Home Event BioStock Live med CombiGene

BioStock Live med CombiGene

BioStock Live med CombiGene

23 mars, 2021

Den 31 mars avslutas CombiGenes fullt garanterade företrädesemission om cirka 75 Mkr. Emissionslikviden kommer primärt att finansiera de avslutande delarna i CombiGenes prekliniska epilepsiprogram för CG01 och GMP-produktion inför den planerade kliniska studien, samt de påbörjade in vivo studierna i lipodystrofiprojektet CGT2. Idag den 23 mars kl 13.00 gästar bolagets vd Jan Nilsson BioStocks studio för att tala om emissionen och planerna framåt.

Se CombiGenes vd Jan Nilsson presentera bolaget kl 13.00 via länken nedan.

YouTube video

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev