Home Nyheter Stärkande kvartal för Sprint Bioscience

Stärkande kvartal för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience stärkte sin position under Q3

Stärkande kvartal för Sprint Bioscience

29 oktober, 2021

En intensiv och nyhetstät period läggs till handlingarna när Sprint Bioscience rapporterar det tredje kvartalet 2021. Licensavtal och företrädesemission gör att bolaget nu står i sin hittills starkaste finansiella position, redo att ta nästa steg i utvecklingen. BioStock kontaktade vd Erik Kinnman för att få hans syn på det gångna kvartalet och på framtiden.

Med tre utlicensierade läkemedelsprogram till ett samlat potentiellt värde på 747 miljoner USD, plus eventuella royalties, har framtiden mycket att bjuda för utvecklingsbolaget Sprint Bioscience. Senast i raden av utlicensieringar är immunonkologiprogrammet Vps34. Under tredje kvartalet har bolaget arbetat intensivt med överlämning till amerikanska Deciphera Pharmaceuticals, som nu tar över stafettpinnen i programmet.

Stabil bas för fortsatta satsningar

Ett rykande färskt licensavtal och en genomförd företrädesemission gör att Sprint Bioscience vid utgången av det tredje kvartalet står med en kassa på 85,7 Mkr, redo att satsa vidare på nya prekliniska läkemedelsprogram.

Och satsningarna har inte låtit vänta på sig. Kort efter att Vps34 utlicensierats tillkännagav bolaget nästa tillskott i den interna utvecklingsportföljen, NIMA. Projektet syftar till att utveckla en behandling som riktar sig mot solida cancertumörer. Kandidaten ska hämma tumörens förmåga att programmera mikromiljön omkring sig och på så sätt hindra tumörtillväxt och underlätta attacker från immunförsvaret. Du kan läsa mer om programmet här.

Stort intresse kring utvecklingsprojekten

Därtill har man även gjort framsteg inom utvecklingsprogrammet DISA, där det tilltänkta målproteinet har offentliggjorts. I samband med det påbörjades marknadsföringen av programmet, med intensifierade dialoger med potentiella licenstagare. Ett första stopp på marknadsföringsresan var partneringkonferensen BIO-Europe som gick av stapeln under veckan som gått, där Sprint Bioscience möttes av ett stort intresse för såväl DISA som övriga utvecklingsgram.

Parallellt med den upptrappade marknadsföringen av DISA fortgår hela även arbetet för att hitta nya intressanta startpunkter för ytterligare läkemedelsutvecklingsprogram. Ett sådant arbete görs i samarbete med dr Julian Walfridsson vid Karolinska Institutet, ett program som nyligen belönades med ett forskningsanslag om 2,5 Mkr från Stiftelsen för Strategisk Forskning. Läs mer.

Björn Sjöstrand ny styrelseordförande

Det är dock inte bara kassa och portfölj som utökats under kvartalet, Sprint Bioscience har även tagit kliv för att stärka organisationen. Bolaget har dels knutit en ny finanschef till sig i form av Mattias Skalmstad och till styrelsen anslöt läkemedelsentreprenören Björn Sjöstrand som ny ordförande. Du kan läsa en intervju med Sjöstrand där han berättar mer om sitt intåg i, och sin syn på, bolaget här.

Vd kommenterar

Sammantaget har det varit ett händelserikt kvartal för Sprint Bioscience. BioStock kontaktade bolagets vd Erik Kinnman för att få hans syn på perioden som gått och för att höra mer om vad han ser framför sig när vi nu rör oss mot vintertider.

Först och främst Erik, hur skulle du vilja summera det gångna kvartalet?
– Det har varit mycket intensivt och lyckosamt. Vi har utlicensierat VPS34-programmet till Deciphera Pharmaceuticals som är en mycket stark partner som redan visat stort engagemang i att ta programmet vidare. Det här är vårt största avtal hittills och tillsammans med den nyemission som genomfördes i augusti innebär det att vi kraftigt har stärkt vår finansiella situation.

– Med en stark kassa på plats kan vi blicka framåt och fokusera på att fortsätta att utveckla verksamheten och bygga värden i både utlicensierade och interna program.

BIO-Europe hölls i veckan, ett viktigt event för er där ni bland annat förde dialoger om DISA-projektet. Hur ser intresset för projektet ut hittills?
– Vi ser ett påtagligt intresse från ett stort antal olika bolag. Vissa är generellt intresserade av vad vi har att erbjuda, andra är mer specifikt intresserade av antingen VADA- eller DISA programmen. Det är tydligt att de mekanismer som vi adresserar är högintressanta. DISA befinner sig jämfört med VADA-programmet i relativt tidigt skede och vi har fått värdefull återkoppling och startat nya dialoger. BIO-Europe-mötet har varit framgångsrikt för oss och gett oss bra stöd för fortsatta diskussioner och marknadsföring av våra läkemedelsprogram.

Om vi blickar framåt, vilka milstolpar ser du framför dig inom det närmaste året?
– Vi fortsätter att arbeta intensivt med våra partners och de utlicensierade programmen för att de ska kunna nå nästa milstolpe på vägen mot klinisk utveckling och marknadsgodkännande. Sådana framgångar kommer ytterligare validera vår affärsmodell. Vidare vill vi ju fortsätta bygga vår interna portfölj av högintressanta cancerläkemedelsprogram och vi arbetar hela tiden för att sluta nya licensavtal med starka internationella partners.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev