Home Nyheter Iconovos ICOcap-inhalator erhåller CE-märkning

Iconovos ICOcap-inhalator erhåller CE-märkning

Iconovos ICOcap-inhalator erhåller CE-märkning

27 maj, 2020

Iconovos starka inledning av 2020 verkar fortsätta när vi nu närmar oss sommaren. Listan över uppnådda milstolpar kunde igår utökas med en CE-märkning som innebär att bolagets kapselbaserade torrpulverinhalator ICOcap numera är godkänd för användning i kliniska prövningar i Europa.
Det Lundabaserade medicinteknikbolaget Iconovo har uppvisat en stark motståndskraft under coronapandemin. Inhalationsexpertens finanser har enbart påverkats marginellt (läs mer här) och man har lyckats genomföra sina kommunicerade aktiviteter enligt utsatt plan efter den riktade emissionen om 60 Mkr som genomfördes i slutet av 2019.

Ett hittills händelserikt 2020

Iconovo har nått flera viktiga milstolpar med sina inhalationsplattformar. Enbart i mars tillkännagav bolaget två Intentions To Grant från den europeiska patentorganisationen EPO, en för ICOres och en för ICOone – två av Iconovos fyra inhalationsplattformar. En månad senare kom ytterligare ett besked av samma slag avseende ICOres.
I maj har Iconovo dessutom kunnat offentliggöra ett nytt partnerskap med Amneal Ireland Ltd. Avtalet avser utvecklingen av ICOres budesonide/formoterol, en generisk version av AstraZenecas Symbicort. För projektet används Iconovos reservoarbaserade flerdosinhalator ICOres tillsammans med en torrpulverformulering för behandling av astma och KOL, och det globala marknadsvärdet för produkten estimeras till cirka 2,5 miljarder USD per år. Läs mer.

Interna förändringar

Parallellt med denna händelserika inledning av året har Iconovo även genomfört några interna omstruktureringar. Man har bland annat satsat på att förbättra investerarrelationerna genom att uppdatera sin hemsida, vilket gjorde den mer informativ och lättare att navigera.
Därtill har ledningsgruppen utökats med erfarenheter från internationell strategisk affärsutveckling genom utnämningen av Johan Wäborg till ny vd. Bolagets tidigare vd, Orest Lastow, har istället tagit positionen som CTO som gör att han kan fokusera helhjärtat på utveckling av nya inhalationsplattformar för Iconovo.

CE-märkning av ICOcap

När sommaren nu står för dörren kan Iconovo lägga ytterligare en viktig milstolpe till 2020 års repertoar. Igår meddelade bolaget att dess kapselinhalator ICOcap har erhållit klass I-certifiering för medicinska produkter i enlighet med kraven i EU-direktivet 93/42/EEC. Denna CE-märkning innebär att europeiska kunder som producerar torrpulverformuleringar för behandling av astma och/eller KOL, numera kan köpa ICOcap från Iconovos tillverknings- och distributionspartner, Stevanato Group, och använda inhalatorn i kliniska prövningar.
Iconovos nytillträde vd kommenterar betydelsen av beskedet:

Med CE-märkningen av ICOcap tar Iconovo och Stevanato ett viktigt steg närmare kommersiell försäljning av vår unikt designade kapselinhalator. Inhalatorn kan nu säljas för användning i kliniska studier. Detta är inte enbart av vikt för Europa utan även för resten av världen eftersom en CE-märkning betraktas som en kvalitetsstämpel.

ICOcap finns i två versioner och har samma funktion och prestanda som den etablerade kapselbaserade torrpulverinhalatorn HandiHaler från Boehringer Ingelheim eller torrpulverinhalatorn Breezhaler från Novartis. Iconovos enhet har en unik design som gör den robust samtidigt som den är lätt att använda. Den kan dessutom användas tillsammans med olika kapselstorlekar. Inhalatorn kan även anpassas och optimeras enligt kundens specifika behov för att uppnå maximal produktprestanda för en given läkemedelsformulering.

Högt ställda förväntningar

En nyligen publicerad analys från Danske Bank belyser Iconovos betydande marknadspotential då bolagets befintliga produktportfölj adresserar en total marknad värd 14 miljarder USD i årlig produktförsäljning. Läs mer. Enligt analysen lär Iconovo fortsätta vinna mark tack vare sin starka affärsmodell och den höga försäljningstillväxten.
BioStock ser fram emot att följa Iconovos fortsatta strävan mot att uppnå ytterligare milstolpar framöver.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev