Home Nyheter Fluicell ingår avtal med big pharma för 3-D-bioprintingprojekt

Fluicell ingår avtal med big pharma för 3-D-bioprintingprojekt

Elicera Therapeutics enters agreement with BioNTech

Fluicell ingår avtal med big pharma för 3-D-bioprintingprojekt

29 september, 2021

Fluicell, som utvecklar encellsteknologi, har ett gott rykte inom det biomedicinska forskningsområdet för sina produkter som syftar till att maximera FoU-kapacitet. Fluicells 3D-bioprinter Biopixlar har varit den främsta drivkraften för tillväxt tack vare sin ökade popularitet i branschen. I förra veckan meddelade bolaget att man har ingått avtal med en stor läkemedelsaktör för att använda Biopixlar till att skapa bioprintad hjärtvävnad för säkerhetsfarmakologiska studier.

Fluicell är ett tvärvetenskapligt bioteknikbolag som utvecklar verktyg för life science och regenerativ medicinforskning. Bolaget var ett av de första att äntra området för encellsteknologi när det grundades 2012 (läs mer om detta här), och sedan dess har bolaget utökat sin portfölj till att omfatta fyra nya produkter:  BioPen, Dynaflow Resolve, Biozone 6 och Biopixlar.

Biopixlar  – Fluicells 3-D bioprinter

Fluicells produkter har en bred applikationspotential som inkluderar onkologi, farmaceutisk FoU och klinisk läkemedelsutveckling. I Fluicells produktportfölj förtjänar bolagets 3D-bioprinter Biopixlar särskild uppmärksamhet, eftersom den på egen hand adresserar en marknad på cirka 1,3 miljarder USD med en förväntad årlig tillväxt mellan 17 och 26 procent.

När Biopixlar först introducerades i slutet av 2019 bidrog produkten till att skapa en rad affärsmöjligheter tack vare en stark efterfrågan på en 3D-bioprinter som kan replikera komplexa vävnadsliknande strukturer genom att kontrollera positionering av enskilda celler. Fluicell sålde sin första Biopixlar i mars 2020 till University of Canterbury i Nya Zeeland.

Driver bolagets tillväxt

Sedan dess har Biopixlar bidragit till majoriteten av bolagets omsättning. Dessutom har Fluicell startat en egen kontraktsforskningsorganisation (CRO), vars verksamhet huvudsakligen drivs av Biopixlar. Fluicell fick sitt första CRO-uppdrag med Biopixlar i april 2020 från Sneda Therapeutics, ett bolag som designar ett cellprintat mikrochip baserat på Biopixlars förmåga att placera celler i exakta mönster.

Tidigare i år meddelade Fluicell att man äntrar marknaden för regenerativ medicin med hjälp av Biopixlars unika högupplösta bioprintningsfunktion. Bolaget kommer att fokusera på att utveckla läkemedel för avancerad terapi (ATMP) baserade på transplanterbara biokompositer. Målet med detta nya initiativ är att utveckla terapeutiska produkter som riktar sig mot viktiga sjukdomsområden, såsom de tidigare nämnda, som idag saknar adekvata behandlingsalternativ och där Biopixlars bioprintningskapacitet kan tillföra stort värde. Läs mer här. Den 16 september tillkännagav Fluicell att bolaget gjort lovande tidiga framsteg med att skapa insulinproducerande biokompositer och att de intensifierar utvecklingen med målet att producera en vävnadsprodukt för behandling av typ 1-diabetes.

Avtal med big pharma

Biopixlars intressanta potential har också nått big pharmas öron. Förra veckan tillkännagav bolaget ett sex månader långt forskningssamarbete med ett stort läkemedelsbolag i syfte att undersöka hur Biopixlar kan användas för att skapa in vitro vävnadskonstruktioner för att utvärdera säkerheten för nya läkemedelskandidater. Preklinisk forskning kan ha stor nytta av laboratoriedesignade hjärtvävnader med en komposition som efterliknar hjärtats naturliga mikrostruktur. Detta skulle ge mer detaljerad kunskap tidigare i forsknings- och utvecklingsprocessen, något som borde passa Biopixlar som handen i handsken.

Fluicells CTO Gavin Jeffries kommenterade nyheten i ett nyligen publicerat pressmeddelande:

»Vi ser fram emot att genomföra ytterligare ett samarbetsprojekt tillsammans med Roche. Vårt samarbete sträcker sig tillbaka till utvecklingen av Biozone 6 och vi har därigenom byggt upp en god och pålitlig relation. Vi är entusiastiska över att fortsätta bygga vidare på relationen genom att samarbeta i ytterligare ett projekt och ser fram emot nya framgångar tillsammans när vi nu får möjligheten att använda Biopixlar som en central faktor i ett forskningsprojekt tillsammans. Vi har redan i förväg utför preliminära tester med celler från Roche som gett lovande resultat och som motiverade oss att ta steget vidare och initiera detta nya projekt.«

Riktad emission för att finansiera fortsatt tillväxt

I samband med att Fluicell fortsätter att växa och intensifiera sitt utvecklingsprogram inom regenerativ medicin beslutade bolagets styrelse i förra veckan att genomföra en nyemission om 23,2 Mkr riktad till en grupp investerare bestående av bland andra Henrik Nilsson, Johan Stein och Dariush Hosseinian.

Sammantaget fortsätter Fluicell att stärka sin närvaro som en viktig aktör inom det biomedicinska FoU-området, och det nya avtalet med big pharma visar tydligt på bolagets styrkor.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev