Home Nyheter Ziccums vd om kommande milstolpar

Ziccums vd om kommande milstolpar

Ziccums vd om kommande milstolpar

11 juni, 2021

Ziccum utvecklar den första lufttorkningsmetoden som kan formulera världens mest använda vacciner som termostabila torra pulver, till skillnad mot dagens vätskebaserade vacciner som kräver en dyr och komplicerad kylkedja. Målsättningen är att förenkla det globala vaccinarbetet och öka tillgängligheten till vaccin, oavsett geografiskt läge. BioStock kontaktade vd Göran Conradson för att få en lägesuppdatering om vad som väntar under resten av 2021.

Vacciner i torrpulverform kan hanteras, lagras och transporteras i omgivande temperaturer under längre perioder jämfört med vacciner tillverkade i vätskebaserad form. Det ger således bättre utsikter att kunna distribuera vaccin till varma och otillgängliga platser, vilket i sin tur kan minska dödstalen i vaccinerbara sjukdomar då fler människor kan få tillgång till vacciner.

Svenska Ziccum har utvecklat LaminarPace, den första lufttorkningsmetoden som kan formulera världens mest använda vacciner som termostabila torra pulver. Förhoppningen är att kunna eliminera den dyra och komplicerade kylkedjan som omger vätskebaserade vacciner, varav Modernas och Pfizers/BioNTechs covid-19-vacciner är två exempel.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Ziccums vd Göran Conradson för att få en uppdatering om vad som hänt hittills under 2021 och vad han ser i korten för de resterande månaderna av året.

Göran, den rådande pandemin har satt strålkastarljuset på problematiken med att vätskebaserade vaccin kräver en komplicerad och dyr kylkedja. Hur föreställer du dig att en global vaccinkampanj skulle se ut, om framtidens vaccin var formulerade som torrpulver?

– I grund och botten är det ingen skillnad annat än att kylkedjans betydelse kan minska avsevärt. Idag är kylkedjeproblematiken ett mycket stort problem världen över, framförallt för personer som inte bor i den rika delen av världen, d.v.s. ungefär 90 procent av jordens befolkning. Bristande elförsörjning och ett allt varmare klimat är komplicerande faktorer som gör redan idag att framförallt många barn inte får tillräckligt vaccinskydd

En slutsats från ett toppmöte i mars mellan de globala ledarna inom läkemedels- och folkhälsovården var att vaccinförsörjningen måste öka dramatiskt under 2021. Vilken roll menar du att era planer kring Fill and Finish-teknik kan fylla här?

– Vi har lagt fram ett förslag på hur en anläggning baserad på vår torkmetod kan se ut, med kostnader och tidsaspekter. Dessa anläggningar som byggs upp först i Sverige, testas och provkörs, monteras sedan ner och kan sedan sättas upp varsomhelst i världen, en s.k. Green Field anläggning.

– Vad som är viktigt att nämna är att en sådan anläggning kan under icke-pandemitid, eller fredstid, producera barnvacciner, för att sedan under en pandemi, eller krigstid, producera vacciner för alla.

– Man ska också komma ihåg att många nya initiativ tillkommit, bland annat från EU-kommissionen, för att kraftigt utöka vaccinproduktionen.

Ett av era strategiska mål för 2021 är att presentera planer för en första torrpulvervaccin-anläggning i Sverige. Hur fortlöper dessa planer?

– Vi för ett flertal diskussioner om detta med olika parter som kan komma att spela en viktig roll. Exakt hur detta nya landskap kommer att se ut återstår dock att se.

Ni släppte tidigare i år ett pressmeddelande med budskapet att termostabila torrpulvervacciner kan spela en nyckelroll i sex FN:s mål för hållbar utveckling. Kan du utveckla detta?

– Denna pandemi har på ett otroligt tydligt sätt visat hela världen betydelsen av vacciner, därför får vikten av vår teknologi en betydande påverkan på flera av FN:s utvecklingsmål, som exempelvis:

  • God Hälsa och Välbefinnande, genom ökade vaccinationer;
  • Hållbar Energi för Alla, genom minskad energikonsumtion vid produktion;
  • Hållbar Industri Innovationer och Infrastruktur, genom att öka vaccinproduktionen;
  • Minska Ojämlikhet, genom jämlik till gång på vacciner;
  • Bekämpa Klimatförändringarna, genom att knäcka kylkedjan;
  • Genomförande och Globalt Partnerskap, vi tror mycket på samarbete över gränserna för vi är alla berörda av riskerna med virussjukdomar.

Ni antog nyligen ett långsiktigt incitamentsprogram som fulltecknades av samtliga styrelseledamöter och medarbetare. Lösenperioden är om tre år, men vilka milstolpar hoppas du att Ziccum har uppnått redan om ett år?

– Hela vaccinmarknaden är i förändring, och det är just under sådana fundamentala förändringar i ett marknadssegment som det finns möjligheter att som ett utvecklingsbolag komma in och vara del av förändringen. Vårt tydligaste mål för 2021 är just att få en konkret plan på plats för en Fill and Finish anläggning.

Se Göran Conradsson intervjuas om Ziccums verksamhet och vaccinproduktion i ett reportage av Al Jazeera här: 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev