Home Nyheter Positiva resultat från RhoVacs prostatacancerstudie

Positiva resultat från RhoVacs prostatacancerstudie

Positiva resultat från RhoVacs prostatacancerstudie

18 januari, 2019

RhoVac kunde igår meddela positiva delresultat från sin kliniska fas I/II-studie med läkemedelskandidaten RV001 mot prostatacancer. Resultaten avser immunsvar efter avslutad behandling. Vd Anders Ljungqvist menar att dessa data visar att immunsvaret är mycket robust över tid, vilket indikerades redan vid avslutad behandling. Det slutliga uppföljningsresultatet förväntas rapporteras i mitten av 2019.
RhoVac kunde alltså igår presentera uppföljningsresultat från sin kliniska fas I/II-studie. Dessa data härrör från 3- och 6-månadsuppföljningen efter genomförd behandling med RV001 och visar att 18 av 21 patienter (86 procent) fortfarande har ett robust RV001-medierat immunsvar. Detta innebär att alla 18 patienter, som tidigare i studien betraktats som Confirmed Immune Responders, fortfarande visar jämförbara immunsvar i 3- och 6-månadsuppföljningen.

»Delresultaten från 3- och 6-månadsuppföljningen visar spännande data och resultaten bekräftar att det RV001-medierade immunsvaret upprätthålls hos patienterna. Återigen visar data att immunsvaret är mycket robust över tid, vilket redan indikerades vid avslutad behandling. T-cell Monitoring Group, Department of Immunology vid Universitetet i Tübingen, Tyskland, har återigen utfört ett dedikerat arbete, som gör att vi kan publicera delresultaten enligt plan. Vi ser nu fram emot att slutföra uppföljningsfasen och vidare fokusera på den kliniska fas IIb-studien« — Anders Ljungqvist, vd RhoVac

De slutliga resultaten väntas inom några månader

Syftet med studien var att utvärdera säkerheten och toleransen för cancervaccinet RV001. Resultaten som publicerades i augusti 2018 visade att RV001-behandlingen är säker och att den tolererades väl hos prostatacancerpatienter. Därmed hade studiens primära endpoints uppnåtts. Sammanfattningsvis bekräftade immunövervakningen under behandlingstiden att ett vaccinmedierat immunsvar etablerades och att den administrerade dosen av RV001 var biologiskt aktiv.
Slutliga uppföljningsresultat, som även kommer att inkludera resultat från 9- och 12-månadsuppföljningen, förväntas rapporteras i mitten av 2019.
Läs en tidigare intervju med vd Anders Ljungqvist här: Fas I/II kliniska studier understryker potentialen hos RhoVacs cancervaccin (3 januari 2019)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev