Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 7 juni

Nyhetssvepet fredag 7 juni

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet fredag 7 juni

7 juni, 2019

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Inhibrx går mot börsen
» PHI:s vd kommenterar teknikutvärderingsavtal
» Stort intresse för 2cureX företrädesemission
» CLS siktar mot den internationella tumörablationsmarknaden
» Forskningsrön kan ge nya förutsättningar att lösa sepsis-utmaning

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 22 här
Idag inleds teckningstiden i DexTechs företrädesemission som löper till den 26 juni. Läs mer.
Sista dag för handel i Phase Holographic Imagings teckningsoption TO2 är den 11 juni. Läs mer.
Data presenterade på 2019 American Transplant Congress visar signifikant kortare väntetid för patienter som behandlats med Hansa Biopharmas Imlifidase jämfört med matchade kontroller. Läs mer.
Acarix kommer att delta i Redeye Growth Day måndag den 10 juni. Läs mer.
Rapporter/kommunikéer:
Follicum  RLS Global
Nyheter inkomna efter onsdag lunch.:
Det danska läkemedelsverket har utfärdat godkännande avseende RhoVacs ansökan om att inleda en klinisk fas IIb-studie med läkemedelskandidaten RV001. Slutgodkännandet från läkemedelsverket är villkorat av att etikkommittén, som ännu inte avslutat behandlingen av ansökan, också godkänner. Läs mer.
BrainCool har kallat på lån om 12,5 Mkr enligt finansieringsavtalet om drygt 30 Mkr som tecknades i februari 2019. Tillskottet ska användas till att slutföra de kliniska studierna inom onkologi samt satsningar på marknad och försäljning av BrainCool System i USA. Läs mer.
AstraZeneca rapporterade positiva resultat från fas III-studien Elevate-TN där Calquence, en behandling av patienter med CLL, den vanligaste typen av leukemi hos vuxna, mötte sina primära mål. Läs mer.
Hemcheck Sweden har, som ett av totalt 13 europeiska bolag, blivit utvalt av en jury att delta i EIT: s program GoGlobal Canada. EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik, är ett EU-organ inrättat av Europeiska unionen för att stärka Europas innovationsförmåga. Läs mer.
Mentice publicerade information gällande emission och notering på Nasdaq First North Premier. Läs mer.
Scandion Oncology meddelade att Jørgen Bardenfleth fortsätter som styrelseordförande och att Peter Høngaard Andersen blir vice ordförande. Läs mer.
Attanas presentation på Småbolagsdagen den 3 juni är tillgänglig på bolagets hemsida. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Cereno Scientific +14,16%, Peptonic Medical +9,12%, ISR +8,14%, Toleranzia +5,41%, Spago +4,00%, Senzime +3,89%
Förlorare i lunchhandeln: PharmaLundensis -11,84%, Integrum -7,22%, Aptahem -7,21%, Redwood Pharma -6,99%, Idogen -5,71%, Stille -5,39%

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev