Home Nyheter Xbrane siktar mot positivt kassaflöde

Xbrane siktar mot positivt kassaflöde

Xbrane genomför nyemission

Xbrane siktar mot positivt kassaflöde

4 mars, 2024

Ximluci lanserades för ett år sedan och genererade under 2023 intäkter för Xbrane Biopharma på cirka 210 Mkr. Trots framgångarna anser Xbrane och partnern STADA att det finns betydligt mer att hämta. Med målsättningen att bli kassaflödespositivt senast Q1 2025 implementerar bolaget nu ett besparingsprogram och tar samtidigt in 343 Mkr. Kapitalet kommer att användas till att utbilda slutkund, göra produkten mer användarvänlig och till lansering på nästa betydande marknad: USA.

Biologiska läkemedel är komplexa produkter där den aktiva substansen består av proteiner. Vid produktionen använder man celler för att få fram det protein man önskar, där olika celler lämpar sig för produktionen av olika protein. En vanlig cell som används vid proteinproduktion kommer från E. coli-bakterien. Detta har visat sig vara ett relativt kostnadseffektivt sätt att framställa proteiner till biologiska läkemedel.

Plattform som ökar produktionstakten

När man producerar protein är det viktigt att reglera hastigheten på själva produktionen. Ifall produktionen går för fort kan det uppstå toxiska effekter i värdcellen, vilket leder till att slutprodukten inte blir det den ska. Med dagens teknik behöver man därför slå av och slå på produktionen för att säkerställa rätt kvalitet, vilket gör att produktionen tar relativt lång tid.

Solnabaserade Xbrane Biopharma har tagit fram en patenterad teknik som gör det möjligt att, istället för att slå av och på, justera hastigheten på produktionen. Man kan likna funktionaliteten vid en biologisk dimmer. I akademiska studier har man med Xbranes teknik uppnått en tolv gånger så hög produktionstakt jämfört med etablerade metoder.

Ximluci tillgängligt på 15 marknader

Bolagets strategi är att använda tekniken för att tillverka så kallade biosimilarer till storsäljande biologiska läkemedel. Portföljen består av flera projekt, där man kommit allra längst med Ximluci, som är en biosimiliar till Genentechs blockbuster Lucentis, som används vid behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration, diabetesrelaterade ögonskador och retinal venocklusion.

Originalläkemedlet har en årlig försäljning på cirka två miljarder USD, och är sedan patentutgången för snart två år sedan konkurrensutsatt av biosimilarer.

Långsammare försäljningsupptag än förväntat

Xbrane lanserade Ximluci under det första kvartalet 2023 tillsammans med partnern STADA och och nådde under slutet av 2023 cirka en procents marknadsandel med 33 000 enheter levererade till slutkund. Xbrane hade förväntat sig ett snabbare upptag, men nu växer försäljningen med cirka 25 procent varje kvartal.

Enligt bolaget beror trögheten i försäljningen på att det är första gången som ögonläkare kommer i kontakt med biosimilarer, vilket gör dem naturligt försiktiga. Dessutom säljs Ximluci i glasflaskor och inte som förfylld spruta, såsom Lucentis – vilket läkarna verkar föredra, eftersom det sparar tid och är enklare att hantera.

Handlingsplan på plats

Som svar på detta kommer man att satsa på utbildning av slutkund, samtidigt som produkten fortsätter att rullas ut på marknaderna i Europa. För att ta bort eventuella hinder för användning är Xbrane i full färd med att utveckla Ximluci som förfylld spruta, som är planerad att lanseras under det första kvartalet 2025.

Utöver det ligger såklart en USA-lansering högt upp på agendan. Biosimilarer är mer accepterade på den amerikanska marknaden och de två Lucentis-biosimilarerna som redan godkänts säljer väldigt bra. Xbrane är i sluttampen gällande marknadsgodkännande för Ximluci, med ett förväntat godkännande från FDA under april. Samtidigt som man väntar på det beskedet förs förhandling med några utvalda potentiella kommersialiseringspartners som ska hantera lanseringen av produkten i landet.

Flera produkter i Xbranes pipeline

Ximluci är, som vi var inne på tidigare, inte det enda projektet i portföljen. I bolagets pipeline finns även BIIB801, som är en biosimilar på Cimzia, en behandling för bland annat ledgångsreumatism som sålde för drygt 2 miljarder EUR 2022. Produkten utvecklas tillsammans med Biogen, där Xbrane tillverkar kliniskt material och där man även väntar sig intäkter från milstolpebetalningar.

Utöver det hittar vi även Xdivane och Xdarzane i preklinisk fas, som är biosimilarer på de båda storsäljande cancerpreparaten Opdivo och Darzalex. För Xdivane arbetar bolaget för närvarande med att få till ett avtal med en kommersialiseringspartner.

Drar ner på kostnader och tar in kapital

Att försäljningen inte riktigt nått upp till förväntningarna har gjort att Xbrane tvingats dra i handbromsen kostnadsmässigt. I höstas införde man ett besparingsprogram där man siktar på att minska kostnaderna med 50 Mkr per år. Senast under Q3 i år väntas programmet ha nått full effekt.

Utöver det genomför man även en företrädesemission av units om initialt 343 Mkr, som syftar till att finansiera ovanstående satsningar. Emissionen omfattas till cirka 83 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammantaget räknar man med att de här åtgärderna, tillsammans med en fortsatt ökande försäljning, ska göra bolaget kassaflödespositivt senast under det första kvartalet 2025.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Varje aktie ger en uniträtt, som sedan ger rätt att teckna en unit. En unit består av femtionyemitterade aktier och nio teckningsoptioner av serie TO1. En TO1 ger under perioden 2 – 16 december 2024 rätten att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 0,29 kr.
Teckningsperiod 28 februari – 13 mars 2024
Teckningskurs 11,5 kr per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,23 kr per aktie.
Emissionsvolym Initialt cirka 343 Mkr + 78 Mkr vid fullt utnyttjande av TO1.
Utspädning Cirka 98 procent vid full teckning. Vid fullt utnyttjande av TO4 tillkommer en utspädning om cirka 15 procent.

Information och teckning

Xbrane prospekt Teckning via Avanza

Teckning via Nordnet

 

Denna artikel har upprättats i marknadsföringssyfte och utgör inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). De fullständiga villkoren för företrädesemissionen har redovisats i ett prospekt upprättat av Xbrane och som godkändes av Finansinspektionen den 27 februari 2024 samt publicerades samma dag av bolaget på xbrane.com. Finansinspektionens godkännande ska inte betraktas som något slags stöd för Xbrane eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Xbrane och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev