Home Nyheter Evaxion utvecklar nytt precisionskoncept för cancervaccin

Evaxion utvecklar nytt precisionskoncept för cancervaccin

Evaxion_CancerVaccine_Concept

Evaxion utvecklar nytt precisionskoncept för cancervaccin

31 januari, 2024

Evaxion Biotech har inlett utvecklingen av ett nytt koncept för precisionscancervacciner genom att rikta in sig på en ny kategori av tumörantigener som kallas endogena retrovirus. Dessa kommer att identifieras med bolagets egenutvecklade AI-immunologiplattform, som kan generera proof-of-concept-data senare i år.

Evaxion Biotech använder sig av artificiell intelligens (AI) i sin utveckling av cancervaccin. Traditionellt har utvecklingen av vacciner varit en långsam och arbetsintensiv process, men Evaxion kan påskynda identifieringen och utvecklingen av effektiva vacciner mot olika typer av cancer genom bolagets AI-teknik för att analysera stora mängder data och förutsäga potentiella vaccinmål,

AI-immunologiplattform för upptäckt av läkemedelsmål

Evaxion har genom den egenutvecklade AI-plattformen AI-Immunology redan två cancervaccinkandidater i klinisk utveckling, EVX-01 och EVX02. Dessa upptäcktes med hjälp av PIONEER, som är bolagets AI-prediktionsmodell för neoantigener.

PIONEER är dock inte bolagets enda prediktionsmodell för upptäckt av individanpassade mål för cancerbehandling. Förra året lanserade Evaxion ObsERV – en prediktionsmodell med fokus på identifiering av patientspecifika måltavlor, baserat på uråldriga virusrester i våra gener, så kallade endogena retrovirus eller ERV. Läs mer om ObsERV och dess potential här.

Ny källa till AI-upptäckta mål

Sedan tillkännagivandet har det danska biotechbolaget lagt alltmer fokus på att förfina sin affärsutvecklingsstrategi. Som ett led i det arbetet anställdes Christian Kanstrup som vd i september förra året. Enligt Kanstrup kommer Evaxions nya fokus att kretsa kring en tredelad affärsmodell, med AI-immunologiplattformen i centrum. De tre pelarna är mål, pipeline och patienter som svarar på behandling – som alla kommer att vara lämpliga för partnerskap. Läs mer här, och se en intervju med Kanstrup här, där han diskuterar strategin mer i detalj.

På tal om måltavlor så presenterade Evaxion ett nytt precisionskoncept för cancervaccin för hematologiska maligniteter och utvalda solida cancerformer med ERV som mål vid det 65:e ASH-årsmötet i december förra året. Att använda ERV som mål kan enligt bolaget göra det möjligt att behandla patienter som inte svarar på konventionell cancerimmunterapi.

“Vidgar cancervaccins tillämplighet”

Evaxion har nu meddelat att de kommer att titta närmre på det nya konceptet. Bolaget har inlett prekliniska studier, med avsikt att generera proof-of-concept-data med ERV-mål under andra halvåret 2024.

Evaxions Chief Scientific Officer, Birgitte Rønø, ser stor potential i den nya approachen och skriver i ett pressmeddelande:

»Med vårt intensifierade fokus på ERV-cancervacciner strävar vi efter att skynda på utvecklingsprocessen för att leverera behandlingslösningar till cancerpatienter som hittills inte har ansetts svara på immunterapi. ERV som mål för cancervaccin är ett lovande genombrott som avsevärt kan öka cancervaccins tillämplighet och ska ses som ett betydande steg framåt i vårt arbete för att förbättra sjukvården genom innovativa och AI-drivna metoder. Vi ser redan ett stort intresse för ERV-baserade vacciner och ser fram emot att ytterligare stärka den betydande potentialen i dessa poof-of-concept-data.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev