Home Nyheter Follicum ansöker om breddat patent för topikal formulering

Follicum ansöker om breddat patent för topikal formulering

Follicum ansöker om breddat patent för topikal formulering

12 maj, 2020

Peptidbolaget Follicum har lämnat in en internationell patentansökan för sin egenutvecklade topikala krämformulering. Ansökan avser främst bolagets längst framskridna kandidat, FOL-005 som genomgår en klinisk fas IIa-studie mot håravfall, men omfattar även formuleringen som bärare för andra topikala peptidläkemedel avsedda att smörjas in i huden. Ett godkänt patent skulle öppna dörren till nya möjligheter för Follicum.

Follicum utvecklar peptidbaserade läkemedel med fokus på hårväxt och diabetes. Bolagets längst avancerade kandidat är FOL-005 som utvecklas för stimulering av hårväxt vid håravfall – alopecia –och som för närvarande genomgår en klinisk fas IIa-studie i Tyskland.
Tidigare kliniska studier med kandidaten har genomförts med intradermala injektioner av en substansfomulering av FOL-005. Men med konsumenten i åtanke har Follicum utvecklat en topikal formulering av kandidaten, alltså en kräm som administrerar läkemedlet genom att smörjas i hårbotten. Syftet med den mer lätthanterliga formuleringen är att främja slutproduktens användarvänlighet och kommersiella utsikter.
Det är denna topikala formulering som nu testas i den pågående fas IIa-studien.
Se vd Jan Alenfall ge den senaste statusuppdateringen kring fas IIa-studien i en videointervju med BioStock här.

Krävande utveckling av topikal formulering

Att formulera peptider så att de håller sig stabila under lång tid i en topikal formulering är en mycket utmanande uppgift. Att dessutom få peptiden att transporteras in i huden, och som i FOL-005s fall till hår-follikeln, kräver ett omfattande utvecklingsarbete. Bolaget har därför haft ett nära samarbete med välrenommerade experter inom formuleringsutveckling och på så vis kunnat utvärdera diverse formuleringsteknologier på ett metodiskt sätt – och resultatet blev också därefter.
Den nya topikala formuleringen av FOL-005 har visats frisätta den aktiva substansen in i huden och hårsäckarna på ett effektivt sätt. Man har även kunnat konstatera att den har en god säkerhetsprofil. Den topikala formuleringen är dessutom stabil vid långtidsförvaring, vilket är avgörande för att produkten ska kunna användas under en längre behandlingsperiod. För en kommersiell produkt är detta mycket viktigt för att tillverkning och lagerhållning ska fungera optimalt och därmed ge en kostnadseffektiv hantering.  Follicum har även uttryckt att formuleringen upplevs kosmetiskt tilltalande, vilket är viktigt för att behandlingen ska initieras och fullföljas av patienten.

Jan Alenfall, vd Follicum

Läs mer om de långtgående konsekvenserna av håravfall och varför en effektiv behandling behövs här.

Ansökt om utökat patentskydd

Idag har Follicum alltså lämnat in en internationell patentansökan (PCT) avseende bolagets utvecklade topikala krämformulering som bärare av peptidsubstanser. Ansökan omfattar nya experimentella data som underbygger att formuleringen har potential som bärare av flera peptidbehandlingar. Ett godkänt patent skulle således förlänga skyddet för FOL-005 med minst 8 år, men det skulle dessutom innebära att bolaget erhåller ett patentskydd för användningen av krämformuleringen som bärare av andra peptidläkemedel som administreras på huden – för andra indikationer än alopeci. Det skulle medföra en breddad användningspotential för Follicums formuleringsteknologi.
Follicums vd Jan Alenfall kommenterade beskedet:

»Vi är mycket glada över att ha utvecklat en robust formulering av FOL-005 som patienten kan använda på ett enkelt sätt. Utmaningen med att utveckla funktionella, topikala formuleringar av peptider, är att se till att nedbrytning av peptiden förhindras, och att optimera egenskaperna så att produkten penetrerar huden. Dessa utmaningar har vi lyckats möta med den nya formuleringen, som har lång hållbarhet och är enkel och mycket attraktiv för patienten att använda. Baserat på dessa framsteg har vi skickat in en internationell patentansökan där även användning av andra peptider i formuleringen skyddas«

Skapar framtidsmöjligheter

Bolaget har ännu inte kommenterat huruvida man i förlängningen planerar att bredda sin egen pipeline till att inkludera ytterligare topikala peptidbaserade läkemedel, eller om patentet främst är av intresse för att det ger en möjlighet att utlicensiera motsvarande möjlighet till andra aktörer. Båda vägar framåt är således lika troliga i detta skede, men de lär båda ligga en bit fram i tiden.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev