Home Intervjuer 2cureX marknadsintroduktion tidigareläggs

2cureX marknadsintroduktion tidigareläggs

2cureX marknadsintroduktion tidigareläggs

12 december, 2018

Att 2cureX för närvarande validerar IndiTreat inom tre cancerindikationer har väckt stort intresse bland onkologer och på sjukhus. Mot den bakgrunden meddelade bolaget under måndagen att man nu har identifierat en strategisk möjlighet till förlansering av produkten på utvalda marknader redan under andra halvan av 2019, istället för 2020 som tidigare kommunicerats. BioStock kontaktade bolaget för ytterligare kommentarer. 

Medicinteknikbolaget 2cureX har utvecklat behandlingsbeslutsverktyget IndiTreat ­– Individual Treatment Design – som testar alla tillgängliga cancerbehandlingar på patientbaserade mikrotumörer för att fastställa tumörens behandlingsrespons för respektive behandlingsalternativ. Därigenom kan testet avgöra vilken behandling som kommer ha effekt på tumören.

Grönt ljus för försäljningsstart

För närvarande genomgår IndiTreat tre kliniska valideringsstudier inom kolorektal-, äggstocks- respektive pankreascancer. 2cureX genomför studierna tillsammans med bolagets kliniska partners. I höstas erhöll produkten även CE-IVD-märkning, vilket innebär att 2cureX är berättigade att sälja IndiTreat-testet inom EES (EU, Island, Norge och Lichtenstein).

Tidigarelagd lansering av IndiTreat

Det faktum att IndiTreat-testet valideras i hela tre olika cancerindikationer har enligt bolaget väckt stort intresse bland onkologer och på sjukhus. Därmed bedömer bolaget att interimsdata från de pågående studierna kommer att vara tillräckligt för att inleda en förlansering av IndiTreat. Förlanseringen ska ske på utvalda marknader under andra halvan av 2019, istället för 2020 som tidigare kommunicerats.

Förlanseringen är även tänkt att följas av en potentiellt tidigarelagd marknadslansering.

Marknaden positiv till möjligt kassaflöde

Bolaget framhåller att de nya lanseringsplanerna har två stora fördelar. Dels skulle det innebära att man snabbare kan erbjuda cancerpatienter individanpassad behandling. Dels möjliggör det att generera ett kassaflöde för bolaget tidigare än förväntat.

Samtidigt vidhåller man att den nya planen inte kommer kräva mer kapital än den föregående lanseringsplanen.

Marknaden reagerade starkt på beskedet och aktien handlades upp med drygt 33 procent under måndagen. Utvecklingen gick sedan tillbaka något under gårdagen, men aktiekursen ligger fortfarande 17 procent över nivån innan beskedet.

Ole Thastrup, vd 2cureX

BioStock kontaktade bolagets vd, Ole Thastrup, för en kommentar kring beskedet.

Ole Thastrup, vd för 2cureX, kan du förklara vad ni menar med ”förlansering”?

– Med termen förlansering menar vi att vi ser en möjlighet att få en viss tidig försäljning av IndiTreat etablerad genom våra kliniska partnerskap på några av de initiala lanseringsmarknaderna. För att uppnå kommersiell beredskap inom 2cureX är det mycket viktigt att ”stress-testa” organisationen genom att göra testet tillgängligt för beställning, och därigenom kunna validera alla interna processer.

– CE-IVD-märkningen var en viktig milstolpe för IndiTreat som öppnade möjligheten för att göra tekniken kommersiellt tillgänglig redan 2019.

Hur skiljer sig er nya strategi, som verkar vara uppdelad i förlansering följt av en mer generell lansering, från de tidigare planerna?

– Den huvudsakliga skillnaden är att vi ska sträva efter att etablera initial försäljning av IndiTreat under andra halvåret 2019 och att detta kommer att bidra till att ökade volymer under 2020.

I pressmeddelandet nämner ni att förlanseringen kommer ske på ”utvalda marknader” – vilka specifika marknader gäller det?

– Vi har tidigare meddelat att våra lanseringsmarknader år 2020 kommer att bli Tyskland, Norden och UK. Dessa marknader utgör 30 procent av den totala europeiska marknaden för kolorektalcancer. I förlanseringsfasen kommer vi att gå ut på en del av dessa marknader.

När förväntar ni er att ha tillgång till interimdata som kan understödja en förlansering från respektive valideringsstudie? 

– Våra kliniska studier fortsätter enligt planen, vi förväntar oss initiala interimdata för kolorektalcancer under 2019 och att vi kan tillhandahålla ett övertygande datapaket som stöder våra lanseringsaktiviteter för IndiTreat.

Kommer ni att förlansera IndiTreat inom alla tre indikationer, alltså kolorektal-, äggstocks- och pankreascancer?

­– Nej, vi kommer att fokusera på kolorektalcancer, vilket ligger i linje med vår CE-IVD-märkning för IndiTreat.

Ni menar att den tidigarelagda lanseringen inte kommer kräva ytterligare kapital. Hur kommer det sig?

– Som tidigare meddelats bedömer vi att vi behöver cirka 20 Mkr för marknadsintroduktionen av IndiTreat och att kapitalbehovet mest sannolikt kommer att uppstå under första halvåret 2019. En stram budgetkontroll och goda avtal med externa parter har gjort det möjligt för oss att hålla kostnaderna för förlanseringen inom vår nuvarande budget.

 

Läs även: 2cureX utökar med tredje indikation, 3 december

Händelserikt första år på börsen för 2cureX, 26 november

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev