Home Nyheter Iconovos vd kommenterar kapitalanskaffningen

Iconovos vd kommenterar kapitalanskaffningen

Iconovos vd kommenterar kapitalanskaffningen

6 juli, 2021

Förra veckan genomförde Iconovo en riktad nyemission om 75 Mkr till en teckningskurs om 70 kr per aktie. En stor del av emissionslikviden ska användas till expansion av projektportföljen inom området innovativa inhalationsprodukter samt till att bygga upp den nordiska läkemedelsförsäljningen via läkemedelsdivisionen Iconovo Pharma. BioStock kontaktade Iconovos vd Johan Wäborg för att få veta mer om vilka dörrar som öppnas tack vare den riktade emissionen.  

Lundabolaget Iconovo utvecklar färdiga inhalationsprodukter, alltså inhalatorer med tillhörande torrpulverformuleringar som används för att ta fram både generiska och innovativa inhalationsläkemedel via partner-och licensavtal. Bolaget har idag fyra inhalationsplattformar i sin portfölj – ICOres, ICOcap, ICOone och ICOpre.

Under torsdagskvällen förra veckan meddelade Iconovo att man genomfört en riktad emission på 75 Mkr före emissionskostnader. Enligt bolaget valde man att genomföra emissionen för att möjliggöra fortsatt hög takt i bolagets utveckling och satsningar kopplat till Iconovos långsiktiga strategi som utgörs av tre områden:

  • Egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden
  • Utveckling av innovativa inhalationsprodukter
  • Utveckling av generiska inhalationsprodukter

Läs mer om Iconovos långsiktiga strategi i verksamhetsmålen för 2026

Nya och befintliga ägare tecknade sig i emissionen

Den riktade emissionen genomfördes till en teckningskurs om 70 kr som fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Emissionen tecknades av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, såsom Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga ägare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Satsningar inom innovativa inhalationsläkemedel och egen försäljning

Cirka 40 procent av emissionslikviden avses användas till att expandera projektportföljen inom innovativa inhalationsprodukter. En lika stor del av likviden kommer användas till att bygga och skala upp den egna läkemedelsförsäljningen på den nordiska marknaden via Iconovo Pharma. 

Iconovo Pharma är bolagets läkemedelsdivision i Norden som startades i samband med att Iconovo förvärvade rättigheterna från Amneal att sälja generisk Symbicort i flergångsinhalatorn ICOres på den nordiska marknaden. Detta var den första byggstenen i att skapa en portfölj av inhalationsprodukter för egenförsäljning i Norden.

Resterande kapital, alltså cirka 20 procent, ska användas till att öka bolagets projektkapacitet och därmed minska risken i portföljen samt öka sannolikheten för fler marknadslanserade produkter. Dessutom vill man stärka den kommersiella ansatsen kopplad till Iconovos tre strategiska områden.

Johan Wäborg, vd Iconovo

Iconovos vd kommenterar

BioStock talade med Iconovos vd Johan Wäborg för att ta reda på vad den riktade emissionen innebär för bolaget.

Ni har nu stärkt kassan med 75 Mkr före emissionskostnader. Varför valde ni att stärka bolagets finansiella situation just nu och varför genom en riktad emission?

– Vi ser en möjlighet att fortsätta hålla ett starkt driv och genom ökad satsning nu skapa ännu större värden för aktieägare genom att både accelerera och öka antalet projekt.

– Det passade väldigt bra för oss att ta in pengar nu. Vi lanserade i maj vår långtidsstrategi med tre strategiska områden; Nordisk Läkemedelsförsäljning, Innovativa Inhalationsprodukter och Generiska Inhalationsprodukter. Vi vill satsa en betydande del av kapitalet på de stora möjligheter som vi ser inom innovativa inhalationsprodukter. De senaste sex månaderna har vi tecknat tre avtal inom detta område och vi ser stora möjligheter att med ökad insats nå fler kunder.

– Genom den riktade emissionen har vi fått in högt respekterade fonder som specialiserat sig på småbolag med hög tillväxtpotential – Alcur, FE Fonder och Humle. Flera av våra existerande ägare var också med och tog andelar i emissionen – bland andra AP2, AP4, Länsförsäkringar och Handelsbanken visade sitt förtroende för vad Iconovo kan åstadkomma med dessa pengar.

Vilka möjligheter öppnas nu för Iconovo i och med den stärkta finansiella ställningen?

– De pengar vi hade i kassan innan emissionen räcker till våra kommunicerade generiska projekt och för de första innovativa projekten. Med likviden från denna emission vill vi öka kapaciteten och den kommersiella ansatsen samt därmed bygga en portfölj av projekt inom det strategiska området innovativa inhalationsprodukter. Kapital behövs även för att etablera Iconovo Pharma och sätta upp en liten men effektiv försäljningsverksamhet för ett antal generiska produkter på de nordiska marknaderna.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev