Home Intervjuer World Arthritis Day uppmärksammas idag den 12 oktober

World Arthritis Day uppmärksammas idag den 12 oktober

World Arthritis Day uppmärksammas idag den 12 oktober

12 oktober, 2021

World Arthritis Day, eller Internationella Reumatikerdagen på svenska, går av stapeln idag den 12 oktober och syftar till att öka medvetenheten kring reumatiska sjukdomar. BioStock fick möjlighet att prata med Reumatikerförbundet om hur sjukdomarna påverkar patienternas vardag.

World Arthritis Day etablerades år 1996 av Arthritis and Rheumatism International (ARI) och arrangeras idag av European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR). Dagen är till för att uppmärksamma och öka kunskapen kring reumatiska sjukdomar hos vårdgivare, beslutsfattare och allmänheten.

Reumatism är ett samlingsnamn som innefattar cirka 200 sjukdomar och tillstånd som kännetecknas av smärta och nedsatt rörelsefunktion i leder och andra stöd-och rörelseorgan. I industrialiserade länder är reumatiska sjukdomar alltför vanligt förekommande – faktum är att en tredjedel drabbas någon gång under sin livstid enligt EULAR.

Reumatism orsakas vanligen av inflammation

De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska, alltså orsakade av inflammation, och den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen är reumatoid artrit (RA), vilket i folkmun ofta kallas ledgångsreumatism. Sjukdomen uppstår när immunförsvaret överaktiveras och angriper lederna vilket gör dem svullna och ömma. Inflammationen kan även angripa andra viktiga organ, så som blodkärl och lungor.

Det finns ett flertal svenska bolag med nya behandlingar mot reumatism under utveckling. Två av dessa är Umeåbaserade Lipum och Malmöbaserade Cyxone som utvecklar läkemedelskandidaterna SOL-116 respektive Rabeximod, båda med målet att hämma inflammationen och lindra de smärtsamma symtomen.

Lipum har identifierat en ny målmolekyl

Lipum riktar sig till patienter med RA och juvenil idiopatisk artrit (JIA), även kallat barnreumatism, vilket är en sällsynt reumatisk sjukdom som debuterar innan 16 års ålder. Många av patienterna svarar inte på dagens behandlingar och måste därmed lära sig att leva med sina smärtsamma besvär. Detta vill Lipum ändra på med hjälp av den terapeutiska antikroppen SOL-116 som blockerar gallsalt-stimulerat lipas (BSSL), en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret.

Cyxone utvecklar Rabeximod

Cyxone utvecklar läkemedelskandidaten Rabeximod som en ny väl tolererad behandling mot RA i både tidigare och senare faser av sjukdomen. Kandidaten riktar in sig mot makrofager som spelar en central roll i förloppet som leder till den vävnadsnedbrytande inflammation som orsakar de typiska symtomen för RA. Bolaget förbereder den oralt tillgängliga kandidaten inför en kommande fas II-studie, som kommer att rekrytera patienter under 2022.

Intervju med Reumatikerförbundet – Sveriges största patientorganisation

En annan aktör som vill förbättra situationen för patienter med reumatiska sjukdomar är Reumatikerförbundet, Sveriges största patientorganisation. Deras uppdrag är att samla och sprida information i samhället om reumatiska sjukdomar, samt stödja forskning inom området och påverka politiker och andra beslutsfattare – allt för att stötta reumatikernas rätt till ett fullgott liv.

Lotta Håkansson, Förbundsordförande för Reumatikerförbundet

BioStock fick möjlighet att prata med Lotta Håkansson, Förbundsordförande för Reumatikerförbundet, om varför det är viktigt att uppmärksamma reumatiska sjukdomar på World Arthritis Day.

Först och främst, vill du berätta lite kort om vad Reumatikerförbundet gör?

– Vi är Sveriges största patientorganisation som samlar mer än 40 000 medlemmar runt om i hela landet. Vi jobbar hårt för att påverka beslutsfattare att få upp våra frågor på dagordningen. Ett annat stort fokus är forskning och vi har nära samarbete med professionen inom Reumatologi för att på sikt nå vår vision om att lösa reumatismens gåta.

Hur påverkas patienternas vardag, men även samhället i stort, av reumatiska sjukdomar?

– Över 1 miljon personer i Sverige lever med reumatiska sjukdomar så vi känner nog alla någon med en reumatisk diagnos. Men många gånger är det inte en helt synlig sjukdom. För många går sjukdomen dessutom i skov som innebär att man blir mer påverkad av sin sjukdom under vissa perioder, vilket gör att det kan vara svårt att jobba heltid eller delta i aktiviteter fullt ut.

»Över 1 miljon personer i Sverige lever med reumatiska sjukdomar så vi känner nog alla någon med en reumatisk diagnos.«

– Självklart är det viktigt att sjukvården blir mer uppmärksam och snabbare på att upptäcka de med reumatiska diagnoser och dessutom inte enbart erbjuda mediciner utan se helheten och vikten av att det finns bra rehabilitering.

Varför är World Arthritis Day en viktig dag att uppmärksamma?

– Vi behöver få mer ljus och fokus på de reumatiska sjukdomarna och en dag som denna så kraftsamlar vi i Reumatikerförbundet på en mängd platser runt om i landet. Vi visar upp oss som organisation och vill att fler bli medvetna om alla de diagnoser som ryms under vårt paraply.

– Den internationella reumatikerdagen är ett initiativ av EULAR – the European Alliance of Associations for Rheumatology. Årets tema är #Time2Research där de vill lyfta betydelsen av forskningspartners i såväl den akademiska som kliniska forskningen.

»Årets tema är #Time2Research där de vill lyfta betydelsen av forskningspartners i såväl den akademiska som kliniska forskningen«

Hur kan ni dra nytta av den uppståndelse som en sådan dag genererar?

– Fler kan bli medvetna om hur många som faktiskt lever med reumatiska sjukdomar.  Självklart hoppas jag också på att vården kan bli bättre på att samarbeta för att fler ska få den bästa vården och också möjlighet till bra rehabilitering. Om vi dessutom värvar lite nya medlemmar så blir jag väldigt glad!

Hur ser ni på dagens utbud av behandlingar mot reumatiska sjukdomar?

– Framför allt behövs ökad kunskap i primärvården. Det är dit alla kommer och väldigt ofta tar det väldigt lång tid att få en diagnos. Vi vet att många får leta sig fram för att hamna rätt och få rätt hjälp och det finns mycket övrigt att önska när det gäller kommunikation och samordning inom vården. Patientkontrakt som ska införas på bredden inom vården kan vara en väg för att vården ska bli bättre. Där är fast vårdkontakt en av de centrala delarna och det tror vi är en framgångsfaktor för alla med kroniska sjukdomar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev