Home Nyheter Kontroversiellt och historiskt godkännande av Biogens Alzheimer-kandidat

Kontroversiellt och historiskt godkännande av Biogens Alzheimer-kandidat

Kontroversiellt och historiskt godkännande av Biogens Alzheimer-kandidat

8 juni, 2021

Alzheimers sjukdom är ett notoriskt svårt område för läkemedelsutveckling, vilket lättast illustreras av att inget läkemedel har godkänts inom området på arton år. Igår kom dock en vändning när amerikanska FDA godkände Biogens läkemedelskandidat aducanumab, något som fick såväl bolagets aktie som flera konkurrenters aktiekurser att rusa. Experterna har dock varit oeniga när det gäller läkemedlets faktiska effektivitet och godkännandet är också talande nog villkorat av att Biogen måste genomföra en omfattande uppföljningsstudie för att visa på den kliniska nyttan för patienterna.

Trots åtskilliga vetenskapliga ansträngningar och många långvariga och dyra kliniska prövningar, hade alltså tills igår inget nytt läkemedel godkänts av FDA för behandling av Alzheimers sjukdom sedan 2003. Faktum är att mer än 200 utvecklingsprogram misslyckats eller övergivits de senaste tio åren. En starkt bidragande faktor till detta är att vi fortfarande har otillräcklig förståelse för sjukdomens komplexa patofysiologi, men även att behandlingarna sätts in för sent.

Konsensus saknas

Det finns i dagsläget inget botemedel mot Alzheimers sjukdom men två patogeniska kännetecken har kunnat fastslås. Två proteiner, amyloid-beta (Aβ) och Tau, blir klibbiga, klumpar ihop sig och bildar plack (Aβ) och nystan (Tau). Den här processen innebär över tid att hjärncellerna bryts ned och degenereras. Ett exempel på en amyloid beta-riktad antikropp är amerikanska Biogens aducanumab som marknadsförs under namnet Aduhelm.

Biogens brokiga Alzheimer-resa

2019 misslyckades Biogen i en av två omfattande fas III-studier med läkemedelskandidaten aducanumab när en oberoende analys visade att fas III-studierna sannolikt inte skulle kunna nå det primära effektmåttet; klinisk effekt. Bolaget gick då igenom samtliga insamlade data, fann att analysen var felaktig och att statistiskt signifikant data faktiskt stöttade kandidatens fortsatta utveckling inom Alzheimers sjukdom.

Ett år senare kunde Biogen meddela att man erhållit en s.k. priority review från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för aducanumab. Denna beteckning ges till kandidater som FDA anser har en potential att medföra betydande förbättringar gällande säkerhet eller effekt av en behandling eller förebygga allvarliga sjukdomar. I praktiken medför en priority review att myndigheten prioriterar en läkemedelskandidats granskningsprocess för att förkorta ned ledtiderna.

Ett kontroversiellt godkännande

Mycket vatten har runnit under broarna sedan Biogen år 2007 licensierade de globala exklusiva rättigheterna för aducanumab från Neurimmune Therapeutics, en spin-off från University of Zurich.

Aduhelm är det första läkemedel som behandlar sjukdomsförloppet i Alzheimer och inte bara dess symtom som i senare stadier leder till svår demens. Frågan som många experter – bland dem även flera av FDAs egna oberoende rådgivare – nu ställer sig, hur effektiv är egentligen behandlingen?

Biogens data visar att läkemedlet reducerar mängden amyloidplack i hjärnan, men saktar läkemedlet faktiskt ned sjukdomsprogressionen när det minskar plack? Det är ännu inte fastslaget att så är fallet.

Som ett villkor för godkännandet har FDA därför krävt att Biogen genomför ytterligare en klinisk studie (fas IV) för att bekräfta att minskningen av amyloida plack resulterar i klinisk förbättring för patienterna. Om den efterföljande studien inte visar någon klinisk förbättring kan FDA återkalla godkännandet.

Konkurrenterna rusade i kölvattnet av FDA-godkännandet

Under tiden har godkännandet gett nytt hopp för andra utvecklare. Läkemedelsjätten Eli Lilly – som utvecklar läkemedelskandidaten donanemab för behandling av Alzheimers sjukdom – kunde se hur bolagets aktier ökade drygt 10 procent igår på beskedet. Japanska Eisai som har utvecklat aducanumab i samarbete med Biogen, ökade med nästan 54 procent. På den svenska börsen rusade tre svenska bolag verksamma inom utveckling av läkemedelskandidater för behandling av Alzheimer; Bioarctic, Alzinova och Alzecure som rusade 40, 43 respektive 27 procent på FDA-beskedet.

Sista ordet är sannolikt inte sagt i frågan om vilket som kommer vara framtidens behandlingsparadigm mot Alzheimers sjukdom. Under tiden fortsätter pågående kliniska studier som globalt uppgår till över 600 varav nära hälften erhåller stöd från National Institute on Aging (NIA), varav många säkerligen nu känner vid i seglen efter beslutet från FDA.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev