Löper överviktiga risk att dö tidigare?

Fetma är näst rökning den främsta orsaken till för tidig död i Europa och Nordamerika, och störst är risken hos överviktiga män som har högre insulinresistens, leverfettnivåer och diabetesrisk än kvinnor. Riske... LÄS MER!