Home Nyheter Inhibrx går mot börsen

Inhibrx går mot börsen

Inhibrx går mot börsen

7 juni, 2019

För biotechbolaget Inhibrx har 2019 varit ett mycket händelserikt år. Det Kalifornienbaserade bolaget har påbörjat en onkologistudie, tecknat ett partneravtal med Bluebird Bio, skrivit avtal med italienska Chiesi Group och säkrat 40 miljoner USD i riskkapital. I måndags lade man dessutom grunden för en börsnotering via en kapitalrunda på 75 miljoner USD.
Inhibrx har en pipeline på totalt sex läkemedelskandidater varav tre är onkologiprojekt. Ett av programmen är inom området sällsynta sjukdomar där man förväntar sig att påbörja en studie i människa under tredje kvartalet 2019. Hälften av kandidaterna befinner sig i preklinik.
Kandidat mot cancertumörer
Bolagets huvudkandidat INBRX-109 riktar sig mot receptorn DR5 och utvecklas för att behandla ett flertal olika tumörtyper, t.ex. svårbehandlade gastrointestinala tumörer och mesoteliom (en ovanlig och aggressiv form av cancer), både som monoterapi och i kombination med cellgiftsbehandling. Kandidaten befinner sig just nu i fas I-studier i patienter med solida tumörer, bl.a. sarkom. Resultaten från studien förväntas under andra halvåret 2019.
De globala rättigheterna till Inhibrx cancerläkemedel INBRX-103 har utlicensierats till Celgene. Inhibrx har dessutom ingått ett optionsavtal med Chiese gällande utveckling och kommersialiseringsrättigheterna för INBRX-101 utanför Nordamerika. INBRX-101 utvecklas mot alfa1-antitrypsinbrist, en sjukdom där kroppens egna vävnader börjas förstöras och som kan leda till kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.
Nasdaq nästa
Nu siktar Inhibrx mot att noteras på Nasdaq och att ta in 74,75 miljoner USD. I ett separat avtal köper Chiesi aktier i Inhibrx till ett värde av 10 miljoner USD.
Förra månaden tog Inhibrx även in 40 miljoner USD från Viking Global Investors. Hittills har bolaget rest sammanlagt 205 miljoner USD sedan det grundades. Andra investerare inkluderar RA Capital, Lilly Asia Ventures, ArrowMark Partners, WuXi Biologics och Alexandria.
Trots en skakig börs kommunicerade hela fem bolag enbart under den 24 maj att de kommer att börsnoteras. Dessa är Akero Therapeutics, Prevail Therapeutics, Dermavant Sciences, Atreca samt svenska NeuroVives partner BridgeBio.
Artikeln är producerad i samarbete med BioStocks mediapartner i USA, Endpoints News.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev