Home Nyheter Iconovo utökar patentskyddet för ICOone

Iconovo utökar patentskyddet för ICOone

Iconovo utökar patentskyddet för ICOone

2 april, 2020

Det svenska inhalationsbolaget Iconovo kan stoltsera med sitt breda utbud av inhalationsprodukter med tillhörande läkemedelsformuleringar. Bolaget har en bred produktportfölj och en solid patentstrategi som säkerställer ett starkt produktskydd. Förra veckan stärktes Iconovos IP-portfölj ytterligare när man fick besked att det europeiska patentverket avser bevilja ett patent för bolagets en-dos-inhalator ICOone.
Iconovo är ett medicintekniskt bolag specialiserat på inhalatorer avsedda för behandling av luftvägssjukdomar såsom astma och KOL. Bolaget har fyra produktplattformar, ICOone, ICOcap, ICOres och det senaste tillskottet, ICOpre. Samtliga inhalationsplattformar kommer med tillhörande torrpulverformulering som även den utvecklas av Iconovo, en tjänst som Iconovo är det enda inhalationsbolaget att erbjuda.

Iconovo står för högkvalitativ innovation

Ett av Iconovos främsta försäljningsargument är dess högkvalitativa innovationsnivå vilket understryks av de multipla patent som erhållits från diverse myndigheter. Den här utvecklingen har varit särskilt stark under senare år då man har utökat sitt IP-skydd i både Sverige och övriga Europa, samt på andra internationella marknader som t.ex. Japan.

Starkt patentskydd i Sverige och Europa 

Patentmässigt var 2019 ett bra år för Iconovo. Bolaget erhöll två patentgodkännanden från det europeiska patentverket EPO, ett för ICOres i januari och ett för ICOcap i mars.
Hittills i år har bolaget fått ännu ett positivt patentbesked från EPO som meddelade sin avsikt att bevilja ytterligare ett patent för ICOres. Därmed har ICOres numera två EPO-patent utöver de tre nationella patent som beviljats av det svenska Patent- och registreringsverket.

ICOone får tummen upp från EPO

Den senaste patentnyheten kom i slutet av förra veckan då EPO meddelade sin avsikt att bevilja ytterligare ett patent för inhalationsbolaget. Den här gången gällde beskedet ICOone-plattformen, en engångsinhalator för enskilda doseringar. ICOone-inhalator kan användas i kombination med ett stort antal formuleringar, t.ex. vaccin som behöver levereras direkt till lungorna. Det aktuella patentet är det första som EPO utfärdar avseende ICOone och följer två, redan beviljade, svenska patent för produkten.
Att ICOone kan användas för att administrera singeldos-läkemedel såsom vacciner innebär att det är en mycket attraktiv produkt. För just vaccin kan man med ICOone vaccinera patienter utan att behöva sticka dem med en spruta, och därigenom kan farliga restprodukter undvikas. Inhalationsbehandlingar är dessutom mer användarvänliga och behöver inte administreras av sjukvårdspersonal, vilket underlättar för den redan överbelastade vården.

ICOone testas som administrationsverktyg för TB-vaccin

För närvarande ingår ICOone i ett projekt med kanadensiska McMaster University. Samarbetet syftar till att utveckla ett torrpulvervaccin mot tuberkulos (TB) som kan levereras via ICOone. Det aktuella EPO-patentet skulle skydda tekniken som används i vaccinprojekt, och Iconovos vd Orest Lastow kommenterade patentbeskedet så här:

– Ett europeiskt patent är viktigt för skyddet av vår plattform för inhalerat vaccin. ICOone är mycket lämplig för att ge vaccin till lungan och används redan i ett projekt för inhalerat TBC-vaccin.

Läs mer om innovationsgraden hos ICOone-plattformen samt Iconovos vaccinprojekt inom TB i BioStocks artikel om Världstuberkolosdagen från den 24e mars.  

En stark IP-portfölj bäddar för goda affärsmöjligheter  

Iconovos starka patentskydd har sällskap av starka finanser. Förra året kunde man ta in 60 Mkr i en riktad emission, vilket bidrog till en kassa om 89 Mkr vid årsskiftet.
Allteftersom Iconovo fortsätter stärka sin patentportfölj och samtidigt bibehåller en stabil ekonomisk grund har man goda utsikter för att säkra fler affärsavtal och samarbetsprojekt under de närmsta åren.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev