Home Nyheter Betydande injektioner i Vicore Pharma och Anocca

Betydande injektioner i Vicore Pharma och Anocca

BrainCool kommenterar den ökade orderingången

Betydande injektioner i Vicore Pharma och Anocca

12 juni, 2023

Trots utmaningarna på kapitalmarknaderna har bioteknikbolagen Vicore Pharma och Anocca nyligen lyckats genomföra två betydande kapitalrundor. Deras framgångsrika kapitalanskaffningar är ett tecken på att investerare fortfarande ser potential i framstående bioteknikbolag. BioStock har tagit en närmre titt på dessa båda finansieringsrundor och vad de innebär för bolagen.

Det rådande klimatet på kapitalmarknaderna har visat sig vara särskilt utmanande för många bioteknikbolag. Volatila marknadsförhållanden och investerarnas försiktighet har skapat en svår miljö för företag som söker finansiering för att utveckla och testa nya behandlingar.

Trots dessa utmaningar finns det tecken på optimism. Två svenska bioteknikföretag, Vicore Pharma och Anocca, har nyligen genomfört betydande kapitalinjektioner som visar att investerare fortfarande är villiga att finansiera lovande utvecklingsprojekt.

Anocca utökar kapacitet och siktar på klinik

Först ut var Södertäljebolaget Anocca som vid utgången av maj tillkännagav en kapitalinjektion på 400 Mkr. Rundan leddes av AMF och Mellby Gård. Anocca har tagit fram egna analytiska metoder för att identifiera och producera T-celler, som har förmågan att bekämpa en specifik tumör. Bolagets ambition är att vara först med att på en industriell skala kunna identifiera lämpliga mål på tumörceller och generera matchande T-cellsreceptorer (TCR), en typ av receptor som styr aktiviteten hos immunsystemets T-celler.

Kapitalet kommer att finansiera den fortsatta expansionen av Anoccas forsknings-, utvecklings- och tillverkningskapaciteter. Bolaget kommer även att investera medlen i en första klinisk studie med förväntad start under 2024.

I samband med finansieringsrundan säger Anders Oscarsson, aktiechef på AMF, “Vi uppskattar möjligheten att investera i ett så intressant och viktigt svenskt forskningsföretag som Anocca. Företaget verkar i framkanten av cancerforskning och läkemedelsutveckling, med sin förmåga att skapa ett brett utbud av terapier med hög precision. De har en imponerande kapacitet och position redan idag, och mycket intressanta planer för framtida expansion och utveckling. Vi ser fram emot att vara en del av Anoccas framtida tillväxtresa.”

Vicore Pharma tar in 500 Mkr i riktad emission

Kort efter Anoccas kapitalanskaffning annonserade Stockholmsbaserade Vicore Pharma en riktad emission på 500 Mkr. Befintliga och nya investerare deltog i emissionen, inklusive OrbiMed, Suvretta Capital Management, HBM Healthcare Investments, Fjärde AP-fonden, Tredje AP-fonden, Swedbank Robur Fonder och SEB Investment Management.

Emissionen genomfördes via ett accelererat bookbuilding-förfarande och teckningskursen landade på 16,75 kr per aktie. Teckningskursen låg bara marginellt under den kurs som aktien handlades till under veckan innan emissionen. Beskedet om kapitalanskaffningen gladde aktiemarknaden som svarade med att handla upp aktien till cirka 20 kr.

Kapitalet kommer att finansiera Vicore Pharmas kliniska fas IIb-studie ANDAS med läkemedelskandidaten C21 inom idiopatisk lungfibros. Likviden kommer även att gå till en fas IIa-studie med kandidaten för att mäta akut inverkan på pulmonell vaskulär resistans. Dessutom kommer en del av finansieringen att användas till vidareutveckling av bolagets ATRAG-plattform. Vicore Pharma förväntar sig att finansieringen kommer att täcka kapitalbehoven fram till det första kvartalet 2027.

Fortsatt intresse kring utvecklingen av nya behandlingar

Trots utmanande marknadsförhållanden dyker det upp tecken på optimism inom biotekniksektorn. Kapitalinjektionerna i Vicore Pharma och Anocca understryker det fortsatta stödet från investerare för utvecklingen av innovativa och potentiellt livsförändrande behandlingar.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev