Home Nyheter 2cureX siktar mot att minska överbehandlingen av patienter med kolorektalcancer

2cureX siktar mot att minska överbehandlingen av patienter med kolorektalcancer

2cureX siktar mot att minska överbehandlingen av patienter med kolorektalcancer

29 mars, 2019

Mars månad är tillägnad kolorektalcancer och arbetet med att sprida kunskap om sjukdomen och uppmana till tidig screening. Det går knappast att överdriva vikten av tidig detektion men det finns fortfarande utmaningar med att få tydligare screeningresultat och därigenom undvika överbehandling. BioStock har gjort en genomgång av de svårigheter som patienter med kolorektalcancer måste överkomma och dessutom tittat närmare på ett lovande behandlingshjälpmedel som just nu testats i kliniska studier, 2cureX IndiTreat.
Globalt är kolorektalcancer (CRC) den tredje vanligaste cancerformen och drabbar ungefär 5 procent av befolkningen. Det är också den fjärde dödligaste cancerformen då cirka 7 000 000 människor dör i CRC varje år.

Mer kunskap leder till färre CRC-relaterade dödsfall

Men det finns goda nyheter också – dödligheten från CRC minskar. Sedan 1980-talet har dödligheten sjunkit p.g.a. att rökning minskat, att behandlingar har blivit bättre samt att man numera är bättre på att hitta sjukdomen i tidigare skeden.
Sedan år 2000 har dödligheten minskat med 3 procent per år vilket till stor del kan tillskrivas bättre kunskap och ökad medvetenhet om CRC. När allmänheten lär sig mer om vikten av tidig detektion så ökar också sannolikheten att de går till doktorn för en kontroll.

“Don’t ASSume” – en kampanj för tidig screening

Colorectal Cancer Awareness Month, initierad av Colorectal Cancer Alliance, har som mål att öka medvetenheten om CRC och minska missuppfattningarna som omger sjukdomen. Missuppfattningar som alla bidrar till sämre kliniska resultat. Årets kampanj kallas “Don’t ASSume” och uppmanar allmänheten att inte tro på de myter som cirkulerar kring CRC.
Ett exempel på en sådan myt är att CRC endast drabbar äldre och att unga människor därmed inte behöver gå på regelbundna kontroller. Den missuppfattningen bygger på att medelåldern vid CRC-diagnos är 70 år och det faktum att 90 procent av all CRC-fall inträffar efter 50 års ålder. Men andelen diagnostiserade under 50 år ökar; år 1990 var siffran 6 procent, 2013 var den 11 procent. Man vet fortfarande inte vad som ligger bakom den här utvecklingen men den oroande trenden har lett till att American Cancer Society nu rekommenderar att påbörja screeningarna vid 45 års ålder.
Det går inte att överskatta betydelsen av tidig CRC-screening. 5-årsöverlevnaden ökar från 14 procent när cancer upptäcks i de senare stadierna till 90 procent när den diagnostiseras i tidigt stadie när den ännu inte hunnit spridas till andra organ. Men endast 4 av 10 CRC-fall upptäcks så tidigt och bara cirka en tredjedel av befolkningen genomgår screeningen som rekommenderas av cancerexperter.

Risken att överbehandla cancerpatienter

Tyvärr räcker det inte med tidig screening utan vi måste även hitta lämpliga behandlingar när en sjukdom väl har konstaterats. En vanlig missuppfattning bland allmänheten är att en cancerform kan behandlas på samma sätt i alla patienter. Men CRC, precis som alla andra former av cancer, påverkar varje patient olika. Detta betyder att de möjliga behandlingsalternativen inte är avhängiga cancerformen, utan individen.
I samband med val av behandling kan två stora utmaningar uppstå; dels finns en risk att man inte lyckas identifiera rätt behandling i tid för att kunna rädda patienten och dels riskerar man att utsätta patienten för vad experterna kallar överbehandling. Överbehandling referera oftast till att patienten får en cocktail av läkemedel starka nog att döda cancern, men som också medför skadliga, och ibland permanenta, biverkningar. Men överbehandling omfattar också situationer där en patient behandlas för cancer trots att screening endast har visat pre-cancerösa förändringar i vävnaderna. När det gäller CRC behandlas pre-cancerösa polyper som identifierats genom koloskopi ibland som CRC, vilket kan vara en onödigt aggressiv behandling.
De eventuella konsekvenserna av överbehandling går inte bara ut över den individuella patientens hälsa, utan leder också till en ekonomisk börda som läggs på patienterna, deras familjer och samhället i stort.

Att hitta den bästa CRC-behandlingen med IndiTreat

Idag finns det ett antal bioteknikbolag som satsar sina resurser mot att individualisera cancerbehandlingen. Ett sådant exempel är 2cureX som med sin produkt IndiTreat vill möjliggöra skräddarsydda behandlingar för varje patient med kolorektalcancer.
IndiTreat är ett kliniskt test utvecklat för att hjälpa läkare och annan sjukvårdspersonal att välja den optimala behandlingen för varje enskild cancerpatient, och testet valideras för närvarande inom bland annat CRC. Testet genererar mikrotumörer från varje patients tumörbiopsi – inga extra ingrepp krävs – och dessa mikrotumörer matchas sedan mot tillgängliga behandlingar samt behandlingar som genomgår kliniska studier. Inom 14 dagar läser IndiTreat av resultaten och visar vilken eller vilka behandlingar som reducerat mikrotumörens storlek, och därigenom indikerar kapacitet att vara en effektiv behandling av modertumören.

Positiva resultat i det första kliniska försöket

I juni förra året kunde 2cureX meddela att IndiTreat visat en framgångsfaktor om 71 procent gällande förberedelse av tredimensionella mikrotumörer från nålbiopsier av levermetastaser vid CRC. Detta innebar att man uppnådde studiens sekundära slutpunkt. I februari kom sedan nyheten att studien nu även har uppfyllt det primära effektmåttet vilket 2cureX vd Ole Thastrup tycker är mycket betryggande.
Läs även: VD-intervju 2cureX: »Datan stöder vår tro på IndiTreat-tekniken«, 21 februari 2019

Framtiden ser ljus ut

Nyligen kunde bolaget, tillsammans med Universitetssjukhuset Bispebjerg, dessutom meddela att man påbörjar en genomförbarhetsstudie för behandling av förstadier till kolorektalcancer. Studien innebär en signifikant breddning av bolagets fokus, från att hittills koncentrera sig på sena sjukdomsstadier till att nu även understödja val av förebyggande åtgärder.

Läs även: 2cureX breddar verksamhet för att förebygga cancer, 19 mars 2019

Om IndiTreat – vars patentskydd så sent som igår utökades från att enbart täcka Europa till att även omfatta USA – når marknaden och används som underlag vid val av behandlingsstrategi vid CRC så kan testet hjälpa tusentals patienter att undvika onödig överbehandling. Planen är att förlansera IndiTreat på europeiska sjukhus och kliniker under andra halvåret 2019. Om IndiTreat godkänns har produkten potential att hjälpa tusentals CRC-patienter som nu riskerar överbehandling.
Läs mer om CRC Awareness Month här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev