 marknader där man arbetar mot produktlansering.

Minskad försäljning jämfört med 2020

Enligt Enzymaticas Q3-rapport uppgick nettoomsättningen till 15,4 Mkr under det gångna kvartalet, vilket motsvarar en minskning med 45 procent jämfört med samma period 2020 (28,3 Mkr). I sammanhanget kan det dock vara värt att nämna att försäljningen under just tredje kvartalet 2020 var ovanligt hög, dels på grund av lansering på flera nya marknader och dels drivet av ett stort intresse för ColdZyme till följd av att en in vitro-studie visade att ColdZyme deaktiverar SARS-CoV-2.

Försäljningen ökar i takt med förkylningarna

Coronapandemin har haft en stor inverkan på bolagets försäljning eftersom social distansering och andra åtgärder har inneburit en låg förekomst av förkylningar i samhället. När restriktionerna nu lättas ser man att spridningen av förkylningar återgår till normala nivåer, eller till och med högre. Enzymatica bedömer att återhämtningen på förkylningsmarknaden under den kommande perioden, tillsammans med lanseringar på nya marknader, kommer att påverka bolagets försäljning positiv under 2022.

Man ser nu med tillförsikt på framtiden, något som ytterligare manifesteras genom att styrelsen nyligen offentliggjorde offensiva finansiella mål – bolaget ska ha en omsättning på minst 600 Mkr och en EBIT-marginal på 28 procent 2026.

Claus Egstrand fortsatt optimistisk

Den 9 september i år tillträdde Claus Egstrand som vd för Enzymatica efter att ha arbetat i bolaget sedan 2017. I rapporten för tredje kvartalet uttrycker Egstrand att han ser fram emot att leda Enzymatica mot framtida tillväxt:

»Enzymatica har utan tvekan drabbats hårt av pandemin, men genom att outtröttligt fortsätta med att förfina vår verksamhet när det gäller kostnader och processer har vi hållit företaget på rätt spår under utmanande tider. Enzymatica är nu bättre förberett än någonsin att nå sin fulla potential och jag ser fram emot att som vd leda Enzymatica mot den framtida tillväxten« 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev