Home Nyheter Klaria bearbetar cannabismarknaden i nytt dotterbolag

Klaria bearbetar cannabismarknaden i nytt dotterbolag

Klaria bearbetar cannabismarknaden i nytt dotterbolag

28 oktober, 2019

Uppsalabolaget Klaria har utvecklat en teknologiplattform som möjliggör snabbare och säkrare läkemedelsadministration. Tidigare i år såg man en affärsmöjlighet inom cannabissegmentet, och därför har nu ett dotterbolag etablerats för att fullt ut kapitalisera möjligheterna med teknikplattformen inom detta snabbväxande område. Alla pågående partner- och licensavtalsdiskussioner har överlåtits till dotterbolaget, som ägs till 95 procent av Klaria.
Klaria utvecklar en plattform för läkemedelsadministration som består av en alginatbaserad frimärksstor polymerfilm som fästs vid munslemhinnan och distribuerar substanser direkt ut i blodomloppet.
Koncept i sig är inget nytt. Sedan tidigare finns så kallade ODF-filmer på marknaden, vilka smälter i munnen varpå den aktiva substansen i fråga sväljs och tas upp i magen. På så sätt fungerar de likadant som tabletter.
Substanser som distribueras ut i blodet genom munslemhinnan, som Klarias tekniska lösning medger, tas dock upp och ger effekt mycket snabbare jämfört med tabletter eller kapslar som sväljs. Klarias plattform ger också patienten ökad kontroll och en enklare hantering.
Klara utvecklar dock inte själva läkemedlen, utan använder redan välbeprövade och marknadsgodkända substanser. Detta innebär att bolaget endast behöver genomföra kortare bioekvivalensstudier, med effekten att tiden till marknad blir kortare, parallellt med lägre utvecklingskostnader och därmed också minskad risk.

Nytt cannabisbolag kan fylla ett administrativt tomrum

I fredags kungjordes alltså bildandet av Klarias dotterbolag, Cannabis Delivery Sciences (CDS). Det nya bolaget verkar som en fristående enhet inom Klariakoncernen med exklusivt fokus på kommersialiseringen av cannabisprodukter som formulerats med Klarias algbaserade filmteknologi. CBS ser en betydande potential att nå höga marknadsandelar på den globala cannabismarknaden.
Syftet med denna etablering är att skapa en helt ny, patentskyddad kategori med cannabisprodukter som kombinerar de främsta egenskaperna hos de två i dagsläget tillgängliga formuleringarna med cannabis, ätbara produkter och rökning, men utan deras respektive nackdelar. Klaria och Scott de Mercado är medgrundare av CDS och parterna äger 95 respektive 5 procent av bolaget.
CDS har en exklusiv och evig global licens gällande användning av Klarias filmteknologi för samtliga cannabinoider, inklusive CBD och THC, för både medicinska och rekreativa syften.

Det snabbast växande segmentet inom cannabis

Ätbara cannabisprodukter inkluderar oljor, drycker, kakor och gummibaserade produkter. Denna kategori utgör det snabbast växande området inom cannabismarknaden. Marknaden för ätbara cannabisprodukter väntas enligt Klaria öka i värde med 400 procent i USA och Kanada till 4,1 miljarder USD under de kommande tre åren.
Ätbara cannabisprodukter har dock nackdelen av att cannabis inte tas upp väl av kroppen via magen, vilket leder till en längre tid till erhållen effekt, vanligtvis över en timme, vilket begränsar produkternas effektivitet samt ökad risk för brukaren.
Det är här Klarias algbaserade filmteknologi kommer in i bilden. I prekliniska studier har Klaria påvisat effekt redan efter cirka 20 minuter. CBS ser nu möjligheter att kombinera de främsta egenskaperna hos ätbara produkter och rökning/vaping, utan de nackdelar som dessa leveransmetoder medför.

»Framtiden för cannabis finns inom segmentet ätbara produkter då rökning tappar allt mer i acceptans utifrån ett hälsomässigt, legalt och socialt perspektiv. Ätbara produkter lämpar sig dock inte särskilt väl för att leverera cannabis till kroppen, medan vår filmteknologi fungerar lika snabbt som rökning men utan dess hälsomässiga, legala och sociala nackdelar. Vi ser en betydande global kommersiell potential för våra produkter. Vi tar dessutom med oss läkemedelsmässig precision till denna sektor, vilket slutligen kommer att leda till förbättrad reglering och behandlingsutfall« — Scott de Mercado

Alla partner- och licensdiskussioner överförda till CDS

CDS leds av en internationell ledningsgrupp med erfarenhet från USA, Kanada, Jamaica och Storbritannien inom entreprenörsdrivna bolag med fokus på marknadsföring av lyxvaror, läkemedel och högkvalitativa spritdrycker.
Rättigheterna till användning av cannabis för medicinska och rekreativa syften i enlighet med den patentansökan för cannabinoidformulering som lämnades in av Klara tidigare i år, kontrolleras nu av dotterbolaget.
Alla pågående diskussioner med cannabisbolag och läkemedelsbolag gällande potentiella partner- och licensavtal för kommersialisering av teknologin, har även tagits över av CDS.

Anledning till optimism

Hasch och marijuana framställs från cannabisplantan som innehåller cirka 170 cannabionoider, varav THC är den mest kända. THC är orsaken till såväl dess popularitet som det stigma som cannabismissbruk förknippas med. Medicinsk cannabis som nu är på stark framväxt, baseras dock på cannabionoiden cannabidiol, CBD, vilken inte är psykoaktiv agent och därmed inte ger något eurforiskt rus.
I våras kunde Klaria meddela positiva resultat från en preklinisk Proof of Concept-studie (PoC-studie) som genomförts med just CBD, formulerad i bolagets egenutvecklade film.
Resultaten visade att Klarias teknologi har potential att signifikant förbättra leveransen av substanser, särskilt med hänsyn till snabb, precis och reproducerbar dosering.
BioStock kommer följa den fortsatta utvecklingen med intresse och vi noterar att Klaria nu tagit ytterligare ett steg mot att vidga sin teknikplattform mot fler användningsområden. Andra färska exempel på denna strategi är ett nytt fokus på smärtlindring för krigssituationer samt förvärvet i september som bolaget hoppas skall revolutionera leverans av stora molekyler.
Läs mer:
Klaria skördar ny framgång inom medicinsk cannabis (23 maj 2019)
Patentansökan viktigt steg för Klaria inom medicinsk cannabis (8 mars 2019)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev