Home Intervjuer Coegin Pharma har en ny vision för cancerbehandling

Coegin Pharma har en ny vision för cancerbehandling

Coegin Pharma har en ny vision för cancerbehandling

29 januari, 2021

Nordiska bioteknikbolaget Coegin Pharma svarar på efterfrågan efternya cancerterapier genom att erbjuda en ny metod för cancerbehandling. Metoden går ut på att hämma, cPLA2α-enzymet, en målmolekyl som är både unik och väl validerad. BioStock kontaktade vd Tore Duvold för att få veta mer om bolaget och strategin som ska leda till nya behandlingar till cancerpatienter.

Under de senaste decennierna har innovationer inom cancerterapi visserligen tagit nya behandlingar till marknaden, men cancer är fortfarande en av de främsta dödsorsakerna världen över. Enligt en färsk rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) avled globalt cirka 9,6 miljoner människor under 2018 i cancer. Medan den totala dödligheten i cancer har minskat under de senaste 30 åren, saknar många cancerformer fortfarande effektiva behandlingar, vilket innebär en betydande börda för både patienter och hälso- och sjukvårdssystemet. Således är behovet av nya behandlingar fortfarande kritiskt.

Aktinisk keratos – en dold fara

Vissa precancerösa tillstånd förbises ofta. Ett sådant tillstånd är aktinisk keratos (AK) – ett förstadie till cancer i huden som varje år drabbar nära 60 miljoner människor enbart i USA. AK förekommer vanligtvis i form av små, grova eller fjälliga fläckar på hudens övre lager som innebär en kronisk inflammation orsakad av för mycket exponering av solljus. Även om AK i sig vanligtvis inte är skadligt, kan det, om det inte behandlas, utvecklas till allvarligare former av cancer såsom skivepitelcancer – en potentiellt livshotande sjukdom.
Trots att AK är ett mycket vanligt tillstånd leder bristen på medvetenhet kring AK till en tung börda för patienter som ignorerar dessa skador tills det är för sent och cancer utvecklas. Den vanligaste behandlingen för AK är s.k. kryoterapi – vilket innebär att man fryser lesionen med flytande kväve. Denna behandling kan dock leda till ärrbildning, blåsor eller andra permanenta förändringar i huden. Därför är, precis som är fallet med kronisk cancer, nya innovativa terapier mycket efterfrågade för pre-cancerösa tillstånd som AK.

Coegin Pharma riktar sig mot en ny målmolekyl

Bland de bioteknikbolag som visar vägen i arbetet med att hitta nya behandlingar finns Coegin Pharma Bolaget, som är baserat i både Sverige och Norge, är noterat på NGM Nordic SME och utvecklar cancerbehandlingar riktat mot en ny målmolekyl – ett enzym kallat cPLA₂α. Enzymet är känt för att vara involverat i en mängd inflammatoriska sjukdomar, inklusive flera cancerformer, såväl som precancerösa tillstånd såsom AK.
Coegin Pharmas ambition att utveckla nya cancerterapier baseras på mer än 30 års banbrytande forskning ledd av professor Berit Johansen vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Professor Johansen var först med att identifiera de proinflammatoriska rollerna och signalkaskaderna för cPLA2α-enzymet, och hennes arbete har lett till att bolaget har utvecklat två distinkta klasser av mycket potenta och selektiva molekyler som kan hämma cPLA2α, vilket leder till en anmärkningsvärd dämpning av inflammatoriska processer som ofta finns i cancer.

Från FoU till biofarmabolag

År 2015 erhöll bolaget proof-of-concept (PoC) med en topikal formulering av en av de två klasserna av molekyler i en kombinerad fas I/II-klinisk studie på psoriasispatienter. Coegins forskning genererade en möjlighet att flytta bolagets fokus till cancer, där efterfrågan på nya behandlingar var och fortfarande är högre. Sedan dess har Coegin Pharma vidtagit åtgärder för att ta tillvara sin FoU-kapacitet i bolagsform och därmed skapat ett starkt team med omfattande entreprenörserfarenhet inom life science.
Coegin Pharma rekryterade Tore Duvold till rollen som vd – Duvold har mer än 20 års erfarenhet som ledare inom life science-verksamheter, inklusive erfarenhet av att sitta i ledningen för högt profilerade bolag specialiserade på kronisk inflammation. Professor Johansen är fortfarande den viktigaste vetenskapliga experten i sin roll som bolagets CSO.

»We believe we have unique assets based on a strong scientific platform with the potential to become important tools in the treatment of several cancers and pre-cancerous conditions like actinic keratosis. We have proven the validity of the concept in a range of preclinical models and, more importantly, in patients suffering from psoriasis. Our vision is to offer safe, efficacious and convenient medicine adapted to patients in urgent need for better treatment options« — Tore Duvold, vd Coegin Pharma

Redo för nästa steg i utvecklingen

Nu, med ett team med omfattande vetenskaplig expertis och ett starkt affärskunnande, gör Coegin Pharma sig redo att ta steget in i nästa utvecklingsfas och inleda kliniska studier för att utvärdera sina kandidater inom AK i första ledet. Därefter följer andra kroniska inflammatoriska sjukdomar såsom basalcellscancerleukemi och trippelnegativ bröstcancer (TNBC), såväl som kronisk njursjukdom och andra fibrotiska sjukdomar.
Coegin Pharma planerar nu inför en kombinerad klinisk fas I/II-studie i AK för att utvärdera säkerhet och effekt. Bolaget meddelade under veckan att studien kommer att genomföras i samarbete med Studies & Me och Bispebjerg Hospital. Till studien kommer patienter med aktinisk keratos att rekryteras för topikal behandling med Coegin Pharmas främsta läkemedelskandidat AVX001 i olika doser. Coegin Pharma planerar att lämna in en ansökan till den danska vetenskapliga etikkommittén och till Lægemiddelstyrelsen, den danska läkemedelsmyndigheten, under våren 2021 i syfte att starta kliniska prövningar i augusti 2021.

Vd:n presenterar Coegin Pharmas vision

BioStock kontaktade Coegin Pharmas vd Tore Duvold för att få veta mer om bolaget och dess planer.

Tore Duvold, could you tell us more about the company’s overall vision? 

– We believe we have unique assets based on a strong scientific platform with the potential to become important tools in the treatment of several cancers and pre-cancerous conditions like actinic keratosis. We have proven the validity of the concept in a range of preclinical models and, more importantly, in patients suffering from psoriasis. Our vision is to offer safe, efficacious and convenient medicine adapted to patients in urgent need for better treatment options.

Tore Duvold, vd Coegin Pharma

You were recently appointed as CEO of the company. Could you tell us more about your background and how your past experiences match with Coegin Pharma’s ultimate goal?

– I am scientist by training with more than twenty years in the life science industry including executive roles in established pharma, biotech and funding of breakthrough science. My focus has always been on how to translate great science into new business opportunities with a clear benefit to people. Nothing is more meaningful than developing medicines that can help many people live a better life. I hope, and I believe, that Coegin Pharma, with our unique assets and agile operation, will be able to develop new medicines for patients in need for better treatment. Achieving our goals will obviously be rewarding for our investors who trust and believe in the company.

What triggered the shift from psoriasis to cancer once proof-of-concept was reached in psoriasis?

– We were very happy to see that one of our investigational drugs was both efficacious and remarkably safe in psoriasis patients. That was really an important milestone. No doubt, psoriasis is a serious disease affecting the quality of life of millions of people. Fortunately, psoriasis has been prioritised by several companies who now offer good medicine to great benefit for psoriasis patients. Therefore, we turned our eyes towards diseases where patients are in much greater need for new and better medicine. Taking actinic keratosis as an example, we know that millions of people go untreated or undergo repeated cryotherapy which can be painful, inconvenient, leaves scars and is not always that effective. We estimate that a topical treatment which is both safe, efficacious and convenient will be of great help to many people suffering from this common disease.

– Despite good progress in the cancer field in general, there is an urgent need for better and more convenient treatments with less side effects for several cancer indications, for example within leukaemia and breast cancer. I would also like to mention that we have some very interesting preclinical results related to fibrotic diseases, which makes it obvious to look into chronic kidney diseases where the need for new medicine is very large.

»We are ramping up to conduct our first clinical trial in AK this year and we are soon ready to submit the application to the ethics committee and the Danish Medicines Agency. The clinical trial will be conducted at Bispebjerg Hospital in Copenhagen, one of the major centres for skin diseases in Scandinavia. We expect to start the recruitment in August and complete the study by the end of 2021. The results can then be available at the beginning of 2022«

Why is the cPLA2α enzyme such a promising target and what distinguishes it from more common classes of cancer therapeutics like immunotherapy?

– The cPLA2α enzyme is a promising target for cancer treatment for many reasons. First, and in relation to immunotherapy or other cancer drugs, these only work in a subset of cancer patients. Furthermore, as the disease progresses, treatments fail, and patients have an unfavourable prognosis. Therefore, the need for new therapies remains extremely high.

– Second, cPLA2α is a novel anti-cancer target. Based on the medical need mentioned above, it is imperative that drugs targeting novel targets are being developed and used in the clinic alone or in combinations with other anti-cancer drugs.

– Third, a certain portion of tumours overexpresses this target and patients showing such overexpression have unfavourable disease prognosis. Thus, a cPLA2α targeting drug may have added benefits in this portion of patients.

– Finally, preclinical data in relevant in vitro and an in vivo model have already shown that inhibition of cPLA2α by Coegin’s compounds translates into therapeutic benefit. Importantly, these compounds are able to act synergistically with other classes of anti-cancer drugs providing a better combined benefit in these models.

You have received substantial grants and funding from the Research Council of Norway, and in May you were able to raise 20 Mkr from existing and new investors. Can you tell us more about the company from a financial perspective?

– We are grateful to the many investors who have followed the company for years and for the new investors who got onboard recently. The quality of the science has led to substantial funding from the Research Council of Norway. We were happy to raise 20 MSEK in May 2020 from existing and new investors, enabling us to move forward with our new strategy and get registered on NGM Nordic SME by means of a reverse takeover from Gold Blue AB. Our current development programme takes offset in an already established platform and investigational drugs, which have already been used in clinical trials. Our operational model is very cost effective, and we do not carry a large organization. We will constantly follow our capital need to secure a stable financial basis for developing our project pipeline.

Finally, what are some major milestones to look forward to for Coegin Pharma this year?

– We have several important milestones this year. We are ramping up to conduct our first clinical trial in AK this year and we are soon ready to submit the application to the ethics committee and the Danish Medicines Agency. The clinical trial will be conducted at Bispebjerg Hospital in Copenhagen, one of the major centres for skin diseases in Scandinavia. We expect to start the recruitment in August and complete the study by the end of 2021. The results can then be available at the beginning of 2022. I am very excited that we have entered into a strategic collaboration with Studies&Me, a contract research organisation established to set new standards for clinical research by means of digital tools to improve recruitment, support to the patients and continuous collection of data.

– This innovative approach is very patient-centric and data driven. We plan to expand the topical treatment to skin cancers like basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC) in 2022. In parallel we aim to select the first systemic drug candidate this year and start the preclinical development programme required to initiate phase I clinical trials for cancer in 2022/2023. Here we are considering specific indications within leukaemia and breast cancer. We are also investigating the potential of our molecules for the treatment of chronic kidney disease which could become a very interesting opportunity.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev