Home Nyheter 2cureX rapporterar positiva resultat i kolorektalcancer

2cureX rapporterar positiva resultat i kolorektalcancer

2cureX rapporterar positiva resultat i kolorektalcancer

20 februari, 2019

Danska 2cureX kunde idag rapportera sina första kliniska data för IndiTreat, ett test som kan avgöra vilka behandlingar en tumör är resistent mot och därigenom understödja val av optimal behandling. I bolagets första kliniska prövning utvärderas IndiTreat inom kolorektalcancer, och idag offentliggjordes positiva interimdata från studien. 
Idag rapporterar 2cureX interimdata från sin första kliniska studie med IndiTreat – Individual Treatment Design – ett patenterat funktionellt test för att välja rätt läkemedel till rätt patient.
IndiTreat fungerar så att man genom tumörbiopsi framställer tusentals 3D mikrotumörer med liknande funktionalitet som patientens verkliga tumör. Samtliga tillgängliga behandlingar testas på dessa mikrotumörer och baserat på hur mikrotumörerna reagerar på de testade behandlingarna väljer IndiTreat ut den bäst lämpade behandlingen för respektive patient.

IndiTreat har uppnått både primärt och sekundärt studiemål

Bolagets första kliniska valideringsstudie, som stöds av 3 MEUR från Horizon 2020, inkluderar patienter med långt framskriden metastatisk kolorektalcancer vars sjukdom fortsatt utvecklas efter två omgångar med standardbehandlingar. En interimsanalys visar att man uppnått både den primära och sekundära slutpunkten då fem av åtta patienter upplever progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd behandling som valts med hjälp av IndiTreat.  
Redan i mitten av 2018 kunde 2cureX meddela att den pågående kliniska studien hade uppfyllt en teknisk sekundär endpoint genom att man lyckats förbereda 3D-mikrotumörer från nålbiopsier av levermetastas i 71 procent av fallen. Med dagens rapporterade resultat har man även uppnått studiens primära effektmått.

Tillgängliggör ett större behandlingsutbud

Bland de läkemedel som ingår i studien finns naturligtvis de enligt behandlingsriktlinjer utsedda standardbehandlingarna. På grund av en utbredd resistens mot dessa behandlingar i patientgruppen beslöt 2cureX och Vejle universitetssjukhus, där studiens Principal Investigator Lars Henrik Jensen är baserad, att även inkludera off-label-läkemedel, alltså läkemedel som är godkända för behandling inom andra cancerindikationer men som inte utsetts till standardbehandling inom kolorektalcancer.
På så vis tillgängliggörs fler behandlingsalternativ för patienterna som har uppvisat tecken på tumörresistens. Läs med om problematiken kring tumörresistens här.

Utvärderas inom flera cancerindikationer

I ett pressmeddelande framhåller 2cureX att befintliga data har visat det går att genomföra individanpassad behandling med hjälp av ett funktionellt test som IndiTreat. I ett längre perspektiv är bolaget även intresserade av att använda IndiTreat i tidigare skeden av kolorektalcancer. Därutöver genomgår testet för närvarande kliniska valideringsstudier inom både äggstocks- och bukspottkörtelcancer.
Marknaden har reagerat positivt på beskedet och i skrivande stund ligger aktien +10,5 procent för dagen.
BioStock har sökt bolagets vd, Ole Thastrup, som för närvarande befinner sig i USA. Vi återkommer med hans  kommentar på studieframgångarna inom kort.
Videon förklaras mer om hur IndiTreat fungerar: 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev