Home Nyheter Iconovo inleder 2024 med order från ledande läkemedelsbolag

Iconovo inleder 2024 med order från ledande läkemedelsbolag

Iconovo

Iconovo inleder 2024 med order från ledande läkemedelsbolag

12 februari, 2024

Iconovo har erhållit en order från ett av världens tio största läkemedelsbolag. Dessutom stärker bolaget sin CDMO-affärsmodell genom att ingå ytterligare avtal med Kiox Pharma för fortsatt formuleringsutveckling. Parallellt lanserar man en förbättrad version av ICOone Nasal inom ramarna för samarbetet med Bill & Melinda Gates Foundation.

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad tillsammans med internationella läkemedelsbolag. Produkterna baseras på bolagets inhalatorplattformar: ICOres, ICOpre, ICOcap, ICOone och ICOone Nasal.

Bolaget har flera licensavtal för utveckling av både generikaläkemedel och helt nya typer av behandlingar, så kallade originalläkemedel. Dessutom har bolaget etablerat en CDMO-verksamhet för kontraktsutveckling av inhalerbara läkemedel.

Order från ett av de tio största läkemedelsbolagen

Iconovo har nyligen erhållit en order om 220 000 kr från ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen, när det kommer till omsättning. Det aktuella bolaget planerar att genomföra en in vitro-studie för att bedöma lämpligheten hos en av Iconovos flerdosinhalatorer för utveckling av ett originalläkemedel. Om utvärderingen blir positiv kan det leda till ett fördjupat samarbete mellan parterna.

Bolagets vd Johan Wäborg ser fram emot samarbetet, enligt ett pressmeddelande:

“Vi ser med spänning fram emot att samarbeta med ett av de ledande läkemedelsföretagen i världen. Detta bekräftar ytterligare att Iconovo erbjuder inhalatorer i världsklass som även de största och mest framgångsrika bolagen vill testa och potentiellt använda i sin utveckling av nya inhalationsprodukter”

De 10 största läkemedelsbolagen omsättningsmässigt är Pfizer, AbbVie, Johnson & Johnson, Merck & Co, Novartis, Hoffmann-La Roche, Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Sanofi och GlaxoSmithKline.

CDMO-verksamheten ger frukt

Under den senaste tiden har Iconovo expanderat sin verksamhet för kontraktsutveckling (Contract Development and Manufacturing Organisation, CDMO). Bolaget har fem aktiva kundavtal och räknar med att addera tre till fem nya avtal per år. Området förväntas ge en god vinstmarginal på utfört arbete och utgöra en betydande del av bolagets intäkter framöver. Dessutom kan nya och befintliga CDMO-avtal leda till licensavtal eller försäljning av inhalatorer, vilket utgör det långsiktiga värdeskapandet för bolaget.

Samarbetet med Kiox Pharma fortsätter

Ett tydligt exempel på att Iconovos CDMO-affärsmodell är gynnsam är det nya tilläggsavtalet med danska bolaget Kiox Pharma för fortsatt utveckling av en ny behandling av interstitiell lungsjukdom (ILD). Projektet bygger på en omformulering av en FDA-godkänd läkemedelssubstans i Iconovos kapselinhalator ICOcap.

Avtalet är en fortsättning på samarbetet som inleddes förra året för en genomförbarhetsstudie och en preklinisk farmakokinetisk studie. Det nya avtalet innebär en extra intäkt på 2,7 Mkr under 2024, utöver de 1,6 Mkr som Iconovo redan har erhållit under 2023.

Lanserar förbättrad version av ICOone Nasal

Iconovo har också lanserat en förbättrad version av ICOone Nasal, som är världens enda inhalationsdrivna nasala pulverinhalator. Den vidareutvecklade inhalatorn är utformad för att erbjuda en hög teknisk prestanda och minimera risken för användarfel. Utformningen av den nya versionen baseras bland annat på resultat från en användarstudie.

Iconovo har vidareutvecklat inhalatorn inom ramarna för samarbetet med Bill & Melinda Gates Foundation som syftar till att etablera ett snabbspår för inhalationsbehandling i händelse av en ny viruspandemi. Ett inhalerat vaccin minskar restavfall och behovet av kylkedja jämfört med inhalerade vaccin. Dessutom kan ICOone Nasal leverera vaccin till både de övre och nedre luftvägarna, vilket ger bättre effekt än injicerade vaccin enligt vetenskapliga studier.

Stärkt kompetens genom acceleratorprogram och rekrytering

Iconovo blev nyligen även utvalda till 10XHEALTH, ett scale-up program som leds av SmiLe and Medicon Village i Lund och som delvis finansieras av European Regional Development Fund. Syftet med programmet är att tillhandahålla kompetens kring bland annat finansiering och ledarskap till life science-bolag i södra Sverige för att accelerera deras tillväxt och kommersialisering.

Därtill har Iconovo stärkt sin verksamhet genom att rekrytera Gary Pitcairn som ny Senior Scientific Advisor. Han är expert inom utveckling av läkemedelsberedningar för inhalation, har en doktorsexamen vid University of Nottingham och har tidigare haft ledande roller på AstraZeneca, Mylan, Pfizer, Nanologica.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev