Home Nyheter VD-intervju 2cureX: »Datan stöder vår tro på IndiTreat-tekniken«

VD-intervju 2cureX: »Datan stöder vår tro på IndiTreat-tekniken«

VD-intervju 2cureX: »Datan stöder vår tro på IndiTreat-tekniken«

21 februari, 2019

Igår rapporterade 2cureX positiva interimdata för IndiTreat, ett test som kan understödja val av optimal behandling, från en valideringsstudie i kolorektalcancerpatienter. BioStock har nu fått en kommentar från bolagets vd, Ole Thastrup, som för närvarande befinner sig i USA.
Som BioStock tidigare rapporterat så har 2cureX, i en studie med IndiTreat-testet, kunnat uppvisa positiv interimistisk data i patienter med långt framskriden metastatisk kolorektalcancer vars sjukdom fortsatt utvecklas efter två omgångar med standardbehandlingar.

Samtliga studiemål uppnådda

Med de nya data har IndiTreat-studien uppnått både de primära och sekundära målen. Sedan tidigare har studiens sekundära, mer tekniskt betingade, endpoint uppnåtts genom att man lyckats förbereda 3D-mikrotumörer från nålbiopsier av levermetastas i 71 procent av patienterna. Nu har även det primära studiemålet uppnåtts då fem av åtta patienter uppvisat progressionsfri överlevnad (PFS) åtta veckor efter inledd behandling som valts med hjälp av IndiTreat. Läs mer om studieresultaten här.

»De solida interimsresultaten stöder våra planer på att kommersialisera IndiTreat. […] Den kliniska evidensen kommer säkerligen att underlätta dialogen med flera av våra intressenter på de olika lanseringsmarknaderna.« – Ole Thastrup, vd 2cureX 

Kommentarer från en nöjd bolags-vd

BioStock kontaktade bolagets vd, Ole Thastrup, för en kommentar om studieframgångarna.

Ole Thastrup, vd 2cureX

Utan IndiTreat, hur ser den förväntade prognosen ut för denna patientgrupp? 
– De patienter med kolorektalcancer som valts ut för denna kliniska studie är mycket svårbehandlade eftersom de flesta behandlingsalternativen redan har prövats utan framgång. Därför är deras utsikter inte goda. Behandlingen för denna patientgrupp består oftast av palliativ vård, alltså vård i livets slutskede, då patienterna är obotligt sjuka.
Ni har tidigare nämnt att ni planerar en pre-launch redan under 2019 och en full lansering 2020. Givet att ni nu har dessa fina resultat i ryggen, kan vi anta att den planen fortfarande är giltig? Om så är fallet, kan du i detta skede säga något mer om era planer för pre-launch? 
– De solida interimsresultaten stöder våra planer på att kommersialisera IndiTreat. Det är fantastiskt att ha med sig klinisk data, liksom de vi nu publicerat, när man ska diskutera en innovativ teknik som IndiTreat med potentiella kunder. Den kliniska evidensen kommer säkerligen att underlätta dialogen med flera av våra intressenter på de olika lanseringsmarknaderna.
I ert pressmeddelande nämns IndiTreats förväntade potential även i tidigare stadier av kolorektalcancer. När ni lanserar er produkt, vilket patientsegment kommer ni då att fokusera på?
– Även om vi initialt har valt patienter med långt framskriden kolorektalcancer, kommer vi också att positionera IndiTreat för användning i tidigare stadier av sjukdomsprogressionen.

»Datan stöder vår tro på IndiTreat-tekniken och att den kan få en avgörande roll vid beslut om vilken behandling varje enskild cancerpatient ska få.«

Förväntar ni er att gradvis kunna bredda indikationen, d.v.s. IndiTreats målpopulation, efter hand? 
– Ja, 2cureX kommer att jobba för att kontinuerligt utöka den kliniska evidensen inom olika cancerformer med solida tumörer. Utöver kolorektalcancer har vi för närvarande pågående kliniska valideringsstudier inom både äggstocks- och bukspottskörtelcancer (pankreascancer).
De rapporterade resultaten är de första kliniska data för IndiTreat och de förmedlar ett tydligt budskap. Vad betyder detta för 2cureX framgent?
– Datan stöder vår tro på IndiTreat-tekniken och att den kan få en avgörande roll vid beslut om vilken behandling varje enskild cancerpatient ska få. Vi tror verkligen att det finns ett behov av test som IndiTreat i onkologernas “verktygslåda” och att testet kan göra skillnad för cancerpatienter. IndiTreat förutspår inte behandlingsutfall, men mäter behandlingseffektiviteten och tumörresistensen hos den enskilda patienten.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev