Home Nyheter Patientrekryteringen slutförd i 2cureX kliniska valideringsstudie

Patientrekryteringen slutförd i 2cureX kliniska valideringsstudie

Patientrekryteringen slutförd i 2cureX kliniska valideringsstudie

1 oktober, 2020

Den officiella lanseringen av 2cureX funktionella precisionsmedicintest IndiTreat ägde rum i förra månaden. Genom analys av mikrotumörer i 3D, kan testet med hög precision förutsäga vilken cancerbehandling som är den mest lämpliga för varje patient. Idag meddelade bolaget att den sista patienten framgångsrikt har inkluderats i världens första interventionsstudie med den här teknologin.
Som BioStock tidigare har lyft fram, har Köpenhamnsbaserade 2cureX växt fram som en pionjär inom funktionell precisionsmedicin (FPM) genom att utveckla en teknologi som kan förutsäga och matcha varje cancerpatients tumör med den lämpligaste behandlingen som finns att tillgå. Teknologin utgör grunden för bolagets kliniska test IndiTreat, som officiellt lanserades under ESMO 2020 förra månaden. Läs mer.

Klinisk valideringsstudie

Före lanseringen hade 2cureX redan under 2017 inlett en klinisk valideringsstudie (NCT3251612) med patienter med spridd kolorektalcancer. Patienterna i denna studie hade tidigare fått standardbehandling men utan positivt utfall. Syftet med studien var att undersöka förutsägbarheten och precisionen i IndiTreats analys, som grundar sig på att matcha den bästa cancerbehandlingen med mikrotumörer i 3D, som odlats fram i laboratorium av prover från patienterna.
Behandlingarna som ingår i analysen är antingen redan på marknaden eller så befinner de sig i kliniska testfaser och IndiTreat mäter hur mycket varje mikrotumör krymper av varje behandling. Resultatet i IndiTreat-testet skickas sedan till klinikerna för att tillhandahålla en prognos för hur patientens tumör kommer att reagera på varje behandling.

Patientrekryteringen slutförd

I början av 2019 publicerades de första resultaten från studien, som visade att både primära och sekundära effektmått hade uppnåtts när fem av åtta patienter upplevde progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter påbörjad behandling som valts ut med hjälp av IndiTreat. Dessa resultat gjorde det möjligt för studien att fortsätta.
2curex meddelade idag att rekryteringen för valideringsstudien, som är genomförd i samarbete med Vejle Universitetssjukhus, har slutförts. Det betyder att 45 patienter har testats med IndiTreat och den sista patienten kommer snart att genomgå behandling enligt rekommendationen som IndiTreat har genererat. Vi kan förvänta oss slutgiltiga studieresultat om cirka 8 veckor, då den sista patientens behandling har analyserats.
2cureX vd Ole Thastrup är upprymd över nyheten:

»Vi har nu nått en mycket viktig milstolpe och jag vill tacka Universitetssjukhuset Vejle för deras framåtblickande och mycket professionella hantering av denna studie. Jag tror att denna studie kommer att visa IndiTreat´s förmåga att förutsäga vilka läkemedel som ska användas för den enskilda patienten som lider av kolorektal cancer. Vi började med patienter som lider av den mest avancerade formen av kolorektal cancer. Om våra förväntningar uppfylls kan det leda till ett paradigmskifte i cancerbehandling«

Större marknadsandelar väntar

IndiTreat är ett viktigt steg inom precisionsmedicinvärlden, som har känt ett trängande behov av ny teknologi som kan ge cancerpatienter och deras läkare större sinnesro. Den kliniska datan som förväntas från valideringsstudien av kolorektalcancer – men också resultaten av andra pågående samarbeten – förväntas ge en skjuts åt marknadsandelarna, nu när IndiTreat har lanserats, det verkar således som om det finns mycket att se fram emot.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev