Iconovos vd kommenterar kapitalanskaffningen

Förra veckan genomförde Iconovo en riktad nyemission om 75 Mkr till en teckningskurs om 70 kr per aktie. En stor del av emissionslikviden ska användas till expansion av projektportföljen inom området innovativa... LÄS MER!

Xbrane tar in 146 Mkr i riktad emission

Efter att marknaden stängde igår offentliggjorde biosimilarsbolaget Xbrane sin avsikt att genomföra en riktad emission. Idag på morgonen meddelade man sedermera att en emission om 146 Mkr genomförts och att del... LÄS MER!