Home Nyheter Immunicums forskningschef presenterade på cancerseminarium med Nobelglans

Immunicums forskningschef presenterade på cancerseminarium med Nobelglans

Immunicums forskningschef presenterade på cancerseminarium med Nobelglans

19 mars, 2019

Cancerpatienter har traditionellt sett haft fyra behandlingsalternativ att förlita sig på: operation, strålning, kemoterapi och så kallad tumör-riktad terapi. På senare år har dock stora framsteg gjorts när det gäller att utnyttja kunskapen om immunsystemet för att utveckla nya cancerbehandlingar. Nyligen arrangerades ett seminarium i Stockholm i syfte att belysa läget inom svensk immunterapiforskning. Deltog gjorde bl.a. professor Klas Kärre, medlem i Nobelkommittén, samt docent Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Immunicum.
För närvarande har flera effektiva immunterapeutiska behandlingar nått patienterna, och fler utforskas i studier världen över. I december förra året fick grundforskningen inom immunbaserad cancerbehandling stor uppmärksamhet när två forskare tilldelades Nobelpriset i medicin. Amerikanen James Allison och japanske Tasuku Honjo, båda immunologer, prisades för sina metoder att omprogrammera immunsystemet till att attackera cancerceller.

Nobelpristagare har stakat ut en ny väg

Klas Kärre Nobelförsamlingen
Professor Klas Kärre, medlem i Nobelkommittén, tillika ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd.

Under ett seminarium med fokus på svensk immunterapiforskning underströk Klas Kärre, professor vid Karolinska Institutet samt medlem av Nobelkommittén, den stora betydelse som Allison och Honjos arbete har haft för möjligheterna att behandla och förlänga livet för cancerpatienter. Deras forskning har, enligt Kärre, gjort det möjligt att på ett praktiskt och effektivt sätt utnyttja immunförsvaret i kampen mot cancer. Duon var inte först med att försöka nyttja immunförsvaret på detta sätt men det var de som gjorde det möjligt att använda forskningen i praktiken och på så sätt såg till att forskningen kom patienterna till nytta.

Som att blockera en bromspedal

När professor Klas Kärre beskriver Nobelpristagarnas forskning i enkla ordalag använder han liknelsen med en bil och dess bromspedal. Det Allison och Honjo har gjort är att identifiera ”bromspedalerna” i immunförsvaret och sedan kommit fram till hur man blockerar dem. På samma sätt som en bil accelererar när bromsen sätts ur spel, kan immunförsvaret attackera cancern snabbare och effektivare när dess bromspedaler blockeras.

Kombinationsbehandlingar vägen framåt

Immunterapi har fått stort genomslag och ett antal patienter har redan behandlats framgångsrikt med metoden, vilket har förlängt deras liv avsevärt eller till och med botat vissa patienter. Klas Kärre påpekar att allt eftersom vi lär oss mer om immunterapi kommer antalet patienter som drar nytta av behandlingen också att öka. Han förutspår att en av de viktigaste effekterna av upptäckten av immunförsvarets bromspedaler är att forskarna nu kan gå tillbaka till en del behandlingar som tidigare inte har gett önskad effekt och kombinera dem med immunförsvarshämmare, vilket kan göra att de får bättre effekt.

Svenskt bolag vill driva utvecklingen inom kombinationsterapier

Det finns en tydlig trend inom läkemedelsindustrin där immunbaserade kombinationsterapier allt mer framstår som vägen framåt för cancerbehandling. Detta är ett angreppssätt som Immunicum, ett bolag i framkant inom svensk immunterapi, också har anammat.
Immunicums forskningschef, Alex Karlsson-Parra, var på plats i Stockholm för att berätta mer om bolagets forskning och utveckling och BioStock fick en pratstund.

Tidig pionjär på området

Alex Karlsson-Parra, forskningschef Immunicum
Alex Karlsson-Parra, CSO Immunicum.

Som forskare och klinisk specialistläkare inom både immunologi och bakteriologi har Alex Karlsson-Parra lång erfarenhet av att arbeta med immunologiska frågeställningar. 2014 tilldelades han det prestigefyllda Athena-priset, Sveriges största utmärkelse inom klinisk forskning.
Med över 30 års erfarenhet i ryggen understryker Alex Karlsson-Parra vikten av den enorma utveckling som skett inom området de senaste åren, delvis som ett resultat av Nobelpristagarnas arbete.
Han berättar för BioStock att när han själv inledde arbetet med vad som skulle bli grunden till Immunicum, hade han svårt att få läkarkollegor inom onkologiområdet att ta hans arbete på allvar.
– På den tiden ansåg man inte att det egna  immunförsvaret hade någon framträdande roll att spela vid cancerbehandling. Detta synsätt har dock förändrats drastiskt, och nu har onkologifältet verkligen förstått immunsystemets potential, säger Alex Karlsson-Parra.

Utvecklar en ”primer” för immunförsvaret

Alex Karlsson-Parra berättar att Immunicums läkemedelskandidat ilixadencel injiceras direkt in i patientens tumör och fungerar som en ”primer”, på så sätt att den aktiverar immunförsvarets förmåga att specifikt attackera cancer. Som en cell-baserad produkt, har Ilixadencel fördelen att cellerna tas fram från friska blodgivare, vilket innebär att ilixadencel  kan produceras i förväg för att sedan lagras på sjukhuset. Detta möjliggör både kostnadseffektiv produktion i stor skala och tillgång till snabb behandling när behovet uppstår.

Viktiga avtal med Big Pharma på plats

Ett viktigt genombrott i utvecklingsarbetet med ilixadencel var enligt Alex Karlsson-Parra när man såg tecken på att ilixadencel förbättrade behandlingseffekten av standardbehandling hos patienter med njurcancer. Man såg tydligt fördelen med att addera en ”partnerbehandling” till ilixadencel.

»Drömmen var att få kombinera Ilixadencel med checkpoint-hämmare, d.v.s. en behandlingsform som nu tilldelats Nobelpriset, men att fånga Big Pharmas intresse och få till ett sådant partnerskap kändes som en svår utmaning« – Alex Karlsson-Parra, forskningschef Immunicum

I slutet av 2018 gick dock drömmen i uppfyllelse när bolaget tecknade samarbetsavtal med några av läkemedelsindustrins jättar, Pfizer och Merck KgaA samtidigt sombolaget fick in nytt kapital för kunna genomföra sina planerade studier. Avtalet med Pfizer/Merck KgaA innebär att bolagen ställer läkemedlet avelumab till Immunicums förfogande för utvärdering i en fas Ib/II-studie kallad ILIAD på patienter med skivepitelcancer i huvud och hals, icke småcellig lungcancer och magsäcks- och matstrupscancer.
I studiens inledande fas Ib-del kombineras Immunicums kandidat med Mercks storsäljande checkpoint-hämmare Keytruda (pembrolizumab) i hela studiepopulationen, för att därefter i fas II kombineras med dels Keytruda för behandling av patienter med icke småcellig lungcancer, dels Bavencio (avelumab) för patienter med huvud- och halscancer samt magsäcks- och matstrupscancer.
Immunicum slutförde under förra året även patientrekryteringen till fas II-studien MERECA inom njurcancer i kombination med sunitinib, ett tumör-riktat läkemedel som hämmar vissa immunreglerande celler, och väntas kunna presentera slutliga resultat under tredje kvartalet 2019.

Immunicums koncept kan ge viktigt försprång

Ett framtida önskescenario för Immunicum – och för cancerpatienter världen över – är att man i de studier som genomförs ska kunna bekräfta en tydligt stärkt behandlingseffekt när cancerläkemedel som hämmar olika ”bromspedaler” inom immunsystemet, inklusive checkpoint-hämmare, kombineras med Ilixadencel. Och Alex Karlsson-Parra är optimistisk till potentialen:

»Jag tror att kombinationsterapier är framtiden och att vårt cell-baserade koncept, som tycks täcka alla viktiga aspekter av immunaktivering, kommer att ge Immunicum ett viktigt försprång – förutsatt givetvis att våra kliniska studier faller väl ut« – Alex Karlsson-Parra, forskningschef Immunicum

 
Läs också: Studieresultat från immunoterapi-kombo mot njurcancer talar för Immunicum
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev