Home Nyheter RhoVac sjösätter studie i Tyskland

RhoVac sjösätter studie i Tyskland

RhoVac sjösätter studie i Tyskland

24 april, 2020

Trots den pågående Covid-19-pandemin har RhoVac lyckats fortsätta rekrytera patienter till sin pågående fas IIb-studie. Nu har patientrekryteringen även inletts i Tyskland och bolaget följer därmed sin utstakade kurs mot att rekrytera 175 prostatacancerpatienter i studien som ska bekräfta RV001s förmåga att förebygga cancermetastaser.
I början av april kunde BioStock rapportera att RhoVac, som bedriver fas IIb-studien BRaVac med sitt cancervaccin RV001, förväntade sig vissa förseningar i studien till följd av en hämmad patientrekrytering i kölvattnet av Covid-19-pandemin. Bolaget framhöll dock att de patienter som redan påbörjat behandling inom ramarna för studien skulle fullfölja behandlingsprotokollet enligt plan, men att arbetet med att rekrytera ytterligare patienter skulle kunna bli försenat. Läs mer.
BRaVac genomförs i 7 länder – Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland, Storbritannien och USA – och RhoVac har erhållit myndighetsgodkännande i samtliga. I Sverige och Storbritannien inväntar man fortfarande godkännande från etikkommittén av uppdaterade kliniska protokoll, men siter i både Danmark och Finland hade hunnit inleda patientrekryteringen innan virusutbrottet.

Fortsatt avancemang trots potentiella förseningar i patientrekrytering

Redan när RhoVac signalerade om potentiella förseningar i patientrekryteringen var man tydlig med att en stor del av det interna arbetet inom den närmaste framtiden kommer att bestå av att styra upp logistiken och fortsätta det administrativa arbetet kring studien, inte minst i de länder där man ännu inte kommit igång. Det handlar t.ex. om att upprätta kontrakt med samtliga siter. Detta arbete, samt de återstående regulatoriska förberedelserna, förväntades kunna fortlöpa enligt plan.
Samtidigt tog man sikte på att utöka studien med ytterligare omkring 10 studiesiter i de länder där studien uppnått fullt godkännande och det fanns signaler om ytterligare intresserade onkologikliniker. Detta för att man ska uppnå målet om minst 175 inkluderade patienter så snabbt som möjligt.
Trots vissa Covid-19-relaterade förseningar och ett utökat antal studiesiter, har RhoVac varit tydliga med att man fortsatt bedömer att den befintliga kassan kommer att täcka kostnaderna för att ro hela fas IIb-studien i hamn.

Anders Månsson, vd RhoVac

Inleder BRaVac-studien i Tyskland

Bolagets ihärdiga arbete verkar nu ha burit frukt. Precis innan marknaden stängde igår kom nämligen beskedet att RhoVac inlett fas IIb-studien även i Tyskland. De första tyska patienterna har nu behandlats i denna randomiserade, placebokontrollerade och dubbelblindade studien som syftar till att utvärdera om behandling med RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av avancerad prostatacancer efter kurativt syftande behandling.
En – gissningsvis nöjd – vd kommenterade beskedet:

»Vi är glada över att rekryteringen av patienterna i vår kliniska fas IIb-studie fortskrider och att fler och fler länder ansluter, trots den påverkan som pandemin har.« – Anders Månsson, vd RhoVac 

Läs även: Finansiering säkrad trots förseningar för RhoVac (6 april, 2020)
 
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev