Home Nyheter Enzymaticas förkylningsspray lanseras på e-handelsjätten Amazon

Enzymaticas förkylningsspray lanseras på e-handelsjätten Amazon

Enzymaticas förkylningsspray lanseras på e-handelsjätten Amazon

8 juni, 2021

Enzymatica lanserar nu sin förkylningsspray ColdZyme på Amazon i Storbritannien och Sverige. Närvaron på Amazon, som är en världens största plattformar för e-handel, förväntas ge stark exponering åt varumärket. BioStock tog kontakt med Enzymaticas marknadsdirektör Kristoffer Ahlerup för att höra hans syn på möjligheterna för ColdZyme på Amazon.  

Enzymaticas munspray ColdZyme behandlar orsaken till förkylningen genom att skapa en skyddande barriär som deaktiverar förkylningsvirus. Produkten kan också lindra förkylningssymptom, så som halsont, samt förkorta förkylningen vid användning i ett tidigt stadium.

ColdZyme ska nu lanseras på Amazons lokala näthandelssajter i Sverige (amazon.se) och Storbritannien (amazon.co.uk). Därmed kommer Enzymatica få tillgång till den stora mängden kunder som använder försäljningsplattformen. Amazon är väl etablerat i Storbritannien och är även på uppgång i Sverige efter lanseringen år 2020. Allt fler kunder förlitar sig dessutom på Amazon för inköp av läkemedel, medicintekniska produkter och kosttillskott, enligt Enzymatica.

Rekordnivåer i e-handeln under pandemin

E-handeln har ökat markant under de senaste åren, särskilt under covid-19-pandemin då allt fler konsumenter har valt att handla online istället för att besöka fysiska butiker. Även Amazon har uppvisat rekordnivåer i både försäljning och antal nya kunder under det senaste året. Tidigare i år rapporterade The Guardian om att försäljningen via Amazon ökade med 51 procent i Storbritannien under 2020.

ColdZyme lanseras på Amazon i Storbritannien och Sverige

Även Enzymatica har kunnat se en ökning i försäljningen via e-handel. Nu satsar bolaget ytterligare på näthandel genom att lansera ColdZyme på Amazon i Storbritannien och Sverige. ColdZyme är redan tillgänglig på amazon.co.uk genom ett s.k. vendor central-avtal, och förväntas erbjudas genom Enzymaticas egen försäljning med ett s.k. seller central-avtal efter sommaren. I ett pressmeddelande uttrycker Enzymaticas marknadsdirektör Kristoffer Ahlerup att han ser stora möjligheter med närvaron på Amazon:

»Lanseringen av vår produkt på amazon.co.uk och amazon.se kommer att väsentligt förbättra tillgången till ColdZyme och ge vårt varumärke en stark exponering. Det innebär att vi kan förbättra och skydda människors hälsa när egenvård har fått ett ökat fokus« – Kristoffer Ahlerup, marknadsdirektör för Enzymatica

Dessutom menar han att Enzymatica kommer kunna använda en rad digitala verktyg för att få återkoppling i realtid om ColdZyme-användare och bolagets marknadsförings- och försäljningsstrategier, något bolaget kan dra nytta av även för andra säljkanaler.

Kristoffer Ahlerup, Commercial Director Enzymatica

Commercial Director kommenterar lanseringen på Amazon

Kristoffer Ahlerup tillträdde som marknadsdirektör för Enzymatica den 1 februari 2021. BioStock tog kontakt med Ahlerup för att få veta mer om lanseringen på Amazon samt bolagets planer för att stärka varumärket ColdZyme ytterligare.

Först och främst, vilka fördelar ser du med att ColdZyme nu kommer finnas tillgänglig på Amazon i Sverige och Storbritannien?

– Amazon erbjuder oss en unik möjlighet att lära oss mer om våra kunder, vilka budskap som väcker deras intresse, vad de tycker om våra produkter och vår kommunikation, hur ofta de handlar osv. Dessutom ger det oss möjlighet att exponera produkten för kundgrupper som inte annars kommer i kontakt med vår produkt.

Förväntar ni er att nå en annan typ av kundbas på Amazon jämfört med på apotekens e-handel och fysiska butiker?

– Ja så är det med stor sannolikhet. Amazon lockar delvis andra kunder, men är också duktiga på att väcka kundernas intresse för att prova nya produkter. Gränserna mellan kategorier suddas ut och jag är säker på att kunder som inte känt till oss innan eller övervägt vår typ av produkt kommer att exponeras för ColdZymes produktfördelar.

»Amazon lockar delvis andra kunder, men är också duktiga på att väcka kundernas intresse för att prova nya produkter.«

Hur stor del av er försäljning kommer från e-handel kontra fysiska butiker i dagsläget?

– E-handel utgör knappt en femtedel av den svenska försäljningen av ColdZyme och det har ökat från en sjättedel för ett år sedan. Precis som för så många andra så har pandemin inneburit att kunderna i högre grad har sökt efter och handlat vår produkt via apotekens e-handel eller rena e-handelsbutiker.

Tror ni att denna fördelning kommer ändras nu med lanseringen på Amazon?

– Ja det kommer att ha en viss påverkan, men samtidigt ökar vi våra investeringar i apotekets e-handelskanaler. Så totalt sätt är jag helt säker på att andelen e-handel kommer att fortsätta öka exponentiellt, även efter att den akuta fasen av pandemin är över. Vi siktar på att minst en tredjedel av försäljningen kommer att vara online om ett år.

»Vi siktar på att minst en tredjedel av försäljningen kommer att vara online om ett år.«

Du tillträdde som Commercial Director i Enzymatica för bara ett par månader sedan. Vad var det som lockade dig att ta dig an rollen och hur har din första tid i Enzymatica varit?

– För det första lockades jag av produkten som bygger på en spännande teknologi. Att skydda mot förkylning innan den bryter ut ger unika förutsättningar att påverka en kategori som annars i hög grad bygger på symptomlindring. Det är också mycket spännande att få vara en del av att ta denna innovation ut i världen. Mina tidigare erfarenheter från consumer healthcare i globala bolag gör att jag känner att jag har mycket att bidra med när Enzymatica ska bli ett större internationellt bolag.

Vad är dina planer för att öka exponeringen och stärka varumärket ytterligare?

– Trots att ColdZyme är den tredje bäst säljande förkylningsprodukten på de svenska apoteken (IQVIA MAT W.18 2021) så är det bara drygt hälften av svenskarna som känner till produkten. Ser vi utanför Sverige så är vi i princip helt okända. Så vi måste arbeta vidare på att skapa uppmärksamhet och det kommer vi främst göra genom målriktade aktiviteter online. Amazon utgör en bricka i ett mer målinriktat arbete digitalt.

– Just nu arbetar vi med att lyssna på människor hur pandemin har påverkat deras attityder och beteenden och den kunskapen kommer vi att omsätta i en större varumärkeskampanj till hösten och vintern.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev