Enzymatica stärker organisationen

Enzymatica befinner sig i en tillväxtfas där man expanderar internationellt och når allt fler marknader med ColdZyme, bolagets munspray mot förkylning. Tillväxten förväntas öka och därför har Enzymatica genomfö... LÄS MER!