Home Intervjuer Oncoinvents vd: “Radiofarmaka har seglat upp som det hetaste området inom onkologi”

Oncoinvents vd: “Radiofarmaka har seglat upp som det hetaste området inom onkologi”

Radiopharmaceuticals

Oncoinvents vd: “Radiofarmaka har seglat upp som det hetaste området inom onkologi”

31 januari, 2024

Radiofarmaka är ett hett och växande område som har väckt stort intresse hos stora läkemedelsbolag och investerare under 2023, med flera framgångsrika kapitalanskaffningar, börsintroduktioner och affärer. Ett nordiskt bolag inom området är Oncoinvent, baserat i Oslo och med läkemedelskandidaten Radspherin i klinisk utveckling för behandling av metastaser i bukhålan från äggstockscancer och kolorektalcancer.

Radiofarmaka är läkemedel som innehåller radioaktiva ämnen för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. I terapeutiska tillämpningar används det för att leverera riktad strålning för behandling av cancerceller. Deras förmåga att ge riktad behandling av tumörer, med färre biverkningar än traditionell strålbehandling, har lett till en betydande ökning av big pharma-aktivitet och investeringar inom området.

Radiofarmaka – hett område inom onkologi

Både Novartis och Eli Lilly har investerat mycket kapital och resurser inom området. Den 3 oktober tillkännagav Eli Lilly ett förvärv av Point Biopharma för 1,4 miljarder USD, ett radiofarmaceutiskt bolag med en pipeline av radioligander i klinisk och preklinisk fas för behandling av cancer.

En annan stor affär värd att nämna var när Roche-ägda Genentech och japanska PeptiDream slöt ett samarbetsavtal värt 1 miljard USD för utveckling av peptidbaserade radiofarmaceutiska läkemedel.

Om man kollar i Norden tillkännagav Nordic Nanovector i juni att de avser att förvärva Thor Medical. I maj tecknade Curasight ett partnerskapavtal om 70 MUSD med Curium, en av de ledande bolagen inom området.

Stora investeringar inom området

All big pharma-aktivitet ökar även intresset bland investerare. Enligt GlobalData har riskkapitalfinansieringen i USA-baserade radiofarmaka-bolag ökat med 550 procent från 63 MUSD år 2017 till 408 MUSD år 2023.

Ett exempel startup-bolaget Mariana Oncology, som i september säkrade 175 MUSD i serie B-finansiering för sin utveckling av radioaktiva läkemedel. Finansieringsrundan backades av bland andra Eli Lilly, Deep Track Capital och Forbion.

Ett annat exempel är ARTBio, som nyligen tog in 90 MUSD i en övertecknad och utökad finansieringsrunda. Denna runda leddes gemensamt av Third Rock Ventures och en ej namngiven hälsovårdsfond.

Den framgångsrika börsnoteringen på 358 MUSD för RayzeBio väckte också stort intresse och drev marknadsvärderingen till 1,4 miljarder USD. Den 26 december meddelade Bristol Myers Squibb att de avser att förvärva RayzeBio för 4,1 miljarder USD.

Dessutom meddelade nyligen radiofarmabolaget Perspective Therapeutics att de siktar på att ta in 60,0 MUSD i en nyemission och 20,8 MUSD i en riktad emission.

Oncoinvent riktar in sig på metastaser i bukhinnan

En annan aktör i området som planerar att ta in kapital är norska Oncoinvent. Bolaget utvecklar Radspherin, en mikropartikelsuspension som emitterar alfastrålning med hög effekt och kort räckvidd (0,1 mm), vilket gör den väl lämpad för lokal behandling av metastaserande cancer i kroppshåligheter. Läkemedelskandidaten injiceras in i kroppshålan, vilket ger lokal radiofarmaceutisk behandling med lägre risk för att utsätta frisk vävnad för biverkningar.

Radspherin utvecklas för närvarande för behandling av peritonealcancer som härrör från äggstockscancer och kolorektalcancer, men det kan potentiellt även användas mot andra cancerformer.

Framsteg under 2023

Under året gjorde Oncoinvent betydande framsteg i utvecklingen av Radspherin, med positiva data från de pågående kliniska prövningarna med kandidaten. 18-månadersuppföljningen i fas I/IIa-studien på kolorektalcancerpatienter visade att inte en enda patient som behandlats med rekommenderad dos hade fått lokalt peritonealt canceråterfall. Endast 33 procent av patienterna fick totalt återfall, vilket förväntas ge en positiv påverkan på den totala överlevnaden.

Dessutom har Oncoinvent säkrat IND-godkännande för båda sina kommande kliniska fas IIb-studier med Radspherin hos patienter med kolorektalcancer och äggstockscancer.

Oncoinvents vd berättar mer

Oncoinvent
Anders Månsson, vd Oncoinvent

BioStock kontaktade Oncoinvents vd Anders Månsson för att få veta mer om bolagets framsteg under 2023 och dess position på den radiofarmaceutiska marknaden.

Först och främst, vad anser du om de framsteg och affärer som gjorts inom radiofarmaka den senaste tiden?

– Det råder ingen tvekan om att radiofarmaka har seglat upp som det kanske “hetaste” området inom onkologi just nu, med ett stort intresse från professionella investerare, och även med viss förvärvsaktivitet inom big pharma. Med det sagt är min gissning att många av de onkologifokuserade läkemedelsbolagen kommer att ta steget in i radiofarmaka under de kommande åren eftersom sektorn förväntas expandera kraftigt.

»Min gissning att många av de onkologifokuserade läkemedelsbolagen kommer att ta steget in i radiofarmaka under de kommande åren eftersom sektorn förväntas expandera kraftigt«

Varför tror du att det finns ett så stort intresse för området just nu?

– Jag tycker att utvecklingen inom området har mognat, utvecklingsresultaten är mycket lovande och de få produkter som redan kommit ut på marknaden har levt upp till löftet om hög kommersiell potential.

Vad utmärker Oncoinvent i konkurrenslandskapet för radiofarmaka?

– Oncoinvent har en unik strategi då vår ledande läkemedelskandidat, Radspherin, är “organinriktad” snarare än “cellinriktad”. Den administreras i en kroppshåla (bukhålan) och de radioaktiva mikropartiklarna ser till att strålningen koncentreras i hålan. Detta eliminerar behovet av systemisk administrering. Dessutom ger det oss en möjlighet att använda en receptorfri strategi, vilket betyder att vi kan behandla många olika cancerformer med samma produkt.

– Det ger oss en pipeline baserad på endast en produkt och en möjlighet att behandla många olika cancerformer som sprider metastaser till bukhålan. Samma teknik kan förmodligen även tillämpas på andra kroppshålor som kan drabbas av cancer, som till exempel lungsäcken och kanske även urinblåsan.

Hur ser du på bolagets utveckling under året?

– Under 2023 har vi fått utmärkta kliniska resultat gällande både säkerhet och effekt från våra fas I/IIa-studier. Eftersom vi använder kortdistans och kort halveringstid för alfastrålning hade vi redan förväntat oss en mycket “ren” säkerhetsbedömning, men det bekräftades också i och med resultaten.

– När det gäller effekt måste vi säga att vi fick bättre resultat än förväntat, då interimsresultaten från vår studie av peritoneala metastaser från kolorektalcancer visade att inte en enda patient fick lokalt återfall efter 18 månader. Detta är ganska extraordinärt eftersom median progressionsperiod för nuvarande standardterapi är 12 månader.

»Under 2023 har vi fått utmärkta kliniska resultat gällande både säkerhet och effekt från våra fas I/IIa-studier […] När det gäller effekt måste vi säga att vi fick bättre resultat än förväntat, då interimsresultaten från vår studie av peritoneala metastaser från kolorektalcancer visade att inte en enda patient fick lokalt återfall efter 18 månader.«

– Dessa resultat innebär att vi nu kan förbereda för kliniska fas IIb-studier, för peritoneala metastaser från både äggstockscancer och kolorektalcancer. Vi räknar med att kunna påbörja studierna under Q2 2024.Studierna kommer genomföras både i Europa och USA, och vi har redan fått godkännande för IND (Investigational New Drug) för båda studierna.

Vad kan vi förvänta oss från Oncoinvent under 2024?

– Framför allt kan alla förvänta sig en betydligt högre grad av synlighet, vilket jag tycker redan har blivit tydligt under andra halvan av 2023 sedan jag klev in som vd. Det är absolut min ambition att varje intressent med en koppling till segmentet för radiofarmaceutiska produkter ska känna till Oncoinvent och vår unika, receptoroberoende, metod för att behandla metastaserande cancer i kroppshåligher, förhindra återfall av cancer och därigenom förlänga patienternas förväntade livslängd.

– Detta kommer att vara viktigt på lång sikt när vi inleder dialoger med potentiella partners i förberedelsen för fas III och kommersialisering, men också på kort sikt med investerare för att ta in de medel som behövs för fas IIb i kliniska studier och för att skala upp tillverkningen, vilket redan kommer att påbörjas 2024.

I början av januari deltog du vid den årliga JP Morgan Healthcare Conference. Vilka erfarenheter tar du med dig från konferensen?

– Vår uppfattning om att radiofarmaka är ett område av stort intresse för investerare bekräftades verkligen, och vi hade en fullbokad mötesagenda med venture capital-bolag och investeringsfonder. Detta har fortsatt även veckorna efter konferensen, med många digitala möten. Vi har nu väckt intresse hos ett stort antal internationella investerare, vilket är avgörande för oss eftersom resan framåt mot kliniska fas IIb-studier både i USA och Europa kommer att kräva en betydande investering.

»Vår uppfattning om att radiofarmaka är ett område av stort intresse för investerare bekräftades verkligen, och vi hade en fullbokad mötesagenda med venture capital-bolag och investeringsfonder. Detta har fortsatt även veckorna efter konferensen, med många digitala möten«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev