Home Nyheter CLS gör framsteg inom prostatacancer i Europa och USA

CLS gör framsteg inom prostatacancer i Europa och USA

CLS

CLS gör framsteg inom prostatacancer i Europa och USA

12 april, 2024

Clinical Laserthermia Systems har behandlat sina första prostatacancerpatienter i Italien och säkrat ytterligare order och avtal i USA. Dessutom har bolaget presenterat initiala kliniska resultat från studien vid Radboud University Medical Center i Nederländerna.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System för fokal terapi med laserablation. Vid fokal terapi avlägsnas sjuk vävnad, så som tumörer, med hög precision och noggrannhet genom hög värme som genereras av laserljus. CLS laserapplikator placeras i målvävnaden med hjälp av bildstyrning.

Behov av säkrare behandling av prostatacancer

Bolagets produktsystem kan appliceras inom neurokirurgi, lokaliserad prostatacancer och onkologi. För närvarande läggs stor vikt vid marknadsexpansion inom prostatacancer-segmentet, för att säkra sin del av denna betydande målmarknad.

Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna, med över 1,4 miljoner nya fall per år i globalt, varav cirka 350 000 inom EU. Idag behandlas patienter med lokaliserad prostatacancer huvudsakligen med strålning eller radikal prostatektomi (kirurgi), vilket är förknippat med betydande risker och biverkningar så som erektil dysfunktion och urininkontinens. Fokal laserablation med CLS TRANBERG-system är ett minimalinvasivt och säkrare behandlingsalternativ, med lägre risk för biverkningar.

Första patientfallen i Italien

Nyligen meddelade CLS att två patienter med lokaliserad prostatacancer har behandlats med TRANBERG-systemet vid San Luigi Gonzaga University Hospital i Turin, Italien. Därmed har CLS produkt för första gången använts på italienska patienter, en milstolpe i bolagets kommersialisering och expansion i Europa.

Sjukhusets urologiska avdelning är välrenommerad och har lång erfarenhet av riktade prostatabiopsier och fokalterapi. Årligen utför kliniken cirka 450 prostatektomier och mer än 50 behandlingar med fokalterapi. Enligt CLS liknar arbetsflödet för TRANBERG-systemet processen vid riktade biopsier, vilket gör att implementering av systemet är ett naturligt nästa steg för kliniken. Dr. De Luca, som utförde behandlingarna, är nöjd med systemet:

»Genom att använda vårt eget ultraljudsfusionssystem för bildvägledning kunde vi placera TRANBERG Laserapplikatorer precis som planerat. Den integrerade funktionen för kontroll av vävnadstemperatur i TRANBERG-systemet var avgörande för att kunna utföra exakta och säkra ablationer på dessa patienter. Sammantaget är vi mycket nöjda med effektiviteten och användarvänligheten i detta system.«

Erfarenheterna från kliniken förväntas underlätta den fortsatta expansionen i både Italien och på andra nyckelmarknader i Europa. CLS VP Sales Europe, Perjan Pleunis, framhåller att Italien är en av de viktigaste marknaderna i Europa, både när det gäller marknadsstorlek och kunskap inom fokalterapi.

Initiala data från Radboud-studie

CLS har även gjort framsteg i studieverksamheten inom prostatacancer. Under European Congress of Radiology, ECR, presenterades initiala kliniska data från den prövarinitierade studien vid Radboud University Medical Center i Nederländerna. Målet med studien är att undersöka genomförbarhet och säkerhet med det MR-guidade TRANBERG-systemet tillsammans med MR-termometri genom CLS Thermoguide för exakt ablationskontroll för behandling av lokaliserad prostatacancer.

Huvudprövare professor Jurgen Fütterer och hans grupp sammanfattade de initiala erfarenheter och data från de första sex patienterna i studien. Resultaten indikerar en god onkologisk respons och potentiella förbättringar i urin- och sexuell funktion. Detta stödjer hypotesen om att TRANBERG möjliggör en mer precis vävnadsablation utan att skada viktiga närliggande vävnadsstrukturer. Läs abstractet här.

Ytterligare order från National Institutes of Health

Parallellt med utvecklingen i Europa gör CLS även framsteg i USA. Bolaget har nyligen erhållit en andra order från National Institutes of Health (NIH) avseende tillbehör till TRANBERG Thermal Therapy System. Engångsinstrumenten kommer användas till det pågående forskningssamarbetet med NIH som utvärderar den kliniska nyttan av TRANBERG-produkterna för bildledd (MRI/ultraljud) fokal laserablation för behandling av prostatacancer.

Målet med samarbetet är att visa att bildledd fokal laserablation är ett säkert och effektivt behandlingsalternativ utan de typiska biverkningar som ofta förknippas med strålning och kirurgiska ingrepp.

MSP-avtal med ROSE Urology

I slutet av mars meddelade CLS att dotterbolaget CLS Americas har tecknat avtal med ROSE Urology i Florida, USA. Kliniken kommer att använda bolagets produktsystem för behandling av patienter med prostatacancer, i enlighet med bolagets Mobile Service Provider-modell. Modellen gör att kliniker snabbt kan få tillgång till TRANBERG-systemet och välja bland olika tjänster enligt principen avgift per behandling.

Bolaget siktar på att säkra fler MSP-avtal i USA och öka räckvidden inom behandling av prostatacancer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev