Home Nyheter Genovis SmartEnzymes skördar framgångar i USA

Genovis SmartEnzymes skördar framgångar i USA

Genovis SmartEnzymes skördar framgångar i USA

13 december, 2018

Genovis har säkrat två tunga vetenskapliga artiklar i samarbete med två mycket högt ansedda amerikanska forskningsinstitut; amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och Johns Hopkins University. Artiklarna rör Genovis SmartEnzymes som tagits fram för att förenkla utvecklingen av nya diagnostiska verktyg och läkemedelsbehandlingar. Vetenskapliga artiklar, en snabbt växande produktportfölj och ett expanderande distributionsnätverk är nyckeln till ökad försäljning samtidigt som Genovis nyligen kunde publicera sin första kvartalsrapport med ett positivt kassaflöde.

Att diagnostiera och behandla sjukdomar är fortfarande en vetenskaplig utmaning, vilket till mångt och mycket beror på att det involverar komplexa biologiska mekanismer. Läkemedels- och medtechföretag förlitar sig på solid forskning och utveckling (FoU) för att effektivt möta dessa utmaningar. Ett exempel på en sådan komplex biologisk mekanism är glykosylering, en molekylär reaktion som omfattar modifiering av proteiner, vilket i sin tur avgör proteinets specifika funktion. Den här processen är så komplex att den har hindrat forskarnas förmåga att bättre förstå varför våra celler uppför sig som de gör när de påverkas av sjukdom.

Dessa proteinmodifieringar sker i alla kroppens celler och är nödvändiga för att vi ska kunna leva. Men normala mönster av glykosylering kan förändras i vissa typer av cancer, autoimmuna sjukdomar, infektionssjukdomar eller ärftliga genetiska sjukdomar. Det innebär att glykosyleringen kan fungerar som en form av biologiskt fingeravtryck. Att identifiera förändringar i glykosyleringsmönsteret skulle alltså kunna vara en väsentlig del i att diagnostisera och behandla sjukdomar.

SmartEnzymes kommer till undsättning

Det lundabaserade biotechbolaget Genovis har tagit fram ett brett spektrum av enzym-baserade produkter i sin produktserie SmartEnzymes för att hjälpa läkemedels- och medtechbolag att stärka sin kapacitet inom FoU. SmartEnzymes har flera användningsområden inom forskning, t.ex. kan de hjälpa till att först fastställa och sedan analysera glykosyleringsmönster inuti celler.

OpeRATOR

Två SmartEnzymes, OpeRATOR och SialEXO, har använts i den biomedicinska forskning som diskuteras i två artiklar sprungna ur välrenommerade amerikanska institut under det gångna året. Både  OpeRATOR och SialEXO är användbara när det gäller att identifiera och studera specifika förändringar i glykosyleringsmönster.

Genovis publicerar tillsammans med FDA och Johns Hopkins

I juni publicerade forskare vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA en studie som gjorts i samarbete med Genovis. Studien beskrev en ny metod för att, med hjälp av OperRATOR, analysera och karaktisera glykosyleringsproteiner. Metoden omfattar ett nytt sätt att spåra förändringar i glykosyleringsmönster, vilket skulle kunna vara användbart när man studerar hur virus sprider sig hos människor. Metoden har potential att underlätta framtida analyser av specifika proteinmodiferingar i flera olika sjukdomar.

SialEXO

Mindre än en månad efter att FDA-artikeln publicerats riktades strålkastarljuset åter mot Genovis SmartEnzymes. Den här gången genom en artikel från forskare vid Johns Hopkins University, ett av världens främsta forskningsuniversitet. John Hopkins-forskarna har utvecklat en ny metod för att kartlägga och karaktisera tusentals centra för glykosylering med hjälp av OpeRATOR och SialEXO. Den här tekniken kommer bidra till att förenkla och förbättra analysen av kliniska prover såsom vävnad, kroppsvätskor och primärceller.

Publicerad forskning är den bästa marknadsföringen

Vetenskapliga artiklar är en viktig del i Genovis marknadsförningsstrategi då de ökar kännedomen om bolagets produkter bland forskare. Ju fler publicerade artiklar som nämner SmartEnzymes, desto större genomslag får Genovis inom FoU, läkemedel, och diagnostik. Eftersom de nya metoder som beskrivs i artiklarna har potential att främja upptäckten av biomarkörer för diagnostik eller vaccin för immunterapeutiska syften, så torde de kunna ge Genovis produkter en boost på marknaden.

Ett gott rykte inom biopharma

Genovis har fler anledningar till att gå stärkta framåt. Bolaget vårdar ett nära förhållande till sina kunder, bland annat genom att interagera med dem på konferenser och organisera seminarier för att utbyta idéer och erfarenheter. En nära dialog innebär också att Genovis kan fånga upp sina kunders behov på ett tidigt stadie och vara proaktiva när det gäller att introducera nya produkter på marknaden. Strategin har gjort Genovis till ett mycket väl ansett bolag i branschen, vilket också avspeglas i det faktum att 24 av världens 25 största läkemedelsbolag numera är Genovis kunder. Att Genovis FoU-aktiviter lägger särskilt fokus på uppfylla kundernas specifika behov har också haft en positiv inverkan på marknadsupptagningen av nya produkter.

Nyligen fick Genovis renommé ytterligare en stark referens direkt från Johns Hopkins. Dr. Weiming Yang, författare av ovan nämda studie, som enbart hade bra saker att säga om OpeRATOR i en intervju med Genovis. Yang diskuterar metoden som utvecklats med hjälp av Genovis SmartEnzymes och dess fördelar inom glykoanalys.

Dr. Weiming Yang, Johns Hopkins University

» Upptäckten av OpeRATOR förändrar spelfältet inom O-linkade glykoproteomer. Det möjliggör analysen av storskaliga och centrumspecifika O-linkade glykoproteom i klinska prover. « – Dr. Weiming Yang, Johns Hopkins University

Expansion i Asien ska öka försäljningen

Genovis har också dragit fördel av en snabb expansion till stora och viktiga marknader i Asien. Bolaget har tecknat distrubtionsavtal med kinesiska Beijing Zhongyuan och Shanghai Titanium Scientific. Man har även ingått avtal med Allianz Bioinnovation i Indien och Chayon Laboratories I Sydkorea. Målet är att fortsätta expandera i Asien och den asiatiska försäljningen förväntas utgöra 25–30 procent av den  totala produktförsäljningen enligt Fredrik Olsson, vd på Genovis.

En robust strategi ger stadig tillväxt

Genovis rapport för Q3 2018 visar tydligt att bolaget nu skördar frukterna av sitt målmedvetna arbete. Försäljningen har ökat med 74 procent och man kunde för första gången någonsin rapportera ett positivt kassaflöde. Sammantaget pekar de växande försäljningssiffrorna på en genomtänkt och robust tillväxtstrategi som lovar väl för framtiden.

Spännande tider för FoU

Det råder spännande tider, inte enbart för Genovis, utan även för de läkemedels- och medtechbolag som vill accelerera sin forskning i hopp om att kunna utveckla hållbara diagnostikverktyg eller läkemedelskandidater med hjälp av Genovis produktserie SmartEnzymes.

Det bör också vara spännande tider för Genovis aktieägare. En viktig milstolpe att bevaka är när den första läkemedelskandidaten som utvecklats med Genovis enzymer tar steget till klinisk utveckling och sedan vidare till att bli en kommersiell produkt. Det är, enligt en tidigare BioStock-intervju med Fredrik Olsson, först då man kan förvänta sig att försäljningsvolymen ökar exponentiellt, vilket i sin tur kommer att generera ännu större intäkter för bolaget.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev