Home Nyheter Iconovo siktar högt i verksamhetsmålen

Iconovo siktar högt i verksamhetsmålen

Iconovo siktar högt i verksamhetsmålen

25 maj, 2021

Förra veckan kommunicerade Iconovo sina finansiella verksamhetsmål för 2026. Om fem år räknar bolaget med att ha tio projekt under utveckling och fem lanserade inhalationsprodukter som genererar royalty. Dessutom är målet att ingå 1 – 3 nya kundavtal per år på vägen dit. Sammantaget förväntas detta generera en omsättning om 200 MKr och ett rörelseresultat på 100 Mkr år 2026. Iconovo ser dessutom två möjliga uppsidor: royaltyintäkter från innovativa inhalationsprodukter och royaltyintäkter från generisk Symbicort i USA.

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter (både inhalatorer och torrpulverformuleringar) som licenseras ut till andra läkemedels-och generikabolag. I utbyte erhåller Iconovo milstolpsbetalningar för utvecklingsarbetet och royaltyintäkter när produkterna väl har lanserats.

Bolaget har nu presenterat sina femårsmål för verksamheten baserat på de kundprojekt som redan finns i Iconovos projektportfölj, samt bolagets målsättning att ta in upp till tre nya projekt per år.

Fem marknadslanseringar väntar

Iconovo, tillsammans med sina kunder, räknar med att kunna lansera fem produkter de närmaste fem åren. Först ut är en generisk version av Symbicort som utvecklas tillsammans med Amneal och som förväntas lanseras i Europa under 2023. Därefter räknar Iconovo med att kunna lansera en generisk Ultibro och Seebri genom BNC Korea, en generisk version av Relvar i USA, och en ännu icke-namngiven produkt som tas fram i samarbete med Intas.

Omsättning om 200 Mkr och rörelsemarginal på 50 procent

Ett av Iconovos finansiella verksamhetsmål är att uppnå en omsättning om 200 Mkr år 2026, vilket är avsevärt mer än vad omsättningen landade på år 2020 (17,8 Mkr). År 2026 förväntas intäkterna bestå av löpande intäkter för utvecklingsarbete i bolagets olika projekt samt royaltyintäkter från de fem lanserade generiska produkterna till Symbicort, Ultibro, Seebri, Relvar och produkten som utvecklas tillsammans med Intas.

Vidare sätter Iconovo målet att uppnå ett rörelseresultat om 100 Mkr och därmed en rörelsemarginal på 50 procent.

Potentiella uppsidor

En potentiell uppsida i omsättningsmålet är royaltyintäkter från bolagets verksamhetsområde innovativa inhalationsprodukter. Enligt Iconovo har dessa produkter lägre sannolikhet att nå marknadslansering än generiska produkter och de tar dessutom längre tid att utveckla. Ett innovativt projekt som Iconovo dock tror kan nå lansering inom fem år är utvecklingen av ett inhalerat covid-19-vaccin tillsammans med ISR. Om projektet är framgångsrikt kan det öka omsättningen med upp till 100 Mkr år 2026.

Vidare är en potentiell uppsida royaltyintäkter från försäljning via Amneal i USA. Amneals beslut om lansering av en generisk Symbicort i USA kommer att bygga på ett antal framtida händelser i USA och i Europa. Därmed väljer Iconovo att i dagsläget se det som en potentiell uppsida på 70 Mkr år 2026.

1/3 av omsättningen från Iconovo Pharma

Förra veckan kommunicerade Iconovo att de startar en ny läkemedelsdivision vid namn Iconovo Pharma för den nordiska marknaden. Detta beslutades i samband med att Iconovo förvärvade rättigheterna från Amneal att sälja en generisk Symbicort i Norden.

Merparten av de lanserade produkterna kommer säljas i de nordiska länderna via Iconovo Pharma. Enligt de nyligen kommunicerade verksamhetsmålen väntas försäljningen via Iconovo Pharma stå för 1/3 av omsättningen år 2026. Bolaget bedömer att resterande 2/3 kommer från royaltyintäkter för generiska inhalationsprodukter.

Virtuell kapitalmarknadsdag onsdag 26 maj

De finansiella verksamhetsmålen för de kommande fem åren kommer med största sannolikhet nämnas på Iconovos virtuella kapitalmarknadsdag den 26 maj kl 13:00-15:30. Under kapitalmarknadsdagen kommer publiken få höra anföranden från medlemmar ur ledningsgruppen samt externa gästtalare, t.ex. bolagets kunder ISR och Monash University angående projekten för inhalerat covid-19-vaccin och inhalerat oxytocin.

Under det digitala eventet kommer fokus ligga på Iconovos omvandling till ett kommersiellt läkemedelsbolag samt potentialen inom bolagets tre strategiska områden – generiska inhalationsprodukter, innovativa inhalationsprodukter och egen försäljning av inhalationsgenerika genom Iconovo Pharma. Enligt verksamhetsmålen kommer Iconovo försöka hitta en god mix av kundavtal inom samtliga strategiska områden för att uppnå en diversifierad produktportfölj med både möjligheter och risker.

Höga förväntningar på de kommande fem åren

Iconovo verkar ha högt ställda förväntningar på bolagets tillväxt de närmaste fem åren med tanke på de ambitiösa verksamhetsmålen som nyligen kommunicerats. Om fem år väntas Iconovo ha 50 anställda, nära en fördubbling jämfört med idag. Enligt bolagets vd Johan Wäborg är Iconovo ett bolag med höga ambitioner som kommer allt närmare lansering:

»Iconovo är ett bolag med hög ambitionsnivå. När vi nu på kort tid ökat antalet innovativa projekt i vår pipeline och samtidigt kommer allt närmare lansering tycker vi det är viktigt att kommunicera finansiella mål« – Johan Wäborg, vd Iconovo 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev