Home Nyheter Evaxion Biotech ska utvärdera EVX-01 tillsammans med Merck & Co.

Evaxion Biotech ska utvärdera EVX-01 tillsammans med Merck & Co.

Evaxion Biotech genomför studie tillsammans med Merck & Co.

Evaxion Biotech ska utvärdera EVX-01 tillsammans med Merck & Co.

29 oktober, 2021

Köpenhamnsbaserade Evaxion Biotech utvecklar läkemedel med hjälp av sin egenutvecklade AI-plattform. Huvudkandidaten EVX-01 utvecklas som en kombinationsterapi tillsammans med checkpointhämmare. Under vintern inleder bolaget en fas IIb-studie där EVX-01 ska kombineras med storsäljaren Keytruda, detta enligt ett samarbetsavtal mellan Evaxion och Merck & Co.s dotterbolag MSD.

Danska Evaxion Biotech har utvecklat en AI-plattform som möjliggör snabb och effektiv upptäckt och utveckling av immunterapier och vacciner. Två av fyra pågående utvecklingsprojekt utvärderas för närvarande i kliniska studier, där huvudkandidaten EVX-01 under vintern går in i fas IIb.

EVX-01 är en patientspecifik cancer neoepitop immunterapi som utvärderas som behandling av metastaserad melanom. EVX-01 visade nyligen i en fas I/IIa-studie en antitumöreffekt hos en majoritet av patienterna. I studien gavs EVX-01 i kombination med en checkpointhämmare riktad mot PD1, vilket resulterade i en objektiv responsfrekvens på 67 procent. Två av patienterna, motsvarande 22 procent av studiedeltagarna, uppnådde dessutom komplett respons. Läs mer om studien här.

Samarbetar med Merck kring fas IIb-studie

Nästa steg blir att ta EVX-01 genom en fas IIb-studie. Med den lovande fas I/IIa-datan i ryggen har Evaxion Biotech lyckats ingår ett samarbetsavtal med MSD, ett dotterbolag till den amerikanska läkemedelsjätten Merck & Co., avseende den kommande studien. Den här gången ska kandidaten utvärderas som kombinationsterapi tillsammans med MSD:s storsäljande checkpointhämmare Keytruda i patienter med metastaserad melanom i stadie III och IV. Enligt samarbetsavtalet kommer Evaxion Biotech ansvara för att genomföra studien medan MSD tagit på sig att tillhandahålla Keytruda-substansen samt stödja dataavläsningen.

»We are extremely proud to collaborate with MSD, one of the world’s premier immuno-oncology companies, on our upcoming phase IIb trial with EVX-01. The promising phase I/IIa data, which we reported in July, showed that EVX-01 may be able to improve the treatment landscape in melanoma and potentially other cancers. Now that checkpoint inhibitors including Keytruda have become the standard of care for these patients, we are excited about the potential additive benefits of our drug candidate to further improve treatment and to strengthen the evidence supporting our platform and clinical pipeline. Furthermore, this collaboration will also reduce the cost of conducting our phase IIb trial on EVX-01.« — Lars Wegner, vd Evaxion Biotech.

EVX-01 förbättrar behandlingseffekten med Keytruda

Keytruda är en checkpointhämmare som i dag används för att behandla flera cancerformer, till exempel melanom, icke-småcellig lungcancer, blåscancer och skivepitelcancer. Läkemedlet är en av huvudpelarna i Mercks läkemedelsportfölj och utgör mer än en tredjedel av bolagets totala omsättning. Bara under andra kvartalet 2021 sålde Keytruda för 4,2 miljarder USD.

Keytruda riktar sig mot PD-1, ett så kallat checkpoint-protein som finns på T-celler och som fungerar som en avstängningsknapp och hindrar T-cellerna från att gå in i attackläge. Medan PD-1 kan vara gynnsamt i de fall man vill stävja ett immunsvar – vid till exempel autoimmun sjukdom – så är det skadligt för cancerpatienter då proteinet hjälper cancerceller att undvika immunsystemet. Keytruda benämns å sin sida som en checkpointhämmare eftersom läkemedlet dämpar effekten av PD-1-proteinet, vilket möjliggör för T-cellerna att attackera cancercellerna.

När Keytruda ges som monoterapi ger det dock inte alltid ett tillräckligt immunsvar vid cancer. Genom att addera EVX-01 hoppas Evaxion Biotech kunna ge immunsystemet den extra hjälp som behövs för att det ska kunna känna igen cancercellerna och uppnå ett bättre cancerspecifikt immunsvar. En första indikation på positiv behandlingseffekt av EVX-01 visades redan i fas I/IIa-studien, där kandidaten kombinerades med antingen Keytruda eller annan checkpoint-hämmare. Med den kommande fas IIb-studien hoppas Evaxion Biotech få ytterligare Proof-of-Concept för behandlinskombinationen med EVX-01 och Keytruda.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev