Home Intervjuer Iconovos inhalationsprodukter nu tillgängliga globalt

Iconovos inhalationsprodukter nu tillgängliga globalt

Iconovos inhalationsprodukter nu tillgängliga globalt

13 december, 2018

Lundabolaget Iconovo, som utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning, erhöll nyligen en miljonorder från japanska TOA Pharmaceuticals. Ordern avser utveckling av två nya versioner av Iconovos inhalatorplattformar samt testning och utvärdering av fyra läkemedelsprodukters pulverformulering, bland annat för behandling av astma och KOL. Det totala globala marknadsvärdet för dessa sjukdomar är över 30 miljarder USD. BioStock kontaktade bolagets vd Orest Lastow för att få veta mer om affärsidén att utveckla inhalationsprodukter för utlicensiering till läkemedelsbolag.

Orest Lastow, vd Iconovo

Orest Lastow, vd på Iconovo, vill du inledningsvis berätta lite om din bakgrund?

– Jag är i grunden fysiker och har arbetat inom det här området i över 25 år, först på universitetet och sedan i industrin. Efter 15 år på AstraZeneca, lämnade jag bolaget när verksamheten flyttade till Mölndal. Efter att ha grundat MVIC AB som är ett konsortium av företag inom utveckling av inhalationsprodukter bestämde jag tillsammans med några andra att starta Iconovo.

Hur ser er produktpipeline av inhalationsprodukter ut?

– 2010 kom nya regler vad gäller läkemedel för inhalation då läkemedlet måste godkännas tillsammans med en specifik inhalator. Att då som läkemedelsbolag inom generika även ta fram en inhalator är både dyrt och tidskrävande. Samtidigt måste också själva läkemedlet ha vad vi kallar rätt formulering, dvs rätt pulverberedning och egenskaper för att fungera ihop med den specifika inhalatorn, även det ett utvecklingsområde som många generikabolag saknar kompetens inom.

– Iconovos affärsidé är att utveckla inhalationsprodukter som vi sedan licensierar ut till läkemedelsbolag, då framför allt generikabolag. Vi kan nu erbjuda inhalatorer i tre modeller och ta fram rätt pulverformulering för läkemedlet. Utmaningen är samtidigt vid generikaproduktion att ta fram en produkt som har samma användning och verkan som originalprodukten, allt för att patienten ska känna sig trygg och få samma lindring.

»Iconovo är ett av få bolag i världen som kan utveckla en komplett inhalationsprodukt, ett läkemedel som fungerar tillsammans med en av våra inhalatormodeller. Det faktum att vi har en familj av egna inhalatorer samt möjlighet att utveckla formuleringar gör oss unika. Vi har utrustning, speciallabb och framför allt en mycket erfaren och kompetent personal« — Orest Lastow, vd Iconovo

– Basen i vår produktportfölj  består av tre inhalatorer. Vårt flaggskepp är ICOres som är vår mest avancerade inhalator. Det är en reservoarinhalator som har liknande hantering och prestanda som Turbuhaler. Vi har även ICOcap som är en enklare inhalator där läkemedlet är i en gelatinkapsel som punkteras med två nålar så att pulvret kan komma ut och inhaleras.

ICOcap, ICOres och ICOone. Klicka för att förstora.

– Vår kanske mest unika och spännande inhalator är ICOone som endast innehåller en dos och lämpar sig väl för dyra läkemedel där man vill undvika spill, och i situationer såsom vaccinering för att undvika att det krävs medicinsk personal eller sterilisering av utrustning. Tillsammans med våra inhalatorer kan vi även erbjuda utveckling av själva pulverberedningen och alla analyser, tester och dokumentation som behövs för att kunna registrera en läkemedelsprodukt.

Förra året tecknade ni ett avtal värt 28 Mkr med Intas Pharmaceuticals, Indiens största privatägda läkemedelsbolag. Hur skiljer sig detta avtal mot avtalet japanska TOA Pharmaceuticals?

– Intas-avtalet gäller utveckling av en komplett produkt i ICOres. Avtalet med TOA är en förstudie som går ut på att vi utvecklar två specialversioner av våra inhalatorer som initialt testas med fyra olika läkemedelsprodukter. Positiva resultat kan leda till att TOA väljer att gå vidare in i en produktutvecklingsfas.

TOA Pharmaceuticals tillverkar och marknadsför bland annat läkemedel och medicintekniska produkter. Varför föll valet på denna aktör som partner?

– TOA Pharmaceuticals är en perfekt partner för oss i Japan. För att lyckas i japan är det en stor fördel att samarbeta med en lokal och väl etablerad aktör som har god kännedom om vad den japanska marknaden efterfrågar. De har ett stort intresse i att bygga upp en produktportfölj med inhalationsprodukter tillsammans med oss.

Hur ser du på möjligheterna till en förlängning av samarbetet och den eventuella finansiella uppsidan i ett sådant perspektiv?

– När proof-of-concept projektet är avklarat är nästa steg att bestämma vilka av de testade produkterna som ska utvecklas. Detta kan leda till ett eller flera utvecklings- och licensavtal för oss.

Om den färdiga produkten når marknaden kommer ni att erhålla royalties på försäljningen. Hur stor är marknaden för inhaleringsprodukter för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)?

– Det totala globala marknadsvärdet för dessa sjukdomar är över 30 miljarder USD.

Tidigare i år togs Iconovos aktier upp för handel på Nasdaq First North efter en nyemission som tecknades till 135 procent. Hur har ni använt emissionslikviden på cirka 40 Mkr och hur ser den finansiella situationen ut i dagsläget?

– Vi tog in pengar för att kunna växa snabbare i organisationsstorlek för att kunna satsa på att utveckla fler produktplattformar för ett breddat erbjudande och öka vår säljkraft. Vi har idag en stark kassa och det egna kapitalet per den 30 september uppgick till ungefär 62 MSEK.

I november meddelade ni att ett kundprojekt blir framflyttat tre till sex månader. Vad innebär detta för er?

– Detta betyder att en del faktureringar skjuts fram motsvarande tid. Det drabbar årets omsättning och resultat eftersom aktiviteterna och faktureringar kommer att hamna på 2019.

Vad kan du berätta om ert vaccin-samarbete med McMaster University i Kanada?

– Vår unika engångsinhalator ICOone har flera fördelar jämfört med traditionell injicering av vaccin. Fördelarna är flera; läkemedel i pulverform håller längre och behöver inte kylas, det krävs inte samma medicinska kvalifikation av den som ger vaccinet vilket innebär att fler kan ge det. Vi kommer nu att tillsammans med McMaster University utveckla ett TBC-vaccin som inhaleras istället för som nu ges med spruta. Vårt bidrag är inledningsvis att förse gruppen i Kanada med ICOone-inhalatorer för testning av deras vaccin. Det är ett otroligt spännande projekt och en viktig bekräftelse av ICOone som vaccin-inhalator.

»ICOcap kommer nu att bli globalt tillgänglig. Stevanato har en försäljningsorganisation som täcker 150 länder. Detta gör att marknadsföringen av ICOcap och Iconovo nu får en fantastisk förstärkning« — Orest Lastow

I somras slöts ännu ett samarbets- och licensavtal, med italienska Stevanato Group. Hur är detta avtal upplagt?

– Stevanato Group har köpt en licens att få tillverka vår kapselinhalator ICOcap och sälja den som en OEM-produkt, dvs en standardprodukt till de kunder som väljer att inte själva tillverka inhalatorn. ICOcap kommer nu att bli globalt tillgänglig. Stevanato har en försäljningsorganisation som täcker 150 länder. Detta gör att marknadsföringen av ICOcap och Iconovo nu får en fantastisk förstärkning. Vi har redan genomfört marknadsföringskampanjer i Turkiet och Sydamerika och möts av ett enormt intresse.            

Kan du berätta hur er affärsmodell ser ut?

– Vår affärsmodell ger låg risk genom två typer av intäkter; kundfinansierad produktutveckling och royaltyintäkter vid marknadslansering genom licensavtal.

– I ett utvecklingsprojekt tas läkemedelsformulering och inhalator fram som tillsammans utgör den slutliga produkten. Kunden får ensamrätt på definierade marknader till läkemedelsformuleringen men inte till inhalatorn, vilket innebär att vi inte har någon begränsning kring hur många kunder bolaget kan ha på våra produktplattformar.

»När man samarbetar med Iconovo kan denna tiden till marknad förkortas till ungefär två år. Normalt tar det minst fem till sex år att utveckla en inhalationsprodukt. En utveckling som är lång, mycket dyr och riskfylld. Eftersom kunden använder vår teknikplattform blir även risken därför väsentligt lägre« — Orest Lastow

– När ett licens- och utvecklingsavtal ingås erhåller vi vanligtvis en initial betalning, så kallad technology access fee, och under utvecklingsperioden erhåller vi dels förskott på royalty, dels ersättning, så kallad milestone-ersättning, som utfaller vartefter projektet uppnår ett antal fördefinierade mål. Ett utvecklingsprojekt löper typiskt under två år och är vanligtvis lönsamt under utvecklingstiden.

– Hävstången i intäkter sker när kunden lanserar produkten. Då erhåller vi en försäljningsbaserad royalty som vanligtvis ligger i intervallet fem till tio procent. Dessa intäkter beräknas öka stadigt de första åren från introduktionsåret och genereras under en flerårig period om upp till 20 år och i vissa fall mer.

Vilka fördelar har era partners av att samarbeta med Iconovo?

– Iconovo är ett av få bolag i världen som kan utveckla en komplett inhalationsprodukt, ett läkemedel som fungerar tillsammans med en av våra inhalatormodeller. Det faktum att vi har en familj av egna inhalatorer samt möjlighet att utveckla formuleringar gör oss unika. Vi har utrustning, speciallabb och framför allt en mycket erfaren och kompetent personal.

Vem äger rättigheterna till de separata delarna, d.v.s. läkemedlet respektive inhalatorn?

– I våra pågående kundavtal specialanpassar vi inhalatorn för att fungera tillsammans med kundens läkemedel vars formulering utvecklas av oss. Kunden finansierar den produktspecifika formuleringen och äger därför rättigheterna till den. Vi äger alltid rättigheterna till inhalatorn.

Hur mycket kan vägen till inhalationsmarknaden förkortas av att använda sig av er teknikplattform?

– När man samarbetar med Iconovo kan tiden till marknad förkortas till ungefär två år. Normalt tar det minst fem till sex år att utveckla en inhalationsprodukt. En utveckling som är lång, mycket dyr och riskfylld. Eftersom kunden använder vår teknikplattform blir även risken därför väsentligt lägre.

Avslutningsvis, vilka långsiktiga mål har Iconovo och var ser du att ni står om tre år?

– Vårt operativa mål är att växa med minst ett nytt kundprojekt per år. Om tre år är våra första projekt levererade och produkterna börjar nå marknaden. Detta betyder att vi även börjar få royaltyintäkter som på sikt kommer stå för den största delen av våra intäkter. Om tre år är vi kanske 20-25 medarbetare och inom utvecklingen hoppas att jag att vi har kliniska studier på gång med ett eller flera vaccin i ICOone och att vi håller på att utveckla en trippelprodukt i vår nya ICOres Triple, dvs en inhalator anpassad för en kombination av tre läkemedel med olika verkan.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev