Home Nyheter Redsense Medical delar ut sårvårdsprojektet

Redsense Medical delar ut sårvårdsprojektet

Immunicum finalises phase I ILIAD trial

Redsense Medical delar ut sårvårdsprojektet

21 december, 2020

Halmstadsbaserade Redsense Medical, som utvecklat och marknadsför ett blodläckagelarm vid dialys, har nu meddelat att deras affärsområde inom sårvård kommer att delas ut till bolagets aktieägare under 2021. Redsense Medical har tidigare nämnt att de utvecklar en ny teknologi inom sårvård och bolaget har nu alltså fattat det strategiska beslutet att utvecklingen ska fortsätta i en fristående organisation.
Redsense Medical, med bas i Halmstad, har under hösten inte bara ägnat sig åt sitt larmsystem för dialys, utan även planerat framtiden för bolagets sårvårdsprojekt, som även det avancerar. Redsense Medical har nu fattat beslut om att knoppa av det nya affärsområdet i ett eget bolag, Odinwell, och dela ut det till Redsense Medicals aktieägare under våren 2021.

Riktad emission om 73 Mkr

Under hösten har Redsense Medical genomfört en riktad emission om cirka 73 Mkr och därigenom säkrat finansiering och breddat aktieägarbasen.
Emissionen gjordes under stort intresse, där både inhemska och utländska professionella investerare fick möjlighet att investera i bolaget. Bland deltagarna kan nämnas bl.a. TIN Fonder, Danske Invest, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur Microcap och Andra AP-fonden.

Sårvårdsprojektet knoppas av

Under fredagens extrastämma i Halmstad beslutade bolaget att knoppa av sitt affärsområde inom sårvård som bolaget har utvecklat parallellt med dialys-affären.
Med en egen organisation och finansiering kommer det nya bolaget att fullt ut kunna fokusera på utvecklingen av sin innovation. Utdelningen av Odinwell till Redsense Medicals aktieägare kommer att ske under början av nästa år, med en möjlig marknadsnotering av bolaget före halvårsskiftet 2021.

Smarta plåster och bandage under utveckling

Med lärdomar från Redsense Medicals utveckling inom dialyslarm och användning av ljusavkännande teknologi, har uppfinnarna i Odinwell utvecklat en ny form av avancerad, individanpassad sårvård.
Uppfinningen bygger på att fästa sensorer i plåsterväven som kan känna av temperatur, kontakttryck i plåstret, fyllnadsgrad av sårvätska och förekomst av blod.
Odinwell siktar på att nå Technology Readiness Level (TRL) 4 under 2021, vilket innebär att teknologin har validerats i ett laboratorium. Därefter är planen att fortsätta utvecklingen i etapper under de kommande åren. Utvecklingsarbetet utförs av medicinska experter i nära samarbete med sjukvården.
TRL är en skala som ofta används inom utveckling av teknologiska innovationer. Skalan mäter från nivå 1 till nivå 9, där nivå 1 innebär basforskning och nivå 9 innebär att uppfinningen är testad i en operativ miljö och därmed är färdig för lansering på marknaden. Det finns ett flertal källor till information om TRL, exempelvis på life science-organisationen SweLifes hemsida.

Stor marknadspotential

Odinwells smarta plåster siktar på en marknad som är mycket stor och där behovet av innovationer ständigt är närvarande. Enligt bedömare, Fortune Business Insights, omsätter marknaden för kronisk sårvård drygt 10 miljarder USD årligen, en siffra som väntas växa med cirka 6 procent om året fram till 2027. En enda sårvårdsbehandling på världens största marknad, den amerikanska, kan kosta mer än 18 000 USD och de totala vårdkostnaderna inom området överstiger 50 miljarder USD varje år.
Innovationen som Odinwell utvecklar tillhandahåller en passiv sensorteknologi utan el, metall eller elektronik och som går att producera i stora volymer till låga tillverkningskostnader.
Operationssår och brännskador är två områden där Odinwells produkt kan komma att göra stor skillnad enligt bolaget. Med fortsatt utveckling av produkten kommer sannolikt även andra områden inom sårvård att bli aktuella i framtiden.
Se även BioStocks intervju med Redsense Medicals vd Patrik Byhmer nedan. Intervjun publicerades den 18 december 2020.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev