Home Nyheter Största satsningen i Iconovos historia

Största satsningen i Iconovos historia

Största satsningen i Iconovos historia

28 oktober, 2019

Hittills har 2019 inneburit idel goda nyheter för inhalationsbolaget Iconovo. Dessa har tagit form av stärkta finanser, goda studieresultat och patentframgångar. På fredagen kom man med ännu ett spännande besked då bolaget, som f.n. har tre färdigutvecklade inhalatorer, kommer att verkställa en storsatsning på att utveckla en ny inhalationsplattform samt ny torrpulverformulering för den globala marknaden.
Lundabolaget Iconovos affärsidé bygger på att utveckla inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning för att sedan utlicensiera inhalationsprodukterna till läkemedelsbolag. Bolaget erbjuder även utveckling av pulverberedning inklusive alla tillhörande analyser, tester och dokumentation som behövs för att registrera en läkemedelsprodukt.
I nuläget har man alltså tre färdigställda och marknadsredo inhalatorer – ICOcap, ICOres, ICOone. Fredagens besked innebär att man nu siktar på att göra trion till en kvartett.

Stor marknad för generisk version av Ellipta

Denna fjärde inhalationsplattform går under produktnamnet ICOpre och utvecklas för att kunna erbjuda generiska versioner av läkemedelsjätten GlaxoSmithKlines (GSK) nya inhalator Ellipta. I Ellipta förutspås GSK ha en produkt som kommer att dominera marknaden under de närmsta tio åren. Idag finns det fem läkemedelsprodukter som administreras via, och säljs förberedda i, Ellipta-inhalatorn och under 2018 uppgick deras gemensamma försäljningsvärde till cirka 2,7 miljarder USD. Denna siffra väntas dessutom stiga till 5 miljarder USD år 2024.

Utlöpande patent öppnar jättemarknad

När de första patenten för Ellipta löper ut 2025 vill Iconovo stå redo att erbjuda generiska versioner på den globala marknaden, inklusive USA.
Just patentaspekten är mycket viktig för Iconovos affärsmodell. De senaste åren har marknaden för läkemedel i pulverform dominerats av patenterade läkemedel inklusive inhalatorer. Nu har dock många av de patent som har skyddat produkterna gått ut och marknaden ligger öppen för generikautvecklare såsom Iconovo. När ett patent går ut gäller det att vara redo med färdigutvecklad generika för att vinna marknadsandelar och det är denna pole position Iconovo vill befinna sig i när de första Ellipta-patenten går ut.

Förfylld inhalator ska uppfylla kraven

För att registrera en generika på en Ellipta-produkt i USA måste vissa krav uppfyllas. Ellipta är en förfylld inhalator vilket innebär att varje enskild pulverdos fylls och förseglas på en fabrik. Denna processen ska garantera hög precision och för att få tillstånd till att registrera en generika på Ellipta-produkter måste en förfylld inhalator användas. Iconovo kommer därför att utveckla ICOpre som en förfylld inhalator som också uppfyller övriga krav för marknadsregistrering i USA och Europa.
Det är också värt att notera att då ICOpre bygger på Iconovos egna tekniska lösningar kommer produkten inte att begränsas av Ellipta-inhalatorns patentskydd som löper ut 2030.

Storsatsning för Iconovo

Orest Lastow, vd Iconovo

För Iconovo är satsningen på utvecklingen av ICOpre ett mycket stort steg och innebär att man satsar på att göra ett signifikant avtryck på den globala marknaden. I ett pressmeddelande underströk vd Orest Lastow betydelsen av satsningen för bolaget:

Detta är den största och viktigaste investeringen i Iconovos 5-åriga historia. Med ICOpre-plattformen kommer vi, inte att bara nå den europeiska, utan även den värdefulla amerikanska marknaden. Vi kommer att vara en av få i världen som kan erbjuda en komplett plattform bestående av inhalator och torrpulverformulering.

Iconovo beräknar att utvecklingen kommer att ta cirka tre år och man har vikt 20 Mkr åt projektet. Satsningen är också ett tydligt tecken på Iconovos allt starkare finanser; under året har man till exempel mottagit en engångsbetalning om 5 Mkr från avtalet med japanska CBC Co Ltd. I förra veckans rapport framgick att Iconovo hade en kassa om drygt 40 Mkr per 30 september.
Fredagens besked om nysatsning på en fjärde inhalationsplattform pekar dock inte bara på Iconovos goda finansiella situation utan betonar också på den starka tilliten till den egna organisationen och ett växande självförtroende – två viktiga komponenter när man ska ta sig an den globala inhalationsmarknaden.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.  

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev