Home Intervjuer Fluicell utnyttjar mikrofluidik för att bli ledande inom biomedicin

Fluicell utnyttjar mikrofluidik för att bli ledande inom biomedicin

Fluicell utnyttjar mikrofluidik för att bli ledande inom biomedicin

21 december, 2020

Trots att Fluicell är ett litet bolag har man redan positionerat sig som en pionjär inom single-cell analyser genom att utveckla innovativ teknik. För att nå dit är bolagets produkter baserade på avancerad mikrofluidteknik, vilket möjliggör exakt kontroll av vätskor i biomedicinsk miljö. För att få veta mer om denna teknik och hur Fluicell har utnyttjat den i sin produktutveckling, kontaktade BioStock företagets grundare och CTO Gavin Jeffries.

Fluicell är ett svenskt bioteknikföretag som har antagit utmaningen att hjälpa forskare att optimera sin FoU-kapacitet genom att erbjuda innovativa produkter baserade på mikrofluidik, med fokus på analyser av enstaka celler. Dessa produkter ger forskare möjlighet att undersöka biologiska system från de minsta beståndsdelarna. Med deras senaste introduktion av Biopixlar, en mikrofluid bioprinter, möjliggör Fluicell dessutom skapandet av detaljerade in vitro organ- och vävnadsmodeller med ökad biologisk relevans, vilket ska leda vägen mot bättre experimentella forskningsmodeller inom life science-sektorn.

En stark produktportfölj

Fluicell grundades 2012 av Dr Gavin Jeffries, numera bolagets CTO, Dr Alar Ainla, och professor Aldo Jesorka som en spin-off från Chalmers Tekniska Högskola. Nu, knappt åtta år senare, betraktas bolaget som en pionjär inom encellsfältet (läs mer här) tack vare dess innovativa skicklighet och starka engagemang för att ge forskare bättre stöd.

Det hela började med utvecklingen av BioPen, det första verktyget för vätskeadministration till enskilda celler inom life science-sektorn, som för närvarande används av ledande universitet och forskningsinsitutioner runt om i världen. Därifrån har bolagets produktportfölj expanderat till tre produkter, inklusive Dynaflow Resolve-systemet, som av många anses vara den bästa sekundära jonkanalsscreeningsplattformen på marknaden, och Biopixlar, en högupplöst 3D-cellcellsplattform för bioprinting.

Biozone 6 lanseras tidigt nästa år

Nyligen meddelade Fluicell att de snart avser att lansera sin fjärde plattformsprodukt, Biozone 6. Denna produkt som har utvecklats i samarbete med Hoffmann-La Roche, har skräddarsytts för att möta efterfrågan av forskningsverktyg inom encellsfarmakologi, med fokus på utökad lösningsleverans, med ökad effektivitet och ökad hastighet.
Avsikten med Biozone 6 är att göra det lättare att exponera enskilda celler med upp till sex olika typer av läkemedel eller sex olika doser av ett enda läkemedel i ett experiment. Detta möjliggör generering av viktiga farmakologiska data på ett enkelt och flexibelt sätt, med potentiell tillämpning inom t.ex. läkemedelsutveckling, säkerhetsfarmakologi och cellbiologiforskning.

»Fluicell is committed to addressing customer needs and to develop platforms to empower new discoveries. Biozone 6 has the flexibility of the Biopen, with the solution versatility typically requiring the Dynaflow. It offers the ability to control the liquid zone surround a cell, with up to 6 different solutions, either different compounds or concentrations. This was developed to address a specific need within the research sector, to enable dose response curves to be investigated in-place on intact adherent cells« — Gavin Jeffries, CTO Fluicell

Mikrofluidisk teknik bakom innovationen

Liksom de andra produkterna i Fluicells expanderande pipeline, har Biozone 6 sina rötter i avancerad mikrofluidteknik anpassad för encellsbiologi. Enkelt uttryckt tillåter denna teknik att vätskor beter sig mer som fasta ämnen, vilket ger forskare möjlighet att manipulera väldigt små volymer vätskor lättare och med högre precision. Detta kan användas för att skapa unika och lättanvända biomedicinska forskningsprodukter, samtidigt som provförbrukning, avfall och kostnader minskas.

När begreppet mikrofluidik formulerades på 1950-talet hjälpte det till att skapa bläckstråleskrivare. När konceptet tog sina första steg in i life science-sektorn på 70- och 80-talet, hyllades det som en game-changer av det biomedicinska forskarsamhället. Det tog dock lite tid innan tekniken kunde etableras på det sätt som man ursprungligen hade förväntat sig.

Sedan dess har mikrofluidtekniken spelat en stor roll i flera biomedicinska tillämpningar, till exempel vid utvecklingen av DNA – eller proteinmikroarraychips som används för molekylär analys. Strax därefter introducerades mikrofluidik för cellodling, där apparater och tekniker för odling, underhåll, analys och experiment med celler på mikronivå utvecklades.

Fluicells CTO diskuterar mikrofluidik

Mikrofluidteknik, exemplifierade av Fluicells produkter, har hjälpt till att åstadkomma en sorts revolution inom encellsområdet. Konceptet att celler bäst studeras på individnivå, utan att tas bort från sin naturliga miljö, är grunden för Fluicells arbete. Bolaget använder mikrofluidik för att manipulera cellulära mikromiljöer och fastställa förhållanden som liknar det man kan se i deras naturliga miljö, med mer naturliga svar.
BioStock kontaktade Fluicells CTO Gavin Jeffries för att diskutera vikten av mikrofluidik inom encellfältet och hur tekniken lägger grunden för Fluicells produkter.

Gavin Jeffries, could you begin by giving us a simple and concise description of microfluidics and how it works within a biomedical setting?

– Simply put, microfluidics is the control of fluids at short length scales. Within biological research, this means the control and manipulation of liquid at the same size scale of an individual cell.

Gavin Jeffries, CTO Fluicell

How was Fluicell able to harness this technology and develop such a strong product portfolio as quickly as it has?

– We were founded on an ideal – to transfer the power of liquid handling at the small scale to the field of greatest need and impact, biological investigation. Microfluidics allows us to work behind the scenes, embedding capabilities and functionalities, without the need of the user to understand the finer details of the fluid physics. We began from an excellent core of 3 from Chalmers, with the continued support and guidance from Owe Orwar, a well-respected research and innovation leader within Biophysics and Pharmacology.

Fluicell is considered a pioneer in the single-cell space. How does the company separate itself from other companies that use microfluidics within life science research?

– At Fluicell we really focus on controlling liquids at the individual cell level. This is achieved using precision flow control to manipulate liquids at the location of interest. Our general approach is to develop free standing microfluidic devices, meaning they can be readily positioned to any sample of interest. In a way it is similar to holding a pen, where the compounds are the ink. By controlling the pen, we can precisely control the location of where we put the ink, down to the level of an individual cell. 

You recently announced the coming launch of a new product: Biozone 6. What is the promise of this product and how does it fit into Fluicell’s current lineup of products?

– Fluicell is committed to addressing customer needs and to develop platforms to empower new discoveries. Biozone 6 has the flexibility of the Biopen, with the solution versatility typically requiring the Dynaflow. It offers the ability to control the liquid zone surround a cell, with up to 6 different solutions, either different compounds or concentrations. This was developed to address a specific need within the research sector, to enable dose response curves to be investigated in-place on intact adherent cells.

With technological innovation within R&D and drug discovery moving so rapidly, is it challenging to keep up with the market’s demands, and, if so, how does Fluicell do it? 

– Biomedical research as a whole is very fast moving, with both innovation and knowledge driven activities advancing towards making our lives better. At Fluicell we harbour strong relationships with all our clients, both with in industry and academia, and with this we build confidence and connections to facilitate and address upcoming and future needs. 

Finally, would you say we have reached a peak in the potential for microfluidic technology, or are we still in early stages and the best is yet to come?

– We are still only at the beginning, and its utility will most probably penetrate many new and upcoming fields. One such field is that of personalised or stratified medicine, which focussing on tailored solutions for individuals or groups. Movements in these areas require faster solutions, analysing greater numbers of factors and requiring the use of smaller samples. All these needs point to a broader implementation of microfluidics within the discovery sciences.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev