Home Nyheter Alligator har bäddat för fas II med övertecknad emission

Alligator har bäddat för fas II med övertecknad emission

Alligator har bäddat för fas II med övertecknad emission

29 januari, 2021

Immunonkologibolaget Alligator Bioscience har nu genomfört den kapitalanskaffning om cirka 86 Mkr som man aviserade i slutet av förra året. Kapitalet ska användas till bolagets kliniska projekt som man driver i egen regi med läkemedelskandidaterna mitazalimab och ATOR-1017. BioStock kontaktade vd Per Norlén för en kommentar om finansieringsrundan och om vad som väntar härnäst.
Lundabaserade Alligator Bioscience är ett ledande bolag inom tumörselektiva cancerterapier med en bred pipeline. Bolaget har två kandidater som är på väg in i avgörande effektstudier, den ena är mitazalimab och den andra är ATOR-1017. Nyligen slutförde bolaget en fullt garanterad företrädesemission om 86 Mkr, kapital som ska användas för att avancera kandidaterna i deras respektive kliniska program.

Kapitalanskaffningen i mål

Emissionen, som stängde den 25 januari, tecknades till 163 procent och blev därmed kraftigt övertecknad och inga garantiåtaganden behövde användas. Andelen befintliga aktieägare som tecknade i emissionen, dvs som tecknade med stöd av teckningsrätter, uppgick till hela 97 procent och teckningspriset uppgick till 6 kr per aktie. Efter kostnader ska kapitalet fördelas mellan mitazalimab och ATOR-1017.

Stor potential för Alligators kandidater

De senaste årens framsteg inom immunonkologi har förnyat synen på hur cancer kan behandlas, men fortfarande räknar man med att endast cirka 20 procent av patienterna som behandlats med de nya metoderna kan uppvisa effekt. Cancerforskare världen över söker intensivt efter framkomliga vägar att höja andelen patienter som framgångsrikt kan behandlas med immunterapier. Alligator ligger med mitazalimab och ATOR-1017 i framkant inom två av de viktigaste vägarna för att uppnå detta, i en miljö präglad av hård internationell konkurrens.

Mitazalimab i fas II

Vid årsskiftet lämnade Alligator in en ansökan om att få inleda fas II-studien med mitazalimab i patienter med bukspottkörtelcancer vid ett antal europeiska kliniker. Enligt planen förväntas den första patienten doseras under våren 2021, med en möjlig preliminär resultatavläsning mot slutet av detta år.
I början av december förra året godkändes även mitazalimab som en Investigational New Drug (IND) av det amerikanska läkemedelsverket FDA.

ATOR-1017 mot nästa steg

Under hösten meddelade Alligator positiva kliniska säkerhetsdata från den pågående fas I-studien med ATOR-1017. Bolaget hade redan då uppnått de dosnivåer man hade som mål när studien designades, vilket är upp till tjugo gånger högre än jämförelseprodukten, Bristol-Myers Squibbs urelumab.
Under våren 2021 kommer fas I-studien att slutföras och med det tillförda kapitalet kan bolaget nu börja förbereda ansökan om att få starta en fas Ib/II-studie med ATOR-1017 i magsäckscancer. Bolaget räknar med att kunna lämna in en ansökan under andra halvan av 2021.

Vd kommenterar

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

För att få en närmare uppdatering om projekten och den nyligen genomförda kapitalanskaffningen, fick BioStock möjlighet att ställa några frågor till vd Per Norlén.
Per, ni har rivstartat året med en nyemission, vad är motivet till kapitalanskaffningen?
– Vi går nu in i en avgörande klinisk fas med stundande effektstudier för båda våra kliniska fokusprogram, mitazalimab och ATOR-1017. Kapitaltillskottet gör att vi kan gå vidare enligt plan, vilket innebär att vi kommer inleda dosering med mitazalimab redan före sommaren och inom kort påbörja arbetet att ta ATOR-1017 in i kliniska effektstudier. Studien med mitazalimab blir Alligators första fas II-studie – den fas där effektutvärdering och följaktligen värdeutveckling sker.
I december erhöll mitazalimab IND-godkännande av amerikanska FDA – vad innebär det för projektet och för den kommande fas II-studien?
– Det är mycket viktigt eftersom det möjliggör expansion av studien till USA, en godkänd IND är ett krav från FDA för att starta kliniska studier i USA. Vi går in i bukspottkörtelcancer som första indikation och där är USA en helt avgörande marknad. Så fort vi visat effektsignal i den aktuella studien är det tänkt att lägga till amerikanska kliniker till studien.
Avslutningsvis, vad händer just nu i era två aktuella projekt och vad ser du i korten för de närmaste månaderna?
– För ATOR-1017 fortsätter dosutvärderingen nu under våren och så här långt ser det mycket bra ut. Vi är redan nu på dosnivåer som vi bedömer som intressanta ur ett effekt- och säkerhetsperspektiv. Det är betydligt högre dosnivåer än för jämförelseprodukten urelumab och vi kan mycket väl välja att gå vidare på denna dos, men vi avser att utvärdera ytterligare någon dosnivå för att skapa oss bästa möjliga underlag inför vår kommande fas II-studie i magsäckscancer. Data från den pågående fas I-studien är tänkt att presenteras redan före sommaren. Parallellt inleds arbetet med att förbereda kandidaten inför fas II-studier, som vi räknar med att kunna starta under andra halvåret.
– För mitazalimab har vi under de senaste månaderna kunnat presentera positiva data, både från kliniken och från prekliniska studier. Dels har vi konfirmerat Proof of Mechanism i patienter, dvs att antikroppen aktiverar immunsystemet som den är avsedd att göra. Det har skett genom att analysera genetikdata från den avslutade fas I-studien. Dessutom har vi genomfört omfattande jämförelser mellan mitazalimab och de viktigaste konkurrenterna och kunnat visa att vi har en bättre risk/nytta-profil. Det lovar väldigt väl inför den stundande fas II-studien.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev